Thi Tuyển Khóa 2

 

Kỷ niệm của Khóa 2 chúng ta không phải mới bắt đầu từ ngày đến Blao.  Chúng ta đă có cùng một chí hướng tự thuở nào và gặp gỡ nhau lần đầu ngày thi tuyển ở Trường Lê Văn Duyệt, Sàig̣n và Trường Nguyễn Tri Phương, Huế.  Chúng ta đă khoắc khoải mong chờ kết quả, hồi hộp t́m tên ḿnh và các bạn cùng thi trên danh sách trúng tuyển, mừng rỡ đọc thấy tên ḿnh. Rồi bỡ ngỡ cùng nhau lên xe Cosara đến Blao. Mọi việc đều xa lạ mới mẻ. Ôi cuộc đời đẹp biết bao!   Phí Minh Tâm  6-5-97

 

Danh Sách Trúng Tuyển   


KỶ YẾU H̀NH ẢNH 50 NĂM  -  TRƯỜNG QUỐC GIA NÔNG LÂM MỤC BLAO  1955-2005
Trang Nhà Khóa 2 C̣n Đó Những Qua Đi NLM50 Âm Hưởng Blao Tung Cánh Chim Bay