Trang Nhà Khóa 2 C̣n Đó Những Qua Đi NLM50 Âm Hưởng Blao Tung Cánh Chim Bay

NGÀY ẤY ĐỜI VUI

Nguyễn Văn Nguơn

Đêm dài thao thức nhớ trường xưa

Ba năm chung học bao nắng mưa

Ngày nao son trẻ giờ tóc trắng

Bốn mươi năm lẻ có ai ngờ!

 

Ngày ấy đời vui chẳng nghĩ chi

Xa nhà, kết bạn tuổi xuân th́

Mỗi chàng mỗi nét nam nhi chí

Bây giờ hồi tưởng có mấy khi

 

Thủy lâm mười một bạn tiền duyên

Tha thiết ngón đàn, cụ Mạnh Tuyên

Riêng cụ Minh Tâm cần mẫn học

Cụ Dư Thành Nghiệp tiếng tăm hiền

 

Thiệp cụ này ít nói năng

Cụ Hoàng Tổng, bậc Mạnh Thường Quân

Phong lưu nhất cụ Đoàn Minh Trị

Hoàng cụ người đất Quảng Nôm (Nam)

 

Hào hoa, làm Thủ Hiến, cụ Tùng

Vui măi Lâm trường có cụ Xuân

Cụ Tuyển chim bay c̣n sợ cụ

Cụ Nguơn nổi tiếng chú cà ngông

 

Tính lại ba-rem đủ chẵn cḥi

Gỗ già sao gỗ vẫn c̣n tươi

Gỗ c̣n có nhớ rừng như trước?

Non nước xa xôi gởi nụ cười

 

Bạn bè thương mến chọc nhau chơi

Phác họa để dành con cháu coi

Chú bác ngày xưa danh mộc cả

Không Sao, Gơ, Trắc cũng Bời Lời

 

Trang Nhà Khóa 2 C̣n Đó Những Qua Đi NLM50 Âm Hưởng Blao Tung Cánh Chim Bay