Trang Nhà NLM Tuyển Tập 50 Năm Kỷ Yếu Hình Ảnh 50 Năm
BÓNG THỜI GIAN
(Ðặc biệt tặng K1 & K2 và các bạn NLM yêu thơ).
   
    Có một buổi, tôi về thăm Trường cũ ,
    Mắt dõi nhìn tìm những chỗ ngày xưa :
    Nơi này chắc là nơi tôi nằm ngũ ?
    Còn chỗ kia là chỗ chúng tôi ăn ?
    Và kế đó trăm tên cùng tắm rửa ?
    Phía trên kia lớp học mấy mươi thằng ?
    Dọc bên đường hàng muồng vàng rợp bóng
    Mấy tên điên thường gọi Lộ Hoàng Hoa ?
    Vòng khoanh tròn , cột cờ cao chót vót,
    Như canh chừng kẽ trộm nhập vuờn cam ?
    Xa dưới trũng vườn ươm nằm tĩnh mịch,
    Nghe tâm tình vai kẻ nói yêu đương ?
    Vòng nguợc lên, quảng đường đêm ra phố
    Tuổi bao nhiêu mà đặt chuyện gái trai ?
    Nhà mấy nóc sao gọi rằng phố thị ?
    Tương lai gì mà hứa hẹn ngày mai ?.....
   

    Hình ảnh cũ như cuồn phim cây số ,
    Bổng đứt rời nhường lại cánh rừng hoang .
    Và văng vẳng đâu đây muôn tiếng nhạc,
    Ðiệu không lời bài hát "Bóng Thời Gian"


VN tháng 8-2001,

CYT- Trần Tuấn Kiệt, K1

Trang Nhà NLM Tuyển Tập 50 Năm Kỷ Yếu Hình Ảnh 50 Năm