http://media.brajeshwar.com/i/business/morning-dew.jpg

Dew falls

Translation

of the original poem

“Suong roi” by  Nguyn V

 

Dew falls

heavy

curbing

willow

branches

Darling

Frigid

North winds

softly

seep to

the dew

making

a wound!

Then  the

clear drop

of dew

its heart

broken

tattered

darling

Each drop

chiming

each drop

in ruin

on the

forlorn

grave mound

Dew falls

on broken

willow

branches

Wind, rain

tattered

dripping

chiming

breaking

Rain falls

Wind falls

Leaves fall

Darling!

 

(Translated March 19th by Hien V. Ho)

 

 

SƯƠNG RƠI
S
ương rơi
N
ng trĩu
Trên cành
D
ương liu
Nh
ưng hơi
Gió b
c
L
nh lùng
Hiu h
t
Th
m vào
Em
ơi
Trong lòng
H
t sương
Thành m
t
V
ết Thương!
R
i ht
S
ương trong
Tan tác
Trong lòng
T
tơi
Em
ơi
T
ng git
Thánh thót,
T
ng git
Điêu tàn,
Trên nm
M
hoang...
R
ơi sương
Cành d
ương
Li
u ngã
Gió m
ưa
T
ơi t
T
ng git
Thánh thót
T
ng git
T
ơi bi
M
ưa rơi
Gió r
ơi
Lá r
ơi
Em
ơi!

Nguy n V

(Văn hc tp chí 1935)

 

Nguyễn Vỹ was born in 1912 in Quảng Ngãi (Central Vietnam). He used several pennames: Tân Phong, Lệ Chi, Cô Diệu Huyền, Tâm Trí.

His first poems in Vietnamese and in French (Tập thơ đầu- Premières Poésies, 1934) met with little critical success. He published several political newspapers which were short-lived because of his opposition to French colonial rule, Japanese occupation and Emperor Bao Dai’s government. He was sent to prison  by the French (in 1937  for six months following an article in his newspaper Le Cygne), then by the Japanese (from 1940 to 1945).

His fiction works include:  Đứa con hoang (The Illegitimate Child) (Minh Phương, Hà Nội, 1938), Người yêu của hoàng thượng (The King’s Lover) (Minh Phương, Hà Nội, 1938), Thi sĩ Kỳ Phong (Poet Kỳ  Phong) (Nam Ký, Hà Nội, 1938), Chiếc bóng (The Shadow) (Cộng Lực, Hà Nội, 1941), Dây bí rợ (The Pumpkin Plant, 1957), Chiếc áo cưới màu hồng (The Pink Wedding Dress) (1957), Hai thiêng liêng (Two Sacred Things)(1957), Mồ hôi nước mắt (Sweat and Tears) (1965).

Political essays: Kẻ thù là Nhật Bản (Japan is our Enemy) in French, 1938, Cái họa Nhật Bản (The Japanese Threat, 1938), Đứng trước tấn kịch Pháp - Việt (Facing the French-Vietnamese tragedy), in French, 1947. In 1958, he published his biweekly periodical Phổ Thông (Popular), achieving a significant presence on the cultural and literary scene of South Vietnam. He also wrote “Tuấn, Chàng trai nước Việt’ (Tuan, a Vietnamese young man), a memoir with fictional elements relating his personal views of events in the first half of the 20th century that “created a new destiny for the Vietnamese people” (1). In 1962, he wrote Hoang Vu (Deserted), a collection of poems. He died in 1971 in an automobile accident (2).

‘Dew falls’ (Sương rơi) is one of his few popular and celebrated poems.

 

Notes.

(1) In its forewords, the author wrote: “Bộ sách này không phải một tiểu thuyết . Cũng không phải là một ký ức cá nhân . Tuấn là một nhân vật điển hình, tiêu biểu những chàng trai Việt Nam sinh trưởng trên Đất Nước từ đầu thế kỷ. Chàng lớn lên giữa một bối cảnh lịch sử và xã hội cổ kính đang bắt đầu biến chuyển dần dần theo định mệnh do sự xâm nhập của người Pháp hoàn toàn xa lạ từ Tây phương đến đô hộ xứ ta.Họ đã đương nhiên để lại những dấu tích sâu đậm của một Văn minh mới, và tạo ra một vận mệnh mới cho Dân Tộc Việt Nam.”

(2) Đỗ Lai Thúy, Nguyễn Vỹ, Nhân tích của một vùng đất và một thời đại, http://thuvien-ebook.com/forums/archive/index.php/t-7822.html

Hien V. Ho

March 19th 2009

Photo credit: http://media.brajeshwar.com/i/business/morning-dew.jpg