Blue sclera

Mắt có màng cứng  màu xanh

Hien V. Ho,MD

@

Một số trẻ em có mắt màu xanh ở tròng trắng, tức là vùng bao quanh tròng đen. Bình thường đi từ ngoài vào trong, tròng mắt có những lớp sau đây:

-kết mạc (conjunctiva)

-màng cứng (sclera) màu trắng

-choroid: nhiều mạch máu, và có các sắc tố màu xanh

-trong cùng là võng mô (retina), nơi tiếp nhận ánh sáng tứ ngoài vào rọi lên võng mô và biến thành tín hiệu thần kinh, nhờ thần kinh thị giác chuyển vào óc.

Trong một số trường hợp bẩm sinh, màng cứng (sclera) quá mỏng, nên màu của choroid là màu xanh lộ ra ngoài thấy được nên tròng trắng mắt ngã qua màu xanh, tiếng anh gọi là "blue sclera", khác với "blue eye la lúc móng mắt màu xanh sẽ bàn ở sau đây.

Blue sclera có thể thấy trong những bịnh di truyền sau đây, đều ảnh hưởng đến mắt, da va hệ tim mạch:

-osteogenesis imperfecta: xương dòn, dễ bị gãy xương nhiều nơi, khớp lỏng lẽo

-Ehlers Danlos syndrome: da và gân cốt các khớp xương dãn ra bất bình thường

-Marfan syndrome: người cao lớn quá khỗ,có dị dạng về tim mạch, nỡ động mạch chủ, mắt yếu vì thủy tinh thể bị trật chỗ (lens dislocation)

-ngoài ra còn nhiều bịnh khác.

Nếu cháu chỉ bị xanh một bên trái, có thể là không phải bịnh nêu trên; nên nghĩ đến những trường hợp sau:

-Vì bé nhỏ tuổi, vì phần cứng (sclera) còn mỏng,có thể màu xanh này bình thường như các bs của cháu nghĩ.Nếu đúng như vậy, với thời gian mắt cháu sẽ bớt xanh.

-nếu đây là một vết chàm xanh đậm, có thể đâylà một loại vết chàm gọi là Nevus of Ota, nghiã là nốt ruồi Ota, gồm những vết xanh đen tren tròng trắng mắt, đi đôi với những vết trên da ở mặt và niêm mạc miệng.