Trang Nh NLM

Tuyển Tập 50 Năm Kỷ Yếu Hnh Ảnh 50 Năm

HỌP MẶT

 

Bi xướng 

của Tm Vin Nguyễn Ngọc Trc NLM K1

 

Nhớ ba năm chẳn học cng nhau

Từ thuở thanh xun chốc bạc đầu

Đ tri trần ai, cay đắng ngọt

Từng qua tục lụy, giận vui sầu.

Bao lần dầm di cng mưa nắng

C lc t đy bởi biển du.

Xấp xỉ thất tuần hai chữ thọ,

Cuối đời ai biết trước hay sau.

 Thng 8/2001

 

 

Hoạ HỌP MẶT của C.Y.T NLM K1

 

Bốn hướng về đy ta với nhau

Hồn nhin kể chuyện buổi ban đầu

Nghe qua đi mắt rưng rưng lệ

Nhớ lại, hng mi lớt phớt sầu

Giận tức Đại Bnh xưa vẫn thế

U buồn trường cũ giờ nương du

Thời gian dĩ vng mờ nhn ảnh

Bạch pht rồi ra kẻ trước sau.

Thng 8/2001

 

 

Hoạ HỌP MẶT của L C Mau NLM K5

 

C ngy ta được ngồi bn nhau

Khơi lại chuyện xưa  tm đầu

Lao l từng mang, v lụy nước

Khốn cng nặng gnh, vợ con sầu

Giận người bạn cũ qun tnh nghĩa

Thương phận mnh đen gặp biển du

Nhớ lắm Đại Bnh, tc bạc trắng

Lẽ năm hội ngộ ta về sau

Xun Qu Mi 2003

 

Trang Nh NLM

Tuyển Tập 50 Năm Kỷ Yếu Hnh Ảnh 50 Năm