Khóc Bạn

 

Các Bạn đă bỏ chúng tôi để đi về miền Vĩnh Cửu. Cơi ấy rồi đây ai cũng được đến một lần. Hôm nay khóa chúng ta họp mặt đầy đủ nhắc về Trường, Thầy, Bạn. Các bạn là một phần của Khóa. Các bạn sẽ hiện diện với chúng tôi dù âm dương cách trở v́ chúng ta đă cùng nhau ăn, ở, học tập trong 3 năm tuyệt vời ở Blao.

Chúng tôi cầu chúc anh hồn các bạn được An Lạc nơi Vĩnh Hằng và chúng tôi vẫn luôn luôn nhớ các Bạn và thương mến các Bạn.

 

Toàn Khóa II

Trường Quốc Gia Nông Lâm Mục Blao

Khóa 1956-1959

 

Các Bạn Khóa II đă qua đời:

01- Trần Hiệp Nam

02- Nguyễn Hữu Dũng

03- Phi Long Lê Hữu Trung

04- Diệp Vỉnh Chương

05- Nguyễn Văn Tuyền

ÂM HƯỞNG BLAO

KỶ YẾU HẢI NGOẠI KHÓA II NÔNG LÂM MỤC BLAO 1956-1959

 

Trang Nhà Khóa 2 C̣n Đó Những Qua Đi NLM50 Âm Hưởng Blao Tung Cánh Chim Bay