THƠ CHC TẾT THẦY C

NĂM GIP THN 2004

                         

 

ưa tiễn Qu Mi đn Gip Thn 

Học tr lưu lạc khắp xa gần 

Thầy C Năm Mới tm an lạc 

Gia đạo Xun về cảnh ấm yn 

Dạy dỗ mn đồ ngời nhật nguyệt 

Điểm t đất nước nh hồng vn 

Giao thừa nng chn mừng Xun mới 

Cầu chc Thầy C phc lộc, nhn.

 

 Hong Vũ, NLMK2

 

Đất Mẹ đón mừng Tết Giáp Thân,
Tha hương cầu chúc chốn xa gần.
Thầy Cô vui vẻ luôn luôn mạnh,
 Con cháu xum vầy mãi mãi yên.
 Giáo huấn hậu sinh, nghề quí trọng,
 Xa lìa danh lợi, cảnh phù vân.
  Đầu Xuân kính chúc Thầy Cô cũ
  Phúc Thọ An Khang, hưởng thú nhàn.

  Lê Da Tốn  NLMK2

 

Rừng xưa giờ đ nn đồng,
Trường xưa giờ đ xui ging thời gian .
Thầy xưa tc trắng sương ngn,
Tr xưa giờ tc ng sang bạc mu .
Sư đồ chỉ một trước sau,
Nghn trng xin gởi đi cu n tnh .


Trần Tuấn Kiệt NLMK1

Trang Nh NLM

Tuyển Tập 50 Năm

Kỷ Yếu Hnh Ảnh 50 Năm