Animated Flowers, Animated Graphics, Keefers

Sống không giận không hờn không oán trách
Sống mỉm cười với thử thách chông gai
Sống vuơn lên theo kịp ánh ban mai
Sống an hoà với những nguời chung sống

Sống là động nhưng lòng bất động
Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương
Sống hiên ngang danh lợi xem thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.

Thiền sư VÔ DANH.

@

An Anonymous Poem

Living without anger without resentment without grudges
Living smilingly against all difficult challenges
Living forth catching up with morning rays of sunshine
Living peacefully with those cohabiting.

Living is dynamic but the mind is unmoved
Living is love but the mind is unattached
Living bravely not minding wealth and fame
The mind is unchanged in the midst of life ever changing.

Anonymous Meditator

Translated by Chau Stotelmyre, edited by hh

__._,_.___