Trang Nhà NLM Tuyển Tập 50 Năm Trang Nhà Khóa 2 NLM50

DANH SÁCH QUÝ THẦY NÔNG LÂM MỤC BLAO

Cần đọc

Bữu Loan

1617 Waterford Ave

Redlands, CA 92374

(909)794-9117

 

Ðỗ Thúc Vịnh

261 Huntington

Irvine, CA 92720

(714)559-0258

 

Ðặng Quan Ðiện

307/19 Nguyễn Văn Trổi

Bình Thạnh, Tp HCM, VN

011-848-454016

 

Ðoàn Minh Quan

5211 Woodleaf Ct

Centerville, VA 20120

(703) 222 3908

 

Hà Văn Thân

102A Tan Dien, Phu Huu

Q9, Tp HCM, Vietnam

 

48 rue Veron

94130 Alfortville, France

011-334-375-5192

ham@lemel.fr 

 

Bà Huỳnh Thị Phấn

383 Huỳnh Thúc Kháng

Q9, TpHCM Việtnam

011 848 896 2836

 

Lê Minh Tâm

5241 Running Bear Dr

San Jose, CA 95136

(408) 629-4518

 

Lê Văn Ký 

184 Thiên Hộ Dương

Quận Cao Lảnh, Đồng Tháp

Việtnam

011 846 785 5691

 

Lê Văn Mười

134/2 Bùi Thị Xuân, Q1

Tp HCM, Việtnam

011 848 926 2121

 

Lê Văn Ðằng

4912 W. Mission Ave

Visalia, CA 93277

(559) 627-2223

 

Bà Nguyễn Háo Ca

34 Phạm Liêm

Q1, TpHCM, Việtnam

011 848 280 1196

 

Nguyễn Kim 

11503 Spring Dr

Houston, TX 77066

(281)734-3700

 

Nguyễn Văn Mừng

1706 S. Prospect

Champaign, IL 61820

(217)359-6511

 

Nguyễn Văn Thôn

37 Mạc Ðỉnh Chi, Q1

Tp HCM, VN

Nguyễn Văn Trình

19 Nguyễn Trải

Q5, TpHCH, VN

 

Nguyễn Viết Trực  

Nhũ danh Nguyễn Thị Xuân

4412 Menlo Ave, #9

San Diego, CA 92115-4425

(619) 281-3034

 

Bà Phan Lương Báu

Nhũ danh Võ Thị Liên

108 Nguyẽn An Ninh 

Thị xả Cần Thơ, Việtnam

011 847 182 6862

 

Thái Công Tụng

6324 Lacordaire

Montreal, Canada H1T3Z7

(514) 252-4265

 

Tôn Thất Trình

41 Del Cambrea

Irvine, CA 92606

(849) 857 9024

 

Trương Ðình Phú

6981 Rue Papineau

Montreal H2E2G3, Canada

(514) 725-9385

 

Võ Long Triều

1102 Goshen Ave

Fresno, CA 93710

(559) 284 5227

 

 

QUÝ THẦY ÐẢ QUA ÐỜI 

Vũ Ngọc Tân (Thú Y Và Chăn Nuôi)

Nguyễn Thanh Liêm

Trương Tấn Ngọc

Lê Thước (Thú Y Và Ngư Nghiệp)

Kỹ Sư Phan Lương Báu (Canh Nông)

Bùi Huy Thục (Rau, Hoa)

Nguyễn Văn Đàm (Côn Trùng Học)

Trần Đình Ngọ (Thảo Mộc Bệnh Học)

Nguyễn Viết Trực (Cây Kỹ Nghệ)

Vương Đình Xâm (Thủy Lâm)

Nguyễn Phẩm Phúc (Canh Nông Công Tác)

Lê Nguyên Ba (Canh Nông Công Tác)

Trần Văn Bạch (Canh Nông Công Tác)

Lương Sĩ Chương (Thủy Lâm)