gdnn.gif (2684 bytes)

banviet.gif (2498 bytes)

Hai chữ "THỦY LÂM"

Tôi được nghe kể rằng Sở Thủy Lâm và Kỹ Sư Thủy Lâm là cơ cấu tổ chức và tước vị theo hệ thống Pháp.  Tại Mỹ và nhiều nước khác cái title Forestry Engineer ít nghe nói đến. Người ta thường chỉ gọi Forest Ranger.

Sở Thủy Lâm : Service des Eaux et Forêts

Kỹ Sư Thủy Lâm : Ingénieur des Eaux et Forêts

Ngày xưa bên Pháp có Trường Cao Ðẳng Thủy Lâm ở Nancy rất nổi tiếng. Muốn được ghi danh thi tuyển vào, th?sinh phải có bằng Kỹ Sư Canh Nông ( Ingénieur Agronome ). Người Kỹ Sư Thủy Lâm tốt nghiệp có năng lực chuyên môn về canh nông, cầu cống, lâm lộ, lâm sinh......, hiểu biết sâu rộng về việc theo di, kiểm soát mực thủy cấp (Nappe Phréatique) cũng như lưu lượng của sông rạch từ đầu nguồn, điều hòa nhu cầu nước tiêu dùng để bảo vệ môi trường và ngăn ngừa lũ lụt. Người Kỹ Sư Thủy Lâm giữ vai trò chính yếu trong việc phân vùng, qui hoạch phát triển kinh tế lâu dài.

Thời Pháp thuộc ở nước ta những tỉnh có diện tích rừng quan trọng đều có một Sở Thủy Lâm. Quan Ðầu Tỉnh trên nguyên tắc là Xếp Lớn nhưng nhứt nhứt chuyện gì cũng phải hỏi ý kiến của Quan Kỹ Sư Thủy Lâm nhà mình với kiến thức uyên bác bao trùm nhiều ngành nghề. Hồi xưa có câu " Nhứt Thủy Lâm, Nhì Khâm Sứ " không biết có phải vì lẽ đó hay chăng ?

Sau nầy do nhu cầu nhân sự ngành nghề của đất nước, do chương trình được giảng dạy trong bốn năm và đồng thời do ý kiến của Thầy Lê văn Ký và Giáo Sư Paul Maurand cùng quyết định của Ban Giám Ðốc, sinh viên tốt nghiệp Trường Cao Ðẳng Nông Lâm Súc Ban Lm được gọi là Kỹ Sư Lâm Khoa (Ingénieur ès Sciences Forestières).....Bây giờ title là Kỹ Sư Lâm Nghiệp. Chữ "THỦY" không còn nữa. Thủy Lâm chỉ còn vang bóng một thời mà thôi.

Một thân hữu của GÐNN