Tình Cha - Lòng Mẹ

Tình Cha

Tình Cha rực rỡ ánh chiêu dương

Phủ xuống muôn hoa tỏa ngát hương

Giúp sức đàn con khi thất bại

Đỡ đần lũ cháu lúc tai ương

Sinh thành công đức lòng ghi nhớ

Hiếu thảo ơn đền dạ kính thương

Mãi mãi tình cha cao vời vợi

Cha là ngọnn đuốc chiếu muôn phương.

Đặng Đức Bích

 

Bài họa 1

Ân Tình Chan Chứa Cha Ơi

Cha như sức ấm của vầng dương

Ban tặng đời con vạn sắc hương

Sóng gió chở che về bến cảng

Chông gai dìu dắt tránh tai ương

Xa lìa bão dậy trời thương nhớ

Chia cách lệ tràn biển nhớ thương

Công đức cù lao vô lượng ấy

Ân tình chan chứa khắp muôn phương

Thiên Tâm

 

Bài họa 2

Tình Phụ Tử

Phụ tử tình thâm sóng đại dương

Như hoa đồng nội ngát muôn hương

Mưa cuồng chẳng quản chi cay đắng

Bão táp không sờn lúc ách ương

Nuôi trẻ thàng người luôn khắc cốt

Dạy con nên nghiệp mãi yêu thương

Sinh thành dưỡng dục bao năm tháng

m áp lòng cha trải bốn phương

Thục Điềm

 

 

Lòng Mẹ

Lòng Mẹ thương con tựa biển trời

Bông hồng dâng Mẹ vạn hoa tươi

Sinh thành nghĩa nặng lòng luôn khắc

Dưỡng dục ơn sâu dạ chẳng dời

Hôm sớm lắng lo khi ốm bịnh

Đèn khuya dạy dỗ đến thành người

Á ơi hai tiếng yêu thương quá

Lời Mẹ ru con thật dịu vời

Đặng Đức Bích

 

Bài họa 1

Mẹ

Tình Mẹ và con đẹp đất trời

Như loài hoa mãi nở xinh tươi

Bão giông son sắt nào lay chuyển

Dâu biển keo sơn mặc đổi dời

Chín chữ cù lao ơb sánh núi

Một câu hiếu thảo đạo nên người

Sớm hôm chăm sóc dù mưa nắng

Ôi cõi thần tiên mộng tuyệt vời

Thiên Tâm

 

Bài họa 2

Từ Mẫu

Tình Mẹ bao la cả đất trời

Nuôi đàn con dại tuổi xinh tươi

Tảo tần chẳng ngại cơn mưa đổ

Quần quật nào e trận bão đời

Lòng ấm trông con đang đùa giỡn

Dạ êm nhìn trẻ đã nên người

Công ơn dưỡng dục sâu hơn biển

Mẫu tử tình thâm thật tuyệt vời

Thục Điềm