Vịnh Trái Ớt Phật Thủ

 Image11.jpg (24962 bytes)

Thân em lưu lạc đã nhiều phen

Từ mãi Montreal đến Portland

Cranbrook dừng chân không mỏi bước

Việt Nam mỏi gối chẳng chồn chân.

Lá non một thoáng xanh như ngọc

Qủa ướm hôm nào đỏ tựa son.

Phật thủ dáng chuông ôi đẹp tuyệt

Sắc nầy đâu có kém giai nhân!

 

Phỏng dịch ra tiếng Anh:

I have traveled to many lands

From Montreal then to Portland

I stopped in Cranbrook and went to my homeland.

My tender leaves are as green as an Oriental gem

My crimson fruits resemble the red lips of a young woman

People call me ‘bell-shaped or Buddha’s hand’

I am as attractive as a beautiful woman!

Hoàng Vũ

Canada, Winter 2002

 

Chú thích: Giống ớt nầy do chị Băng Tâm Khóa 2 từ Montreal gởi hạt giống cho chị Cẩm Tuyến ở Portland trồng. Hè năm 2001, chị Cẩm Tuyến và Thủy Vân ghé Cranbrook chơi và cho tôi hạt giống trồng thử. Thấy cây ớt đẹp qúa, chụp mấy tấm hình và làm bài thơ, gởi các bạn đọc cho vui. Nghe nói anh Trần trung Ngôn K2 ở Việt Nam cũng trồng có kết qủa tốt. Hình trái ớ giống cái chuông và tay Phật, nên chúng tôi đặt tên trái ớt là Ớt Phật Thủ.