KẾT QUẢ PHIÊN HỌP

NGÀY KỸ NIỆM SINH NHẬT KHÓA II

NÔNG LÂM MỤC BLAO

Anh chị em Khóa II Nông Lâm Mục Blao họp lúc 10:00 giờ sáng ngày Chũ Nhật  7-7-96 tại Hội Trường The Mazdaznan Church, Encinitas, CA.  Hiện diện có các Anh Chị Khóa II sau đây : Khôi, Thanh, Tốn, Doanh, Khiêm, Hành, Ðàm, Cẩm Tuyến, Dủng (Vũ Quốc), Giảng, Tổng, Vũ, Tâm, Thủy Vân, Long, Tân, Kiểm, và Băng Tâm.  Ngoài ra còn có các Anh Khóa I : Lê Vinh Qui, Ðàm Trung Thao và Tống Ngọc Tiêng, và Anh Mai Văn Toại Khóa III tham dự phiên họp.  Các Anh Khóa II: Tuyền và Xuân có về họp mặt ngày hôm trước, nhưng không dự phiên họp đặc biệt nầy.  Anh Lê Da Tốn chủ tọa phiên họp.  Các Anh Chị đã thảo luận và quyết định như sau:

I.        Tài Chánh Cuộc Họp Mặt.

    1.  Anh Tổng sẽ làm tổng kết sau. Chi phí sẽ được chia đều cho các Anh Chị Khoá II có về tham dự Sinh Nhật Khóa.

    2.  Các Anh Chị khóa khác cũng có nhã ý muốn chia sẻ chi phí cùng khóa II. Sự tham dự của quý Thầy Cô, quý Anh Chị và bạn hưũ đã là một vinh dự lớn cho khóa II.  Các Anh Chị Khóa II cảm khích thạnh tình nầy và hứa sẽ tham dự cuộc họp mặt của Khóa I cũng như của các khóa đàn em.

    3.  Nếu có sự đóng góp của các Thầy Cô và của các Anh Chị có hay không có về  họp mặt, các đóng góp nầy sẽ được sung vào Quỷ Tương Trợ được thảo luận ở phần dưới đây.

 

 II.   Tập Kỷ Yếu 40 Năm

1. Các Anh Chị đồng thanh tín nhiệm Anh Tổng làm Chủ Nhiệm, Anh Ðàm làm Chủ Bút và các Anh Doanh, Giảng và Dũng vào ban biên tập.

    2.  Các Anh Chị chấp thuận bìa Kỷ Yếu do Anh Ðàm trình bày.

    3.  Tập Kỷ Yếu sẽ được ấn hành càng sớm càng tốt sau khi nhận được các bài vở từ Việt Nam.

 

 III.   Quỹ Tương Trợ

1. Một Quỹ Tương Trợ được thành lập với mục đích giúp đỡ khẩn cấp và nhất thời cho các anh chị em khóa II và các anh chị em khác tốt nghiệp Trường Quốc Gia Nông Lâm Mục Blao.

    2.  Các Anh Chị đồng thanh bầu Chị Vân làm Thủ Quỹ.  Các Anh Ngôn, Nghiệp, Phúc và Phi Long được mời quản lý Quỹ tại Việt Nam.  Số tiền giữ tại Việt Nam tối đa 500 Mỹ kim.  Số tiền trợ cấp mỗi lần không quá 300 Mỹ kim.

    3. Các Anh Chị đồng ý đóng góp mỗi người 30 Mỹ kim cho năm 1996 và 60 Mỹ kim mỗi năm sau đó, đóng vào đầu năm.  Chi phiếu xin gởi đến Chị Vân.

    4.  Anh Hành sẽ nghiên cưú và phúc trình điều lệ thành lập một Tổ Chức Bất Vụ Lợi cho Quỹ Tương Trợ.

    5.  Các Anh Chị kêu gọi tất cả Khóa II, Quý Thầy Cô và các thân hưũ hãy đóng góp tích cực vào Quỹ Tương Trợ.

 

 IV.   Linh Tinh

1.  Các Anh Chị ghi nhận Cuộc Họp Mặt 40 Năm Sinh Nhật Khóa II đã được tổ chức chu đáo, tham dự đông đủ, tình bạn nồng thắm, chương trình vui nhộn.

    2.  Các Anh Chị ngõ lời cám ơn gia đình Anh  Chị Tổng và gia đình Anh Chị Ðàm đã ra nhiều công sức cho cuộc họp được thành công mỹ mãn.

    3.  Anh Ðàm cho rằng đã là bạn mà cám ơn nhau, hoá ra xem nhau như người xa lạ hay sao. Do đó các Anh Chị rút lại lời cám ơn. Nhưng ghi nhận sự đóng góp hết mình, hết sức, vượt bực của hai Anh Ðàm và Tổng.

    4.  Các Anh Chị đồng ý họp mặt 40 Năm Tốt Nghiệp của Khóa II vào năm 1999 tại New York. Anh Kiểm nhận tổ chức cuộc họp mặt nầy. 

    5.  Phiên họp chấm dứt lúc 11:30 giờ.  Các Anh Chị nắm tay nhau hát bài tạm biệt và hẹn ngày tái ngộ.

 Phí Minh Tâm ghi chép

 
     
Trang Nhà Khóa 2 Còn Ðó Những Qua Ði NLM50 Âm Hưởng Blao Tung Cánh Chim Bay