Trang Nhà Khóa 2 C̣n Đó Những Qua Đi NLM50 Âm Hưởng Blao Tung Cánh Chim Bay
T̀NH MUỘN
 

 

Tác giả bài thơ này có thể là một cựu sinh viên (nam hay nữ) Khóa II, có thể khóa khác hoặc không thuộc khóa nào. Xin xem tên thật của tác giả trong Kỷ Yếu 50 năm sinh nhật khóa. Sẽ là một ngạc nhiên thích thú cho toàn khóa.   Lời BKY

(Cho Khóa II Nông Lâm Mục Blao)

 

Chắc kiếp trước v́ ta quên không hẹn,

Nên kiếp này phải đợi mấy mươi năm.

Giờ gặp lại, tuổi xuân trôi quá nửa,

Trách v́ sao không nói thuở ban đầu.

Cuộc đời buồn, chẳng có ǵ đáng hận,

C̣n niềm vui, ta không biết đó thôi.

Yêu nhau đi, kẻo thời gian qua mất,

Cho t́nh hồng ứa máu tiếc xuân xanh.

Ḿnh gặp nhau muộn màng nhưng quá đủ,

Để cho nhau nguyện ước cuối cuộc đời.

Ôi t́nh yêu, thịt da không mời gọi,

Sao nghe hồn ch́m đắm với đam mê.

Trong kiếp sống và tận cùng nỗi chết,

T́nh hôm nay, c̣n măi đến thiên thu.

Sáu mươi t́nh vẫn nồng nàn,

Tim yêu mở cửa thiên đàng cho nhau.

 

Q. M. H.

Trang Nhà Khóa 2 C̣n Đó Những Qua Đi NLM50 Âm Hưởng Blao Tung Cánh Chim Bay