ha1a.jpg (15479 bytes)

Xin vui lòng nhấn vào hình nhỏ để xem hình lớn hơn

k161.jpg (41369 bytes)

k162.jpg (22956 bytes)

note10.gif (5562 bytes)Cần có RealPlayer note10.gif (5562 bytes)rp7_button.gif (864 bytes)

Mái Trường Xưa

Những người đẹp Khóa 16

__hr_scan0007.jpg (64738 bytes)

__hr_scan0008.jpg (36277 bytes)

k163.jpg (36636 bytes)

1fe.jpg (47882 bytes)

1ff.jpg (59419 bytes)

Thực tập

Tốt nghiệp (2/80)

Minh, Hồng, Thầy Tường, Sang (2/80)

200.jpg (55259 bytes)

201.jpg (71152 bytes)

207.jpg (52206 bytes)
Cúc, Mai,Công,Minh, Tuấn (7/82) Phong & Hồng Vũ & Hồng (1983)

204.jpg (51243 bytes)

202.jpg (54049 bytes)

203.jpg (45695 bytes)

An, TN, Hồng & Vũ 2/86

Vũ & An

Vũ & An

45f.JPG (93908 bytes)

461.JPG (85932 bytes)

KimHoa96.jpg (64727 bytes)

Chú rể TAD và Cô dâu Mai Hân trong ngày cưới 1/85 có sự tham dự của anh Tuấn và Sơn 

Gia đình TAD (1/01)

Kim Hoa (Thailand 96)

205.jpg (27822 bytes)

209.jpg (45998 bytes)

family.jpg (56249 bytes)
Trinh & Hồng 1998

Gia đình Hồng

Gia đình Dũng

nn4-1.jpg (45572 bytes)

lan.jpg (21871 bytes)

cuc.jpg (19086 bytes)

Dũng

Lân & các con

Kim Cúc & các con

truong cu.jpg (30174 bytes)

222.jpg (55377 bytes)

223.jpg (52531 bytes)

Trường cũ

hàn huyên (2000)

họp mặt (2000)

246.jpg (62125 bytes) 247.jpg (60762 bytes) gdnkl.jpg (45127 bytes)
Gia, An, Vũ, Hồng (1/01) Gia đình Gia, Vũ, Hồng (1/01) Gia đình Luân (2/01)

Tran&parents 2.jpg (65628 bytes)

Tran&parents.jpg (62331 bytes)

305.JPG (66310 bytes)

Gia đình Sơn

Gia đình Sơn

DTCH

Hoingo01a.jpg (44250 bytes) Hoingo01b.jpg (68771 bytes) 311.JPG (64279 bytes)
DHDũng, TADũng, Tuấn, Sơn (10/01) Gia đình Sơn, DHDũng, Tuấn, TADũng (10/01)  TADũng, Bé Uyển Vy, DHDũng, Tuấn (10/01) 
Tranparents_small.jpg (77949 bytes) Tu.jpg (29931 bytes)
Gia đình TUHồng  TTTú NVHồng 

hopmat1201a.jpg (91066 bytes)

hopmat1201b.jpg (73268 bytes)

hopmat1201c.jpg (74196 bytes)

họp mặt (12/01)

hàn huyên (12/01)

họp mặt (12/01)

352.JPG (86193 bytes)

351.JPG (59253 bytes)

AAAA.jpg (35964 bytes)

Ch KKH, HH, TM & ML(2/02)

 TM , PTT & QT (2/02)

Gia đình VTT

P1010022.jpg (50583 bytes)

P1010020.jpg (56392 bytes)

P1010026.jpg (59682 bytes)

họp mặt (12/2002)

họp mặt (12/2002)
__hr_scan.jpg (171967 bytes) __hr_scan0001.jpg (182574 bytes) __hr_scan0002.jpg (190331 bytes)

__hr_scan0003.jpg (161898 bytes)

__hr_scan0004.jpg (183784 bytes)

__hr_scan0005.jpg (173890 bytes)

P1010030.jpg (58556 bytes)

Paul_lg.jpg (49403 bytes)

lvmuoi.jpg (67187 bytes)

họp mặt (12/2002)

TCPhong

 Gia đình LVMười

family_1.jpg (79040 bytes)

family_4.jpg (91090 bytes)

Gia đình TSương

Gia đình TSương

DTLiêm

liem.jpg (123370 bytes)

hungtu2003.JPG (150992 bytes)

cucnfriends1a.jpg (49520 bytes)

Gia đình DTLiêm

Gia đình Hùng, Liêm, Tú (7/03)

Gia & Cúc (8/03)

cucnfriends1.jpg (44219 bytes)

cucnfriends2.jpg (108188 bytes)

Picture 003.jpg (78948 bytes)

Peter, Gia, Cúc, Hồng (8/03)

Gia đình Hồng, Gia, Cúc (8/03)

CH & Gia (1/04)

Picture 004.jpg (72738 bytes)

Picture 005.jpg (72950 bytes)

107-0791_IMG.JPG (44764 bytes)

CH & Gia (1/04) Thăng, CH, Peter, Gia (1/04) Nga, bé Thiên An và Phương (2/04)
europe 001.jpg (96398 bytes) 5f2.JPG (68117 bytes) Phuong.JPG (101956 bytes)
Brussells (7/04) Summer 04 L & P Houston 8/04

Congtruong1.jpg (61367 bytes)

dhnl1.jpg (43540 bytes)

dhnl2.jpg (53210 bytes)

Cổng trường

Khoacokhi.jpg (57448 bytes)

kytucxa1.jpg (60429 bytes)

kytucxa3.jpg (58563 bytes)

Khoa Cơ Khí

Ký Túc Xá

Ký Túc Xá

banner1.jpg (25263 bytes)