BỆNH LẠ Ở LOÀI DƠI: HỘI CHỨNG MŨI TRẮNG  

(The White nose syndrome)  

Nguyễn Thượng Chánh, DVM

 

 

Một  biến cố quan trọng trong môi sinh liên hệ đến loài dơi vừa xảy ra tại Bắc Mỹ.

Theo tin tức của Cơ Quan US Fish & Wildlife Service thì trong thời gian gần đây người ta đã nhận thấy rất nhiều dơi chết một cách khác thường trong các hang động và hầm mỏ tại các tỉểu bang vùng Đông Bắc như upstate New York, Vermont, western Massachusetts, và northwestern Connecticut. Trong số tám hang động tại New York, tử suất dơi chết cũng phải trên 80%.

 

Triệu chứng là mõm dơi bi bao phủ bởi một loại nấm lạ có màu trắng. Một vài vùng khác trên cơ thể dơi cũng có thể thấy những đốm trắng nầy. Dơi bệnh thường có thân xác ốm hơn dơi bình thường.

white nose syndrome bat.jpg (184749 bytes)

Cho đến nay (9/12/2008) các phòng thí nghiệm cũng chưa thể xác định được tên của loài nấm lạ là gì cũng như nguyên nhân làm dơi chết nhiều như thế. Chỉ biết là loại nấm nầy phát triển mạnh vào mùa Đông.  

Dơi là một sinh vật rất hữu ích trong việc quân bình hệ thống môi sinh. Một con dơi trong lúc bay đêm, có thể ăn một khối lượng côn trùng bằng 50-75% thể trọng của nó. Một cách gián tiếp, dơi giúp vào việc bảo vệ mùa màng và hoa quả.  

 Dơi thường tìm nơi trú ẩn trong các hang động và hầm mỏ.

Vào mùa Đông, dơi Canada tránh lạnh bằng cách di chuyển xuống phía Nam, nhất là các tiểu bang miền  Đông Bắc Hoa Kỳ.  

Dơi cái chỉ có thể đẻ duy nhất một dơi con trong năm mà thôi. Bởi lý do nầy, các nhà sinh vật học rất lo ngại sẽ có sự tuột giảm đáng kể trong số dơi hiện hữu.  

Các nhà khoa học cũng không biết chắc là dơi có thể lây truyền loại nấm trắng nầy lẩn nhau hay không, hay người là vật thể trung gian (vector), hay cả người và dơi đều có thể làm lan truyền mầm bệnh nầy, hay nấm trắng đến từ một nguồn nào khác.

 Bí mật hoàn toàn.  

Cơ Quan Canadian Food Inspection Agency đang theo dõi  thật sát tình hình bệnh mũi trắng ở dơi./.

Theo tin: THE WHITE NOSE SYNDROME MYSTERY: SOMETHING IS KILLING OUR BATS  

http://www.fws.gov/northeast/white_nose.html  

http://www.fws.gov/midwest/Endangered/mammals/inba/Batailment.html

 

Montreal, Dec 09,2008