Ghi Chép Phiên Họp

Giới thiệu Âm Hưởng Blao

Nhân dịp Khóa 1 và 4 đại hội, các anh chị em Khóa 2 có hội họp tại nhà Anh Tân đêm thứ sáu ngày 29 tháng 5 năm 1998.  Hiện diện có 9 anh chị Khóa 2 sau đây: Quốc Dũng, Hành, Long, Tâm, Tân, Tốn, Tuyên, Cẩm Tuyến và Thủy Vân.  Bửa tiệc thịnh soạn do anh chị Tân khoản đãi còn có sự tham dự bất ngờ của hơn 15 anh chị em Khóa 1 và các khóa khác nghe Khóa 2 có cuộc họp bỏ túi nên đến thăm xã giao. 

Trong không khí vui nhộn, tràng đầy tình thân hữu,  nhắc đến Trường, đến Thầy, đến bạn, đến kỷ niệm...  Anh chị em Khóa 2 cũng không quên sự vĩnh viễn ra đi của các anh Lê Hữu Trung, Trần Hiệp Nam và Nguyễn Hữu Dũng.  Nhớ nhiều đến các anh chị còn ở quê nhà: Tín, Chương, Thưởng, Quế, Giàu, Lịch, Ly, Trường, Nghiệp, Tuyển, Nguơn, Tùng, Phúc, Tài, Dy, Kỹ và Ngôn,  các anh chị ở hải ngoại: Nghĩa, Liễu, Sáng và Thiệp, các anh không biết ở nơi nào: Hạnh, Trang, Trung, Lai và Vân, các anh chị ở Bắc Mỹ: Khôi, Thanh, Doanh, Khiêm, Ðiểm, Ðàm, Giảng, Trị, Tổng, Vũ, Xuân, Kiểm, Tuyền và Băng Tâm.  Hẹn gặp chung Hè 99, ngày mừng Khóa 2 tốt nghiệp

Sau khi các anh chị các khóa khác ra về lúc gần 10:30 giờ đêm, chúng tôi mới có dịp ngồi lại bàn những việc liên quan đến Khóa 2.

1. Kỷ Yếu Khóa 2 Hải Ngoại được trình diện và được tiếp nhận với sự bằng lòng và xúc động lớn lao trong tất cả 9 anh chị em chúng tôi.  Tôi chỉ ước mong là văn sĩ hay thi sỉ để có thể diễn tả những tình cảm của chúng tôi trong giây phút đó.  Tôi nghĩ chỉ có một hoàn cảnh khác có thể làm chúng tôi xúc động hơn.  Ðó là thật sự gặp lại tất cả các Thầy và các Bạn được nhắc trong Kỷ Yếu tại Trường Quốc Gia Nông Lâm Mục Blao thân yêu.

2. Những giây phút thưởng thức món quà tinh thần vô giá nầy sao mà dài thế.  Thông cảm với các bạn đang để tâm tư trở về với Trường, với Thầy, với bạn, tôi không vội nhắc ai trở lại buổi họp.  Nhưng rồi chúng tôi cũng tiếp tục họp.  Sự hài hòa giữa Kỷ Yếu Khóa 2 Quốc Nội "Còn Ðó Những Qua Ði" và Kỷ Yếu Khóa 2 Hải Ngoại "Âm Hưởng Blao" đã làm những giải thích vì sao ban biên tập phải duyệt hoặc không đăng một số bài không mấy cần thiết.  

3.  Qua vấn đề tài chánh, các anh chị đang cầm Kỷ Yếu trên tay thấy rõ câu: Tiền nào của ấy.  Với giá thành chỉ khoảng $20 một quyển,  chắc chắn ban phụ trách đã để nhiều công của vào công trình nầy.  Chi phí chia đều 20 phần khoảng $500 một phần.   Anh chị em chúng ta có hoàn cảnh, phương tiện và khả năng tài chánh khác nhau.  Do đó sự đóng góp công của khác nhau là bình thường.  Xin các anh chị Khóa 2 ở khắp năm châu, mỗi người đóng góp thêm cho kỷ yếu theo khả năng tối đa của mình.

4.  Nếu sự đóng của anh chị Khóa 2 và các nguồn thu khác chưa đủ tài trợ Kỷ Yếu,  Quỹ Tương Trợ Khóa 2 sẽ được xài cho kỷ yếu.  Hàng năm, sau khi giữ lại Quỹ $300 để ứng phó cho các nhu cầu tương trợ, Quỹ Tương Trợ trích tối đa hoàn tiền thực hiện kỷ yếu cho đến hết.

5.  Anh chị em ghi nhận thành quả Kỷ Yếu tốt đẹp ngoài sự ước muốn nhờ sự tận tâm và tinh thần trách nhiệm tất cả các anh chị phụ trách, nhất là anh Tổng, anh Ðàm, chị Tuyến, chị Vân. Một thành quả tốt đẹp như thế phải có sự mang nặng đẻ đau, đắn đo suy nghĩ, quyết tâm bền chí, hy sinh chịu đựng.

6.  Anh Tân được cử đại diện Khóa 2 và chị Vân được cử giới thiệu kỷ yếu trong ngày Ðại Hội của Khóa 1 và Khóa 4.

7. Anh Tâm được ủy thác phối hợp với anh Kiểm tham khảo lại ý kiến các anh chị Khóa 2 về địa điểm và quyết định có họp năm 1999 không?

Phiên họp chấm dứt lúc 1:30 giờ sáng.  Tân và Tâm đưa chị Vân và Tuyến về khách sạn.  Sau đó Hành, Tốn và Tâm, nằm gần bên nhau nơi phòng khách nhà con anh chị Tân, tiếp tục ôn cố cho đến gần ba bốn giờ sáng.  Thôi còn phải ngủ để chút nữa còn đi họp Ðại Hội.

Phi Minh Tâm ghi chép lại ngày 6/1/98