ÐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN

NGÀY 01-08-2001

T.T HỌ TÊN NGÀNH T.PHỐ&QUỐC GIA CƯ NGỤ
1 ÐẶNG XUÂN AN THUY LAM SAN JOSE,USA
2 NGUYỄN XUÂN ANH KINH TE NN SAI GON, VIET NAM
3 ÐOÀN THỊ BẮC PHI CANH NONG SAI GON,VIET NAM
4 NGUYỄN THỊ BÍCH LAN CANH NONG TAXAS,USA
5 ÐINH THỊ CẨM HOÀN CANH NONG SAN FRANCISCO,USA
6 ÐỔNG HOÀNG CHƯƠNG CANH NONG PHAN RANG,VIET NAM
7 PHAN THỊ CÔNG CANH NONG SAI GON,VIET NAM
8 HUỲNH VĂN CUNG CANH NONG ?
9 PHAN ÐÌNH CƯƠNG CANH NONG SAI GON,VIET NAM
10 TRAN THANH DANH KINH TE NN SAI GON, VIET NAM
11 NGUYEN HUU DAT CANH NONG SAI GON,VIET NAM
12 NGUYEN LAM DIEN CANH NONG DONG NAI,VIET NAM
13 VO THANH DIEN CANH NONG PHU KHANH,VIET NAM
14 PHAM THI DOAN CANH NONG SAI GON,VIET NAM
15 HUA DOI CANH NONG SAI GON,VIET NAM
16 TRAN ANH DUNG CANH NONG MELBOURNE,AUSTRALIA
17 DOAN HUU DUNG CANH NONG ONTARIO,CANADA
18 NGUYEN HUU DUNG CANH NONG USA
19 TRINH HOANG DUONG CANH NONG MANCHESTER,UK
20 NGUYEN HUU DUY THUY LAM NEW YORK,USA
21 DAM THE GIA CANH NONG SAN JOSE,USA
22 NGUYEN HUU HANH CANH NONG FRANCE
23 NGUYEN HONG HANH CANH NONG USA
24 TRAN VAN HAO CANH NONG SOC TRANG ,VIET NAM
25 NGUYEN VAN HAO CANH NONG ?
26 LE DINH HAO CANH NONG SAI GON,VIET NAM
27 PHAM XUAN HIEN CANH NONG SAI GON,VIET NAM
28 TRAN VAN HIEP CANH NONG BOSTON,USA
29 THAI ANH HOA KINH TE NN SAI GON, VIET NAM
30 NGUYEN VAN HOA KINH TE NN ?
31 KHUC KHAI HOAN CANH NONG SAI GON,VIET NAM
32 TRUONG MINH HOANG CANH NONG LONG AN,VIET NAM
33 NGUYEN THI HOANG HA CANH NONG TIEN GIANG,VIET NAM
34 HA THUC HONG CANH NONG SAN FRANCISCO,USA
35 TRAC UNG HONG CANH NONG CANADA
36 NGUYEN VAN HONG CANH NONG DANG HOC PHI LUAT TAN
37 NGUYEN PHUOC HUNG KINH TE NN SAI GON, VIET NAM
38 DINH SI HUNG THUY LAM USA
39 DAO CONG HUNG CANH NONG MONTREAL,CANADA
40 HUYNH VAN HUNG CANH NONG MYTHO, VIETNAM
41 TRAN CONG KHANH CANH NONG ?
42 VINH KHANH CANH NONG LAM DONG,VIET NAM
43 LE VAN KHAU CANH NONG SAI GON,VIET NAM
44 DANG THANH KHIET CANH NONG BEN TRE,VIET NAM
45 NGUYEN VAN KIET KINH TE NN ?
46 PHAM TUAN KIET CANH NONG ?
47 NGUYEN THI KIM ANH KINH TE NN SAI GON, VIET NAM
48 NGHIEM NANG KIM CUC CANH NONG BRUSSELS,BELGIUM
49 HUYNH THI KIM HOA CANH NONG SYDNEY,AUSTRALIA
50 BUI KIM YEN CANH NONG USA
51 LY THAI LAM CANH NONG ?
52 NGUYEN PHUONG LAN KINH TE NN QUA DOI TAI VIET NAM
53 PHAN DINH LAN CANH NONG BRUSSELS,BELGIUM
54 NGUYEN VAN LAP CANH NONG LONG AN,VIET NAM
55 NGUYEN THI LE KINH TE NN SAI GON, VIET NAM
56 DUONG THANH LIEM CANH NONG CANADA
57 LE MINH LOC CANH NONG SAI GON,VIET NAM
58 TRINH VAN LOC CANH NONG SAI GON,VIET NAM
59 NGUYEN KIM LUAN CANH NONG BRUSSELS,BELGIUM
60 PHAM NGOC MINH CANH NONG SAI GON,VIET NAM
61 LAM TIEU MINH CANH NONG USA
62 NGUYEN THI MINH CHAU CANH NONG SAI GON,VIET NAM
63 NGUYEN THI MINH NGUYET KINH TE NN ?
64 NGUYEN VAN MY CANH NONG SAI GON,VIET NAM
65 NGUYEN THI MY LAN CANH NONG SAI GON,VIET NAM
66 DAU THI NGA CANH NONG ?
67 TRAN TRONG NGHIA CANH NONG BINH DINH,VIET NAM
68 NGUYEN THI NGOC MAI KINH TE NN SAI GON, VIET NAM
69 GIANG CHUC NGUYEN CANH NONG ?
70 LE VAN NHA CANH NONG DONG NAI,VIET NAM
71 TANG A PAU THUY LAM SAI GON,VIET NAM
72 TRAN CAO PHONG CANH NONG SANTA ANA,USA
73 NGUYEN NGOC PHU CANH NONG SANTA ANA,USA
74 LE THI PHUNG CANH NONG SOC TRANG ,VIET NAM
75 PHAM HONG DUC PHUOC CANH NONG SAI GON,VIET NAM
76 NGUYEN VAN PHUOC CANH NONG ?
77 DANG MANH PHUONG CANH NONG USA
78 DOAN THI PHUONG MAI CANH NONG USA
79 NGUYEN VAN QUANG KINH TE NN DA NANG,VIET NAM
80 LE DUC QUANG THUY LAM USA
81 LE LUONG QUANG CANH NONG USA
82 PHAM NGOC QUANG CANH NONG SAI GON,VIET NAM
83 LE VINH QUYEN KINH TE NN VUNG TAU,VIET NAM
84 HUYNH HOANG QUYEN CANH NONG DONG NAI,VIET NAM
85 VO MY QUYNH CANH NONG SAI GON,VIET NAM
86 PHAM MINH SANG CANH NONG SAI GON,VIET NAM
87 LY CHANH SAY CANH NONG ONTARIO,CANADA
88 TU VAN SON KINH TE NN MELBOURNE,AUSTRALIA
89 BACH CONG SON CANH NONG SAI GON,VIET NAM
90 DUONG THANH TAI CANH NONG SAI GON,VIET NAM
91 LE CONG TAM CANH NONG TIEN GIANG,VIET NAM
92 NGUYEN XUAN TAO CANH NONG GERMAN
93 NGYEN VAN THANH KINH TE NN ?
94 PHAN THI THANH CANH NONG SAI GON,VIET NAM
95 HO VIET THANH CANH NONG HUE,VIET NAM
96 NGUYEN VIET THANH CANH NONG ?
97 LUU XUAN THANH CANH NONG ?
98 TRAN VAN THIEN CANH NONG THUAN HAI,VIET NAM
99 NGUYEN VAN THIEU CANH NONG ?
100 BUI THOI CANH NONG NGHIA BINH,VIET NAM
101 LUONG LE THU SUONG CANH NONG SYDNEY,AUSTRALIA
102 NGUYEN VAN THUAN CANH NONG ?
103 THAI THUONG THUC CANH NONG ?
104 HOANG MINH TIEN CANH NONG SAI GON,VIET NAM
105 CAO DAC TIENG CANH NONG ?
106 TRAN XUAN TOAN CANH NONG ?
107 NGYUYEN VAN TONG CANH NONG SONG BE,VIET NAM
108 PHAM NHU TRAC CANH NONG CANADA
109 CHAU VAN TRINH CANH NONG VANCOUVER,CANADA
110 DOAN CONG TRUNG CANH NONG ?
111 TA TRAN TU KINH TE NN MONTREAL,CANADA
112 NGUYEN VAN TU CANH NONG LAM DONG,VIET NAM
113 NGUYEN QUOC TUAN CANH NONG MELBOURNE,AUSTRALIA
114 TRAN QUANG TUAN CANH NONG SAI GON,VIET NAM
115 TRAN HUU TUAN CANH NONG SAI GON,VIET NAM
116 LE VAN TUAN CANH NONG SAI GON,VIET NAM
117 VO THANH TUNG CANH NONG SAI GON,VIET NAM
118 NGUYEN HUU TUONG CANH NONG QUEBEC,CANADA
119 NGUYEN THI TUYET KINH TE NN SAI GON, VIET NAM
120 TRAN THI TUYET KINH TE NN SAI GON, VIET NAM
121 LY TUYET MAI CANH NONG SAI GON,VIET NAM
122 NGUYEN VIET BINH CANH NONG SAI GON,VIET NAM
123 TRAN VIET HONG CANH NONG NHA TRANG,VIET NAM
124 MAI THI VINH CANH NONG SAI GON,VIET NAM
125 NGO KHAC VU CANH NONG SAN JOSE,USA
126 CHONG A XANG THUY LOI LAM DONG,VIET NAM