Di cư vào nam sau khi Hiệp định Genève được công bố

@


@

bán đồ đạc chuẩn bị di cư vào nam sau khi Hiệp định Genève được công bố
@


@

@


@

những ngày cuối cùng ở Hà Nội
@


@

@

@

@


@

Việt Minh và Pháp bàn giao bót Hàng Trống
@


@

@

@


@

bộ đội tiến vào tiếp thu bót Hàng Trống, lúc này đang là Ty Cảnh Sát TP Hà Nội
@


@

 

tiếp thu bót Hàng Trống


@

@

@

@


@

tiếp thu bót Hàng Trống
@


@

@

@

@


@

lễ hạ cờ Tây lần cuối cùng trong thành Hà Nội, phía trước Đoan Môn, chấm dứt hơn 70 năm chiếm đóng thành Hà Nội từ năm 1883 của quân Pháp.


@

@

@


@


@

@

@


@


@

@

@

@


@

những ngày cuối cùng của Hà Nội, bệnh viện Yersin

những ngày cuối cùng của Hà Nội, bệnh viện Yersin


@

@

@


@

Jul 1954, dân chúng đọc Viet-Nam Presse

Bộ đội Việt Minh tiến vào tiếp quản Hà Nội


@

@

@

@


@

Bộ đội Việt Minh tiến vào Hà Nội


@

@

@

@


@

di cư vào nam

đi tìm tự do

Chuẩn bị lên tầu vào nam

Chuẩn bị lên tầu vào nam


@

@

@


@

mẹ và hai con, tay xách nách mang, trên đường vào miền Nam

tìm đường vào miền Nam

ra phi trường Gia Lâm vào Nam

ra phi trường Gia Lâm


@

@

@


@

ra phi trường Gia Lâm

phi trường Gia Lâm

phi trường Gia Lâm

Hải Phòng

lên tầu vào Nam

di cư vào Nam

lên tầu vào Nam

lên tầu vào Nam

lên tầu vào Nam

Hải Phòng 1954

Operation Passage to Freedom, October 1954 đi tìm tự do

người ở lại

Hải Phòng 1954

Hải Phòng 1954


@

@

@


@

USS Bayfield di cư vào Nam 3 September 1954

người công giáo bỏ đi khỏi vùng do CS kiểm soát giữa đêm đen nở nụ cười khi thuyền của họ cặp được vào tàu đổ bộ của Pháp mà sẽ đưa họ đến nơi tự do. Khoảng năm 1954.

các thủy thủ Pháp giúp người tỵ nạn VN kéo thuyền của họ vào tàu đổ bộ của Hải quân ở Vạn Lý. Mặc cho những cảnh báo và hạn chế bởi công an của Việt Minh, hàng ngàn người công giáo trong vùng do CS kiểm soát đã lũ lượt di cư vào miền Nam để tái định cư ở các vùng không theo chế độ Cộng sản.

Man looking at posters of new leaders shortly before Communist takeover of city from the French. Oct 1954

Hà Nội 1954 sau Hiệp định Genève. Xin làm nô lệ cho Nga, Tầu 

Thờ Mao chủ tịch, thờ Xít Ta Lin bất diệt. (thơ Tố Hữu)

Hà Nội 1954 sau Hiệp định Genève. Xin làm nô lệ cho Nga, Tầu 

Thờ Mao chủ tịch, thờ Xít Ta Lin bất diệt. (thơ Tố Hữu)