Trang Nhà Khóa 2 C̣n Đó Những Qua Đi NLM50 Âm Hưởng Blao Tung Cánh Chim Bay

Đôi Mắt

 

Lời Ban Biên Tập Kỷ Yếu: Quả thật nữ sinh viên trường Quốc Gia Nông Lâm Mục Blao có nhiều đôi mắt đẹp. Có lẻ rừng núi xanh đồi trà xanh chất chứa nỗi niềm u uẩn vào những đôi mắt mẹ đại dương biển dịu hiền. Từ cảm hứng trước những đôi mắt đẹp đó, Huy Lực Bùi Tiên Khôi đă sáng tác bài thơ "Đôi Mắt".

Nh́n lên đôi mắt của em

đại dương xanh thẳm ta thèm chuyến đi. 

 

Buồn dâng nghiêng ngả hàng mi

rưng rưng e ấp những ǵ bên trong

một đôi mắt vạn triệu gịng

thuyền ta đắm đuối giữa ḷng mắt xanh

tơi bời sóng gió long lanh

ngày xưa nghiêng nước nghiêng thành mấy phen.

 

Nh́n lên đôi mắt của em

đại dương xanh thẳm ta thèm chuyến đi.

 

1958

 Huy Lực Bùi Tiên Khôi

 

Anh Bùi Tiên Khôi và Nguyễn Văn Hành


ÂM HƯỞNG BLAO - KỶ YẾU HẢI NGOẠI KHÓA II NÔNG LÂM MỤC BLAO 1956-1959

Trang Nhà Khóa 2 C̣n Đó Những Qua Đi NLM50 Âm Hưởng Blao Tung Cánh Chim Bay