HỒI ÂM

Người đi cuối đất cùng trời   

Vẫn hoài Trường cũ, núi đồi Blao xưa   

 

Nhân về thăm lại trường xưa.

Xin hồi âm vội cho vừa người đi.

Không c̣n ai, chẳng c̣n ǵ.

Bốn mươi năm lẽ, hỏi chi thêm buồn.

Hoàng hoa cũng chỉ hoa muồng,

Hoa tan tác rụng, lối c̣n người không.

Đâu c̣n ai đợi ai mong,

Bạch cung giờ cũng long đong phận ḿnh.

Vẫn c̣n dáng đứng Đại B́nh,

Đêm ngày mong đợi chờ ḿnh với ta.

Ngày theo năm tháng dần qua,

Người th́ biền biệt phương xa lâu rồi.

Tiếc thương chi nữa người ơi !

Thời gian, "vật đổi sao dời", vậy thôi.

 

                                                                                  Tháng 6, năm 2002

                                                                                                      N.X.A.T

 

Trang Nhà NLM

Tuyển Tập 50 Năm Kỷ Yếu H́nh Ảnh 50 Năm