CHƯƠNG TRÌNH HỌP MẶT

KỸ NIỆM 40 NĂM TỐT NGHIỆP KHÓA 2 NÔNG LÂM MỤC BLAO

NGÀY 2-4 THÁNG 7 NĂM 1999

TẠI SAN JOSE, CALIFORNIA

Thứ sáu ngày  2-7-1999

          Các bạn ở xa đến San Jose

Thứ bảy ngày  3-7-1999

         10:00 - 10:30   Khách và thân hữu đến

         10:30 - 12:00   Sinh hoạt ngoài trời

         12:00 -              Ăn trưa 

         18:00 - 20:00  Tiếp tân và văn nghệ

         20:00 -            Ăn tối tại nhà hàng

Chủ nhật  ngày  4-7-1999

Thăm viếng tự do: San Jose, San Francisco,  Sacramento, MarineWorld,  Great America, Wine Country....

                                    

(Chương trình chi tiết và điạ điểm họp sẻ gởi cuối tháng 5 khi nhận được phiếu ghi tên)

  PHIẾU GHI TÊN 

(Xin phúc đáp trước ngày 1 tháng 5  năm 1999)

Tên họ:________________________________Khóa:________Năm:_________

Ðịa chỉ:__________________________________________________________

            __________________________________________________________

Ðiện thoại nhà:_______________________E-mail:______ _________________

 

 

[   ] Tham dự chương trình ban ngày

        Số người lớn : ______  X $10  =$_______

        Số trẻ em     : ______

[   ] Tham dự chương trình buổi tối

       Số người lớn : ______  X $20  = $_______

        Số trẻ em     : ______

[   ] Ủng hộ thêm chi phí tổ chức        $_______

                             Tổng cộng :        $ _______

 

Xin gởi phiếu ghi tên và chi phiếu đến:

            Phí Minh Tâm

        4940 Thunderhead Ct

        El Sobrante, CA 94803-2144

 

 

Tôi muốn nhận tài liệu hướng dẫn thăm viếng:

[   ] San Jose

[   ] San Francisco

[   ] Sacramento

[   ] MarineWorld

[   ] Great America

[   ] Wine Country

[   ] Hotel/Motel [   ] ________________