Sớ Táo Quân K16

 

 

 

Táo K16 

 

Lốc ca lốc cốc,

Lọc cà lọc cọc,

Bọn táo 16

Chuẩn bị về trời,

Chuẩn bị điểm danh,

Thiếu mất thằng táo,

Mưòi sáu úc châu,

Năm ngoái nó trễ,

Năm nay nó trốn ,

Bẩm báo ngọc hoàng ,

Nó học được bài,’

Tẩu vi thượng sách.

 

Nói thì nói vậy,

Bẩm bá ngọc hoàng,

Tha tội cho nó,

Vì nó bận rộn,

Bổn phận gia đình,

Nó có báo cáo,

Xin tạm rút lui,

 

Nói dóc mua vui,

Như vậy tạm đủ,

Giờ thấn báo cáo.

16 Canh nông,,

Làm được việc lớn,

Giữ được lới hứa,

Của qũi học bổng,

Tạo được niềm vui,

Con em mười sáu,

Chăm chĩ học hành,

 

Cháu gái Ngọc Thủy,

Ở xứ phan rang,

Lặn lôi đường xa,

Ra đất thần kinh,

Dùi mài kinh sử,

Cần máy vi tính,

Cập nhật thông tin,

Cũng như kiến thức,

Nên có đệ đạt,

Các cô các bác,

Giúp dùm cho cháu,

 

Xét thấy nguyện vọng ,

Hợp lí hợp tình,

Đúng với chủ trương,

Của qũi học bổng,

Ưu tiên các cháu,

Ỡ các tỉnh xa,

Chăm chỉ học hành,

Nên các đàn anh,

Ủng hộ đàn em,

Là việc tự nhiên,

 

Nhân đây cũng nhờ,

Các táo mọi miền,

Nếu ai có thấy,

Con em mười sáu,

Đặc biệt ưu tiên,

Các cháu tỉnh xa,

Phưong tiện không đủ,

Mà lại chăm chỉ.,

Làm ơn chĩ dùm,

Để qũi học bổng,

Hoạt động hiệu qủa,

Đúng nơi đúng chỗ,

 

Bọn thần không ngại,

Đi vác ngà voi,

Mà bọn thần sợ,

Ngà voi rơi bậy,

Gãy ngang thì khổ,

 

Kính cáo ngọc hoàng,

Thần xin tắt đài,

Bởi thần nhìn thấy,

Những thằng táo khác,

Đang đứng co ro,

Ở ngoài sân chầu,

Có áo không quần,

Mà năm nay lạnh,

Nên chúng tái xanh,

Như là ếch nhái,

Thấn xin kính bái,

Bái bai ngọc hoàng,

Ðại Diện Táo K16:

 

Báo cáo đã xong

Chúng thần xin kiếu

Kính chúc Ngọc Hoàng 

Năm Mới Khang An 

Cầm cân nẩy mực 

Chí công vô tư 

Ban phước muôn loài. 

Mưa nắng thuận hòa

Tình người chan hòa

Kính Bye........