Sớ Táo Quân K16

 

 

 

XUÂN ĐINH HỢI        2007

 

SỚ TÁO MIỆT DƯỚI

 

Táo Miệt Dưới:

 

Muôn tâu Ngọc Đế !

Năm ngoái đã kể

Thần trốn buổi chầu.

Năm nay khấu đầu,

Sớm về xin tội.

Không dám nói dối,

Vì có bà nội

Xấp nhỏ sang chơi.

Chẳng quản xa xôi,

Tới thăm con cháu.

Nên thần làm láo,

Bỏ chầu đi chơi,

Đưa cụ đến nơi,

Thăm miền Gold Coast.

 

Xin ngài khoan sốt ...

Tiết canh mần chi.

Đừng uýnh, đừng đì,

Bỏ qua xính xái,

Cho thần thoải mái,

Báo cáo gọn mau.

Bệ hạ nghĩ sao ?

 

Ngọc Đế:

 

Trẫm nghĩ mần sao ?

Mười hèo hơi ít.

Nhưng ngươi tíu tít,

Sớm sủa về chầu,

Ta còn cầu nhầu,

Hóa ra hẹp lượng !

Để ngươi đỡ sượng,

Tiên tửu ta ban

Một chung thư giãn.

Ngọc nữ ! Tiến tửu.

 

Táo Miệt Dưới:

 

Quả nhiên mỹ tửu.

Thần, hic ! tạ ơn

Ngọc Đế lòng nhơn

Từ như Đông Hải.

 

Giờ thần xin kể

Miệt Dưới năm nay.

Không phải thày lay,

Trước tiên huynh trưởng,

Đầu năm sung sướng,

Về thăm quê nhà.

Trước thăm tam ca

Đang trên giường bịnh.

Xót xa bịn rịn,

Giọt ngắn giọt dài

(Mở ngoặc chỗ này.

Là thần cương ẩu,

Cào cào châu chấu,

Cho chuyện được mùi).

Kế tới chuyện vui,

Bạn bè họp lớp.

Ban đầu hơi khớp,

Trò chuyện lai rai.

Sau cạn vài chai,

Chuyện trò như pháo.

Chuyện thiệt, chuyện láo,

Chuyện giận, chuyện vui,

Chuyện tới, chuyện lui,

Đem bàn ráo nạo.

Trở về chưa khảo,

Huynh trưởng đã khai.

Từ gia liền tay,

Chọn ngày bày tiệc.

Huynh đệ ở Miệt

Dưới tới lai rai.

Nghe kể chuyện dài

Tới khuya chưa vãng.

 

Hết chuyện huynh trưởng,

Tới chuyện Từ gia.

Năm nay cả nhà,

Thảy đều an lạc.

Tuần trước được bạc,

Huynh đệ cười khà.

Số là cả nhà,

Vừa đi xứ Bích (Brisbane).

Lăng xăng lích xích,

Trước thăm mẹ già,

Sau nữa mới là

Mừng bà Thượng Thọ.

Hiếu tử thấy rõ,

Nên chắc Ngọc Hoàng

Xúc động tâm can

Thưởng cho chút đỉnh ?

 

Ngọc Đế:

 

Khỏi cần ngươi nịnh,

Trẫm vốn công bình.

Hiếu tử tinh minh,

Rất là đáng thưởng.

Ca-sí-nồ chướng,

Mượn đỡ vài quan,

Trẫm tặng Từ quân

Chút tiền lộ phí.

 

Táo Miệt Dưới:

 

Quả nhiên chí lý,

Thưởng, phạt phân minh,

Có lý, có tình,

Khâm phục ! Khâm phục !

 

Ngọc Đế:

 

Thôi khỏi khâm phục !

Còn ngươi thì sao ?

 

Táo Miệt Dưới:

 

Dạ chẳng có sao,

Gia đình thần vẫn

Nhìn chung may mắn,

Suốt năm bằng an.

Đi đứng làng nhàng,

Dưới, trên mạnh khoẻ.

Làm ăn suôn sẻ,

Chẳng ước gì hơn.

Ngài cho trắng, trơn,

Thần đà mãn nguyện.

 

Ngọc Đế:

 

Bày đặt vẽ chuyện !

Tri túc lẽ thường,

Bao cảnh thê lương

Xảy ra cơm bữa.

Ngươi đặng ba bữa,

Chớ quên nhiều nơi,

Cháo loãng cầm hơi,

Đói xanh mày mặt.

 

Táo Miệt Dưới:

 

Chuyện này thiệt gắt,

Thần nào dám quên.

Lời vàng Bề Trên,

Thần xin nhớ kỹ.

 

Nói về sư tỉ,

Sư muội Xích-Đu.

Năm nay Sue Lưu,

Gia đình mạnh khoẻ.

Cuối năm vui vẻ,

Là đại tiểu thơ.

Thoáng như giấc mơ,

Năm nào còn ẵm,

Mà nay lẩm rẩm,

Vừa đậu Tú Tài.

Hăm hở tương lai,

Bước vào Đại Học.

 

Như mặt trời mọc

Là chị Kim Bông.

Năm nay vừa xong

Dọn vô nhà mới.

Lòng vui phơi phới,

Hí hửng trồng bông.

Trước nhà tùng, thông,

Sau hè bụi chuối.

Thân phụ có tuổi,

Phụng dưỡng sớm hôm.

Chị làm thiệt xôm,

Phụ từ, tử hiếu.

 

Tới đây dù thiếu,

Thần cũng xin ngừng.

Táo Mỹ nhảy tưng,

Xì xào: “giẻ rách !

Dài, dai, dở hạch !”

Thần xin một mạch

Khấu tạ Ngọc Hoàng.

Cho thần sang ngang,

Nhường lời Táo Mỹ.

 

Xấn Niền Kúng Hỉ.

Táo Bà K16 

 

Trình tấu Ngọc Hoàng,

Rằng táo Úc Châu,

Nhanh chân rộng miệng,

Vào chầu qúa sớm.

Chẳng bù mọi năm,

Hắn chuyên tới trễ,

Kiếm đủ mọi cớ,

Làm big excuse,

Khôn big mother,

 

Năn nay hắn thấy,

Urgly tiger(?)

Nên nịnh Ngọc Hòang,

Vào chầu thứ nhất,

Làm táo thấn đây,

Nổi xảy cùng mình,

Chân cao chân thấp,

Cũng chạy vào chầu.

 Hấp ta hấp tấp.

Chữ mất chữ còn,

Mong ngài xá tội,

 

 

 Rằng dân vùng vịnh,

Năm nay yên ổn,

Gia đình đầm ấm,

Con cái ngoan hiền.

Công việc OK,

 Chỉ mỗi mình tui,

Vẫn còn xính vính,

Công ăn việc làm,

Chạy ngược chạy xuôi,

Vẫn on the loose,

 Nhưng mà ok,

Giày dép có số.

Huống chi là  người,

That's right Ngọc Hoàng?

 

Cũnh như mọi năm,

Qũi K 16,

Hoạt động all right,

Tuy hơi hạn hẹp,

Nhưng vẫn chạy đều,

Đúng nơi đúng chỗ,

 

Bạn gìa Bùi Thời,

Tội nghiệp thân trai,

Ông trời bắt tội,

 Có cũng như không,

Lực bất tòng tâm.

Ngồi trơ mắt nhìn,,

Vợ hiền thân cò,

Lặn lội bờ ao,

Trồng trọt nuôi chồng,

Thuốc thang , ăn uống,

Cơ khổ cho nàng ,

Cuối năm gặp bão,

Nó đáp ngay vào,

Nơi nàng trồng trọt,

Thế là tay trắng ,.

Lại hòan trắng tay,

Mười Sáu Trồng trọt,

Bạn ơi, giúp với,

Bởi qũi 16,

Cuối năm trống trải,

Tuy là có giúp ,

Nhưng chẳng được nhiều,

Thần feel guilty.

 

Con cháu Mười Sáu.

Trợ cấp học bổng.,

Năm cháu được cấp,

Bán phần, toàn phần.

Đề huề, trọn vẹn,

Nghiã tình đàn anh,

 Trao lại đàn em,

Cuả ít lòng nhiều,

Mong cho các cháu ,

thêm chút thực lực,

Khỏi ăn rau muống ,

Như bọn đàn anh,

He He He He.

 

Tạm thời táo de,

Trở về trần gian,

Chuẩn bị đi làm,

Kẻo chúng đuổi việc,

Lại phải nộp đơn.

Xin tiền trợ cấp,

Kính bái kính bái.

táo dzọt,,,,,,

Ðại Diện Táo K16:

 

Báo cáo đã xong

Chúng thần xin kiếu

Kính chúc Ngọc Hoàng 

Năm Mới Khang An 

Cầm cân nẩy mực 

Chí công vô tư 

Ban phước muôn loài. 

Mưa nắng thuận hòa

Tình người chan hòa

Kính Bye........