Trang Nhà Khóa 2 C̣n Đó Những Qua Đi NLM50 Âm Hưởng Blao Tung Cánh Chim Bay

Tấm Lòng Son

Phan Văn Tùng

(Lưu niệm giữa Tùng và Tổng)

Tùng ở Triệu Phong, Hải Lăng quê Tổng (1)

Có núi rừng biển cả với sông xanh

Đôi bờ Thạch Hãn, chiến tích Ba Lòng

Cồn Cỏ cồn Tiên, cửa Tùng, cửa Việt (2)

Tổng với Tùng xa quê hương biền biệt,

Gặp nơi này, cũng núi thẳm non xanh.

Cao nguyên Blao, trường Nông Lâm Mục đang chờ

Kìa Cam Ly, Pongour, hồ Than Thở

Ba năm chung trường, chia tay luyến nhớ

Tổng lên Đà Lạt, Tùng xuống Biên Hòa (3)

Đồng Nai, Lâm Đồng đua nở trăm hoa

Đời công chức thảnh thơi, xe pháo mã

Nước nhà thống nhất, đời thêm hồ hởi

Miệt mài Xuân Lộc, Suối Máu, Tây Ninh

Gia Rai, Phú Quốc lao động đổi đời

Gặt lúa, trồng ngô, khai mương, đào giếng

Nếm trải bao năm, đủ mùi tân khổ

Về lại Sàigòn nay đã thay tên

Giờ hai đứa tóc điểm màu sương gió

Tổng cùng vợ con tạm dung đất lạ

Tùng quyết thủ Viễn Đông viên ngọc quý

Hương khói vợ hiền (4), mờ lệ chờ con

Nhìn mây, nhìn gió, nhìn đó, nhìn đây

Nhớ hoài tấm lòng son Tùng với Tổng.

(1) Đều thuộc tỉnh Quảng Trị.

(2) Các địa danh Quảng Trị.

(3) Tùng làm trưởng ty

Thủy Lâm Biên Hòa và Lâm Đồng.

(4) Chị Tùng mất sớm,

các con đều ở xa.

Phan Văn Tùng và các bạn nhân dịp tất niên tại nhà Nghiệp ngày 3-2-96


* ÂM HƯỞNG BLAO

Trang Nhà Khóa 2 C̣n Đó Những Qua Đi NLM50 Âm Hưởng Blao Tung Cánh Chim Bay