gdnn.gif (2684 bytes)
banviet.gif (2498 bytes)
gopnhat.gif (2529 bytes)
hinhanh.gif (2521 bytes)

nt.gif (2564 bytes)

vuicuoi1.gif (2534 bytes)

links.gif (2422 bytes)

dsth.jpg (14406 bytes)

truong_cu_small_copy(1).jpg (12971 bytes)

DANH SÁCH

Thư Mời Liên Lạc Gia Ðình Nông Nghiệp

Nhằm để gây tình thân hữu và liên lạc, GÐNN đã lập một danh sách của quý thân hữu mà không xin phép trước. Chúng tôi chỉ dám xin để tên, thành phố, quốc gia cư ngụ, trường và khóa . Dĩ nhiên danh sách này còn rất nhiều sai sót, nếu quý thân hữu thấy những sai sót trong danh sách, xin vui lòng cho chúng tôi biết để sửa lại. Nếu vì một lý do nào đó mà quý thân hữu không muốn tên mình có trong danh sách, xin vui lòng E-mail về GDNN và chúng tôi thành thật xin lỗi, cũng bởi hoàn cảnh khó khăn nên không thể liên lạc từng người được.

Cũng trong tinh thần thân hữu quý báu của GDNN, chúng tôi sẽ hân hạnh phổ biến thêm các tin tức riêng tư của mỗi người được làm thành từng "hồ sơ sơ lược cá nhân" gồm có một số chi tiết tùy ý như địa chỉ, điện thoại, E-mail, nghề nghiệp, tình trạng gia đình, thú tiêu khiển, cũng như một chút về nhân sinh quan nếu muốn.

Tuy nhiên chúng ta cũng nhớ rằng Web Site là một hình thức Billboard mà hàng triệu người có thể vào xem được, xin quý thân hữu thận trọng và chịu trách nhiệm về những tin tức cá nhân cung cấp cho Web Site GDNN, nhất là liên hệ đến địa chỉ và số điện thoại nơi mình cư ngụ.

Ðể cung cấp những tin tức cá nhân này, xin quý thân hữu click vào "Liên Lạc Gia Ðình Nông Nghiệp" để được dẫn tới một "Form" mà quý thân hữu có thể điền vào những tin tức cá nhân của mình, khi điền xong nhớ click vào
"Send to Gia Dinh Nong Nghiep". Ngoài ra, quý thân hữu có thể E-Mail cho chúng tôi một hoặc hai tấm ảnh của cá nhân hay gia đình mình (scanned pictures with low resolution) để đưa vào "hồ sơ sơ lược cá nhân" của mình.

Quý thân hữu có thể click thử vài tên trong một số mẫu hồ sơ sơ lược cá nhân dưới đây để thấy rõ thêm về phần tin tức sơ lược cá nhân đã được cung cấp bởi một số thân hữu của GDNN.

Mẫu 1

Mẫu 2

Mẫu 3 

Mẫu 4 (dùng Yahoo!Geocities Web Builder - PageWizards)

 

Bây giờ quý thân hữu thử click vào "DANH SÁCH" để dẫn tới mục danh sách của các thân hữu trong GDNN, từ đây nếu muốn tìm hiểu thêm tin tức cá nhân của người nào đã có hồ sơ sơ lược cá nhân với tên màu xanh dương, xin click vào tên người đó.


Thân mến,
Ban Sáng Lập

DANH SÁCH (Cập Nhật ngày 4 tháng 12, 2002)

  HỌ TÊN THÀNH PHỐ QUỐC GIA TRƯỜNG KHÓA/NĂM KHOA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
HO NGOC
NGUYEN HUU 
HO KHAC
TRAN DUY
HANG NGOC
NGUYEN QUOC
NGUYEN LONG
TRINH HUU
NGUYEN PHU
HUYNH NGOC 
LE
DANG XUAN
NGUYEN 
NGUYEN NGOC
VU VAN
LE QUANG 
NGUYEN NGOC 
TRAN HUU
PHAN MINH
HOANG NAM 
NONG TUYET
DOAN THI 
TRAN MINH
PHAM HUU
PHAM QUANG
DANG TIEN
DOAN THI
NGUYEN THI 
BUI BINH
LE DINH
NGUYEN THI 
PHAM TRONG
HUYNH MINH 
DANG THI
BUI SANH
TRAN VAN
PHAN TAN
LAM
TRAN VAN 
NGUYEN VAN 
VU NGOC
DANG DUC
NGUYEN
NGUYEN THI
HO THANH
KIEU VAN 
LE HAI
TRAN TRUNG
TRANG LIEN 
LE THI 
TON LONG
NGUYEN DUC
LE DUY
NGUYEN LUONG
NGUYEN VAN
THAI THANH
TRAN DOAN
TRAN HOA
VU VAN
DO NGUYEN
NGUYEN TUNG
TRAN 
HOANG HUU 
HA THI
DINH THI
TRAN THI 
NGO 
PHAN NGOC 
NGUYEN HOAI 
NGUYEN XUAN
NGUYEN THIEN 
DINH NGOC
TRAN MINH
BUI XUAN
NGUYEN DUC
TON THAT
TRUONG PHUOC
HUYNH QUANG
NGUYEN 
NGUYEN THUONG
DINH TRUNG
HOANG MAI
PHAM CONG
NGUYEN VAN
DANG BA
PHAN NGOC
PHAM MINH
DOAN QUI
NGUYEN 
TRAN DUY
LE THIEN 
NGUYEN DUC
HUYNH
HUYNH MINH
DANG THI
TRAN TRUNG
THAI 
TRAN TIEN 
HO
DO MONG
PHAN VAN
TRIEU HAN
LE VAN
DONG HOANG
HOANG NGOC
NGUYEN VAN
TIEN QUOC
PHAN THI 
NGUYEN NGOC
TRAN KIM
NGUYEN HUU 
NGO 
NGUYEN TRUNG
NGO BA
HUYNH TRI 
PHAN DINH 
LUU
NGO
NGUYEN CANH
TRAN CONG
TON THAT
NGUYEN SUNG
NGUYEN HUU
LE VAN
TON THAT
TRAN THANH
TRA HAI
VO VAN 
NGUYEN XUAN 
LE BA
LE VAN 
TRAN VAN
VO THUONG
LE VAN 
NGO VINH
PHAM VAN
DUONG THANH
NGUYEN HUU
NGUYEN THI 
PHAN QUANG
VU DUY
LE DINH
NGUYEN QUI
VU QUANG
DANG QUANG
PHAM HUY 
NGUYEN LAM
VO THANH
NGUYEN NGOC 
TRAN THI
NGUYEN HOAI
NGUYEN QUY
LE QUANG 
MAI VAN 
NGUYEN THANH
CHAU KIM
PHAM VAN
CHUONG
NGUYEN THE
PHAM THI 
NGUYEN
PHAN HUY
HUA
TRAN NGOC
PHAN QUY
CAO VAN
NGUYEN PHAN
TRAN VAN 
LUONG VAN
LE VIET
PHAM
PHAM
NGUYEN HUU 
NGUYEN VAN
NGUYEN THUAN 
NGUYEN TUYET
BUI ANH
VU QUOC 
NGUYEN CHANH
NGUYEN NGOC 
LE HUU
HUYNH NGOC
PHAM NGOC
NGUYEN ANH
DOAN HUU
NGUYEN HUU 
TRAN ANH
HUYNH HUU 
PHAM VAN 
NGUYEN 
TRINH HOANG
BUI CHAU
NGUYEN HUU
NGO 
TRAN HOAI
NGUYEN LUONG
NGUYEN VAN
NGUYEN VO
NGUYEN THI
DO VAN 
LE TAN
DAM THE
DOAN QUOC
NGUYEN BINH
TRAN VAN
TRAN THANH 
HA NGOC 
KHUU THI
VO VAN 
NGUYEN VAN
ADOT
TO THI
LAM THI
DUONG THI
NGUYEN TU
PHAM VAN
NGUYEN TU 
NGUYEN THI
TRAN NGOC
Mme HUYNH Q.
TRINH TUYET
LE VAN 
TRAN VAN
NGUYEN VAN
NGUYEN GIA
DUONG THI
QUACH VAN
NGUYEN DINH
TA CU 
NGUYEN HUU
BUI NGOC
LE PHUOC
NGO VAN
VUONG HONG
NGUYEN XUAN
TRAN THI
NGUYEN VAN
NGUYEN VAN
HUYNH VAN
DOAN TUY 
PHAM VAN
NGUYEN HONG
NGUYEN HUU
TRAN CANH
PHAM HUU
VO ANH
LE DINH
TRAN VAN
LE VAN 
DANH
NGO THUC 
NGUYEN NGOC
NGUYEN XUAN 
PHAN HIEU
VU CONG
NGUYEN THANH 
NGUYEN THUAN
PHAM XUAN 
TRAN TUAN 
TRAN THOI
HUYNH KE
NGUYEN HUU 
DUONG NGOC
NGO VAN
TRAN VAN 
HUYNH KY 
DO DINH 
LUU TRONG
LAM CHI
PHAM VAN 
VUONG MONG
DOAN VAN
TRAN NHU
DUONG HOANG
DO HUU
LE BA
PHAM VAN 
VAN THUY
TON THAT
TRAN DAT
PHAM VAN
THAI ANH
TRUONG PHUOC
VUONG QUANG
NGO TAM
PHAM VIET
HUYNH VAN
TRAN VINH
LE THI
VUONG KHAI
KHUC KHAI 
NGUYEN HUU 
LU DIEU
NGUYEN VAN 
NGO MINH
NGUYEN VAN 
HA HUY
NGUYEN TAN
NGUYEN DUC
TRUONG MINH
NGUYEN HUU
NGUYEN THI 
DONG CHI
DOAN DUONG
HOANG CONG
THE THI
VO VAN
LE QUANG 
TRAN VAN 
NGO CANH
LUONG 
PHAM KHANH
HA THU
NGUYEN VAN 
TRAC UNG
NGUYEN THI
HOANG HUU
TRAN DUC
TRAN CAO
NGO VAN
LE VAN
DO THI
NGUYEN TRI
NGUYEN VAN
PHAN 
PHAN NGOC
TRAN MANH
PHAM 
HUYNH VAN
TON THAT
NGO TAN 
LE TRONG
NGUYEN VAN
HO TAN 
NGUYEN QUOC
PHAM MANH
PHAM
DOAN THE 
TA QUANG 
LE THANH
DAO CONG
DINH SI 
HUYNH VAN 
NGUYEN PHUOC
HUYNH THI
TRAN 
DUONG QUANG
LY KE 
NGUYEN QUANG
LUONG TRONG
HUA THIEN
LE PHU 
NGUYEN THI
PHAM NHU
TRAN VIET
LE QUANG
PHAM HY
PHAM THE 
VU DUY
NGAC VAN 
PHAM VAN 
DANG KHAC 
TRAN THAI
DANG TUAN 
VINH
LE VAN
DO TROG

TRINH VAN
DANG THANH
BUI TIEN
LE MINH
TO QUOC
VUONG MINH
NGUYEN KHAC
NGUYEN VAN
VO HUYNH
LAM QUANG 
LUONG QUANG 
CHUNG THI
LUU TRUONG
TRAN TUAN
TRUONG MINH
QUAN HUU
TRUNG MINH
NGUYEN THI 
NGUYEN THI
NGUYEN THI 
NGHIEM NANG
NGO THI
HUYNH THI
HO THI
NGUYEN THI 
BUI 
BUI TRONG 
NGUYEN THI
HO VAN 
HUYNH MINH 
LE VAN 
NGUYEN VAN 
NGUYEN NGOC
HUYNH VAN 
NGO VINH
NGUYEN THANH
LE 
TRAN CHAU
PHAM VAN 
PHAN KY
TRAN VAN 
NGUYEN

PHAN DINH
DUONG THUY
NGUYEN HONG 
QUACH KIM
LY BACH
HUYNH HUE 
HUYNH TRUC
NGUYEN VAN
TRAN THI 
DANG XUAN
NGUYEN THI
NGUYEN 
HO TAN
TRAN THI
CHIEM KIEM
HUYNH NGOC 
DAO HUU 
DUONG THANH
TON AI 
NGUYEN NGOC 
LAM QUANG
BUU
NGO KIM
NGUYEN MANH
TRUONG DAI
TRAN BUU 
LE MINH
TRINH VAN 
TRAN HUU 
LAM BINH
BUI THI
NGUYEN TAN 
BUI THI
LE CHAU
VO THANH
DANG DUC
NGUYEN PHI
NGUYEN HUY
NGUYEN DANG 
TRUONG VAN
NGUYEN PHO 
NGUYEN KIM
CHAU TAM
DANG TAN
HOANG DUC
LE HIEN
BUI VAN
NGUYEN THI
PHUNG THI
NGUYEN VAN
NGUYEN MINH
CHE DINH
NGUYEN XUAN 
LUU NGOC 
TRAN THI
TRAN VAN 
NGUYEN 
NGUYEN DUC
NGUYEN DUC
NGUYEN DUC 
NGUYEN CHU
NGUYEN NGOC 
DINH KHAC
DONG THIEN
BA NGUYEN BINH
NGUYEN VAN 
LE TRUNG
LE NGOC CHI
NGUYEN THI 
LAM TIEU
PHAM NGOC
NGUYEN THI
NGUYEN THI
LE THI
NGUYEN DINH
NGUYEN THAN H
HA VAN
NGUYEN THI
NGUYEN VAN 
LE CONG 
LE VAN
TRAN VAN 
PHAN QUANG 
HO THI
LE VAM
HO KIM
NGUYEN VAN
NGUYEN THI
DUONG THI
LUU HOANG
PHAN 
HOANG NGHIA
HUYNH QUANG
NGUYEN HOANG
HOANG VAN
TRAN KIEU
TRAN BA
LUONG TRONG
NGUYEN VAN 
NGUYEN THI
VO VAN 
HUYNH VAN 
NGUYEN DUC
VO HIEU
PHAM HUU
HONG KIEN 
TRAN TRONG
NGUYEN DUC
DU THANH
NGUYEN HUU 
NGO DINH
HOANG TIEN
MAI LUONG
NGUYEN VAN 
PHAM VAN 
HUYNH KIM
NGUYEN THI
LE VAN 
BA
VO THI
NGUYEN THI 
VO THI
TRAN TRUNG
HUYNH
NGUYEN VAN 
LAM THANH
LUONG TRIEU
TRAN THI
LE THI
QUACH THI
LE VAN 
NGUYEN NGOC 
PHAM TRONG
PHAM TRUNG
LE VAN 
HO THANH 
LUONG TRONG
PHAM HA 
NGUYEN VAN
PHAM DINH
HOANG
NGUYEN VAN
NGUYEN THI 
NGUYEN TRONG
PHAN 
NGUYEN NGOC 
MAI LUONG HUU
NGUYEN MINH
TRAN VAN
DANG 
TRAN KHAC
TRUONG THIEN
NGUYEN THI 
NGUYEN THE 
TANG A
HUYNH THI
BUI THI
HOANG HUU 
DO
NGUYEN VAN 
DANG HONG 
QUACH VAN
TRAN CAO
TON THAT
ONG VAN
TRUONG DINH
NGUYEN NGOC
NGUYEN VAN
NGUYEN TAN
DOAN DUONG
NGUYEN VAN
HO
DAO THUY
NGUYEN HUU 
LE THI
TRAN BA
NGUYEN THI
VUONG QUANG 
NGUYEN HUU
TRAN TAN
PHAM HONG DUC
NGUYEN VAN 
LE NGOC
PHAN TAN
NGUYEN HUU
DANG MANH
DOAN THI
DOAN MINH
NGUYEN THI
LUONG THI
MA TUONG
NGUYEN KIM
CAO DINH
TRAN VAN 
TRAM KIM
LE LUONG
PHAM NGOC
NGUYEN VAN
LE DUC
TRAN AI
HA
LE VINH 
LE VINH 
NGUYEN VAN 
NGUYEN HUU
HUYNH HOANG
LE VINH 
TRAN NGOC
LE XUAN
LE MINH NGOC
VO MY
NGUYEN THI
ON VAN
NGUYEN THI
TRAN VAN 
NGUYEN VAN 
LE VAN 
HO VIET
TRAN THI
VU HUU
PHAM CONG
NGUYEN XUAN
LOC LY
PHAM MINH
DOAN THI
LY CHANH
NGUYEN THI
NGUYEN 
NGUYEN HIEN
NGUYEN HUY
TRAN HUY
PHAM NGOC 
NGO XUAN 
NGUYEN XUAN
BACH CONG
TU VAN
PHAM THANH
NGUYEN VAN
THU VINH
PHAN 
LE DINH
TRAN DINH
DO 
NGUYEN TAN 
KHU TAN 
NGUYEN VAN
DUONG THANH
LE MINH 
PHI MINH
DANG VAN 
LE MINH
LAM TRONG
PHAM
VO QUANG
LE CONG
HOANG VAN
LE CONG 
TRAN CONG 
NGUYEN THANH
NGUYEN NHUT
TON TRONG
DO DUY
TRUONG VAN 
VO VAN 
TRAN NGOC
NGUYEN THI
BUI CONG
NGUYEN XUAN
TON THO
TRAN NGOC 
TRAN HIEP 
NGUYEN DINH
LE GIA
TRUONG CANH
MAI MANH 
LE GIA
HA VAN
BUI VAN
VU DINH
BUI CONG
NGUYEN PHAN VAN
TRAN KIM
TRAN XUAN
DAO VAN
VUONG 
CUNG DUY
PHAM CONG
NGUYEN VAN 
DINH NGOC
NGUYEN DUC
VO HUU 
VU HUU
NGUYEN HUU 
NGUYEN XUAN 
VO QUANG
DANG VAN 
HO VIET
PHAN THI 
TRAN DAC
NGUYEN THI
HOANG THI
DAO THI
DAM TRUNG
NGUYEN VAN 
PHAM VAN 
PHAN QUANG
NGUYEN CUU THI
TRAN THI
TRAN VAN
NGUYEN TOAN
NGUYEN
LE DINH
TRAN VAN
PHAM XUAN
NGUYEN PHAN
NGHIEM XUAN
TRAN DUC
HOANG NGOC
NGUYEN TRI
HOANG VAN 
THAI HUU
TRAN HUU
PHI THI 
BUI 
BUI DIEN
VO VAN 
TRUONG VAN 
NGUYEN VAN 
BUI 
NGUYEN VAN 
TU VAN
TRAN CANH
NGUYEN TRONG
TRAN 
MAI VIET
LE XUAN
LE QUI
LUONG LE 
LE CONG
NGUYEN HUU 
NGO ANH
NGUYEN SONG
TRAN VAN 
NGO ANH
PHAN VAN 
NGUYEN VAN 
DUONG QUANG
NGUYEN VAN 
NGUYEN HUU 
LE QUANG
TRINH XUAN
TRAN CAO
VANG 
TRAN THI
NGUYEN LE
HOANG MINH
TONG NGOC
VU VAN
LAI VAN
TRAM HUU
NGUYEN 
HOANG THI
PHAM THI
DAO
MAI VAN
PHAN CONG
DANG VAN
LE DA
HOANG
NGUYEN NGOC
NGUYEN VAN
NGUYEN KIM
BUU
NGUYEN QUANG 
NGUYEN NGOC 
PHAM NHU
NGUYEN THI 
NGUYEN KHAC
DINH QUANG
NGUYEN VAN
NGUYEN THI
LE KIM 
TRAN HUU
TRAN HUU
NGUYEN HUU 
NGUYEN VAN
LE MINH
HA CONG 
DUONG MINH
VO LONG
DOAN NANG 
VU NAM
NGUYEN VAN 
NGUYEN VAN
PHAN HUU
TRAN NGOC
CHAU VAN
TON THAT
PHAM CONG
HO
NGUYEN THI
NGUYEN
NGUYEN HUU
LE
NGUYEN HOANG
LE HUU
DANG HIEU
MA MINH
LE MINH
TRAN NGOC
QUACH THI
NGUYEN PHUOC
NGUYEN PHAM
VINH
VUONG QUANG 
BUI THE 
NGO XUAN 
NGUYEN KHOA
HO VAN
NGO TUAN 
DAO VAN
LE VAN
NGUYEN VAN
TA TRAN 
NGUYEN DUC
NGUYEN ICH
TRUONG LAM 
NGUYEN
VU ANH
NGUYEN DINH
LE VAN 
NGUYEN QUOC
TRAN HUU
TRAN QUANG
PHAN VAN 
LY
NGUYEN THANH 
TRAN VAN 
VO THANH
THAI CONG
NGUYEN TIEN
DUONG VAN
DANG VAN
NGUYEN HUU 
TO PHUC
TRAN 
LE CANH
PHAM MANH
TRAN CAM
VU NGOC
LE VAN
MAI XUAN
BUI CACH
NGUYEN THI
NGUYEN THI
TRAN THI
LY 
NGUYEN BINH
VU DINH 
PHAN TRONG
PHAM VAN
TRAN DINH
DANG 
LU QUANG
HO DOAN
UNG SIU
NGUYEN DINH
TRAN HONG
LE DANG
NGUYEN HUU
CHAU KIM
LUONG VAN
BACH THI
NGUYEN 
TRAN 
TRAN THE
NGUYEN VAN
MAI NGOC
NGUYEN VAN
TRAN DUC
MAI THI 
PHAN VAN
NGUYEN THAI
HOANG
NGO KHAC
BUI HUU 
VO VAN 
CHONG A
NGUYEN DINH
NGUYEN VAN 
CHAU CU
BUI
TRAN NGOC
NGUYEN 
NGUYEN THI
NGUYEN THI 
PHAN VAN
NGUYEN THE
LY THI 
NGUYEN XUAN 
TRINH SU
TANG LY
LE THI
NGUYEN THI 
NGUYEN TON 
NGO BACH
AI
AI
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
ANH
ANH
ANH
ANH
ANH
ANH
ANH
ANH
ANH
ANH
ANH
ANH
BA
BAC
BAC PHI
BACH
BAN
BANG
BANG TAM
BAO
BAO
BAP
BAU
BAY
BAY
BE
BEN
BI
BICH
BICH
BICH 
BICH LAN
BIEN
BIEU
BINH
BINH
BINH
BINH
BINH
BINH
BINH
BINH
BINH
BINH
BINH
BINH
BINH
BOI
BUON
CA
CAI
CAM
CAM HOAN
CAM TU
CAM TU
CAN
CAN
CAN
CAN
CANG
CANH
CANH
CAO
CAU
CHAC
CHANH
CHANH
CHANH
CHANH
CHAO
CHAP
CHAP
CHAT
CHAU
CHAU
CHAU
CHAU
CHE
CHI
CHI
CHIEU
CHIEU
CHIN
CHINH
CHON
CHUC
CHUONG
CHUONG
CHUONG
CHUONG
CHUONG
CHUONG
CHUONG
CHUT
CO
CONG
CU
CUC
CUNG
CUONG
CUONG
CUONG
CUONG
CUONG
CUONG 
CUONG 
CUU
DAI
DAM
DAM
DANG
DANG
DANG
DANH
DAO
DAO
DAO
DAP
DAP
DAT
DAT
DAT
DAT
DAT
DAT
DAT
DAU
DAU
DE
DI
DIEM
DIEN
DIEN
DIEN
DIEN
DIEN
DIEP
DIEU MIN
DINH
DINH
DINH
DINH
DINH
DINH
DINH
DO
DOAN
DOAN
DOANH
DOANH
DOI
DOM
DON
DONG
DONG
DONG
DONG
DU
DU
DU
DUC
DUC
DUC
DUNG
DUNG
DUNG
DUNG
DUNG
DUNG
DUNG
DUNG
DUNG
DUNG
DUNG
DUNG
DUOC
DUOC
DUONG
DUONG
DUONG
DUY
DUYEN
DUYEN
DUYEN
DUYEN
DZAI
GIA
GIA
GIA
GIA
GIAM
GIANG
GIANG
GIANG 
GIAO
GIAU
GIAU
GIOI
GIUSO
GUONG
HA
HA
HA
HA
HA 
HA 
HAI
HAI
HAI
HAI
HAI
HAI
HAI
HAI
HAI
HAI
HAI
HAI
HAI
HAI
HAI
HAI
HAN
HANG
HANH
HANH
HANH
HANH
HANH
HANH
HANH
HAO
HAO
HAO
HAO
HAO
HAT
HEN
HIEN
HIEN
HIEN
HIEN
HIEN
HIEN
HIEN
HIEN
HIEP
HIEP
HIEP
HIEP
HIEP
HIEP
HIEP
HIEP
HIEU
HIEU
HIEU
HIEU
HO
HOA
HOA
HOA
HOA
HOA
HOA
HOA
HOA
HOA
HOA
HOA
HOA 
HOAN
HOAN
HOAN
HOAN
HOAN
HOAN
HOAN
HOAN
HOAN
HOANG
HOANG
HOANG
HOANG
HOANG
HOANG
HOANG
HOANG
HOANG
HOANG HA
HOANH
HOI
HOI
HOI
HON
HONG
HONG
HONG
HONG
HONG
HONG
HONG
HONG
HONG PHUC
HOP
HOP
HUAN
HUAN
HUE
HUE
HUE
HUE
HUE
HUE
HUNG
HUNG
HUNG
HUNG
HUNG
HUNG
HUNG
HUNG
HUNG
HUNG
HUNG
HUNG
HUNG
HUNG
HUNG
HUNG
HUNG
HUNG
HUONG
HUU
HUY
HUY
HUY
HUY
HUY
HUY
HUYNH ANH
HY
JIMMY HAI
KE
KHA
KHAI
KHAI
KHANG
KHANG
KHANH
KHANH
KHANH
KHANH
KHAU
KHIEM
KHIEM
KHIET
KHIET
KHOI
KHOI
KHOI
KHUONG
KIEM
KIEM
KIEM
KIEM
KIEM
KIEM LIEN
KIEN
KIET
KIM
KIM
KIM 
KIM ANH
KIM ANH
KIM CHI
KIM CUC
KIM HOA
KIM HOA
KIM PHUONG
KIM YEN
KIM YEN
KINH
KINH
KINH
KY
KY
LAC
LAM
LAM
LAM
LAM
LAM
LAM
LAM
LAN
LAN
LAN
LAN
LAN
LAN
LANG
LANG
LANG
LANG
LAP
LAP
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LENH
LICH
LICH
LIEM
LIENG
LIEU
LINH
LOAN
LOAN
LOC
LOC
LOC
LOC
LOC
LOI
LOI
LOI
LOI
LOI
LONG
LONG
LONG
LONG
LONG
LONG
LU
LU 
LUAN
LUAN
LUNG
LUNG
LUONG
LUONG
LUU
LUU 
LY
LY
LY
MAI
MAI
MAI
MAI
MAN
MANH
MAT
MIEN
MIEN
MINH
MINH
MINH
MINH
MINH
MINH
MINH
MINH
MINH
MINH
MINH CHANH
MINH CHAU
MINH DIEU
MO
MOI
MOI
MONG HIEN
MUNG
MUOI
MUOI
MUOI
MUOI
MUOI
MUOI
MUON
MY
MY LAN
MY Y
NAM
NAM
NAM
NAM
NAM
NEN
NGA
NGAC
NGAN
NGAU
NGHE
NGHIA
NGHIA
NGHIA
NGHIA
NGHIA
NGHIA
NGHIA
NGHIEM
NGHIEP
NGO
NGOAN
NGOC
NGOC
NGOC
NGOC
NGOC
NGOC 
NGOC 
NGOC ANH
NGOC HIEN
NGOC MAI
NGOC OANH
NGON
NGU 
NGUON
NGUYEN
NGUYEN
NGUYET
NGUYET ANH
NGUYET ANH
NHA
NHA
NHA
NHA
NHA
NHAN
NHAN
NHAN 
NHANH
NHAT DONG
NHIEP
NHIEU
NHO
NHO
NHON
NHUAN
NHUM
NHUT
NHUT
NHUT
NIEM
NIEM
OANH
OANH
PAU
PHAN
PHI CUC
PHIEN
PHIEU
PHIEU
PHONG
PHONG
PHONG
PHU
PHU
PHU
PHU
PHU 
PHUC
PHUC
PHUC
PHUNG
PHUNG
PHUNG
PHUNG
PHUOC
PHUOC
PHUOC
PHUOC
PHUOC
PHUOC
PHUOC 
PHUONG
PHUONG
PHUONG
PHUONG
PHUONG MAI
QUAN
QUAN
QUAN 
QUAN 
QUANG
QUANG
QUANG
QUANG
QUANG
QUANG
QUANG
QUANG
QUOC
QUOT
QUY
QUY
QUY 
QUYEN
QUYEN
QUYEN
QUYNH
QUYNH
QUYNH
QUYNH
QUYT
RE
RO 
RON
ROT
SAC
SAC
SAM(SUSAN)
SAN 
SANG
SANG
SANG
SANG
SAO
SAY
SI
SINH
SINH
SINH
SO
SON
SON
SON
SON
SON
SONG
SU 
SUI
SUM
SUU
TA
TA
TAI
TAI
TAI
TAI
TAM
TAM
TAM
TAM
TAM
TAM
TAM
TAM
TAM
TAM
TAN
TAN
TAN
TAN
TAN
TAN
TAN
TAN
TAN LOC
TAO
TAO
TE
THA
THAI
THAI
THAN
THAN
THAN
THAN 
THAN 
THANG
THANG
THANG
THANG
THANH
THANH
THANH
THANH
THANH
THANH
THANH
THANH
THANH
THANH
THANH
THANH
THANH
THANH
THANH
THANH
THANH
THANH 
THANH HOA
THANH NU
THANH TAM
THAO
THAO
THAO
THE
THI
THI 
THIA
THIEN
THIEN
THIEN
THIEN
THIET
THIEU
THINH
THINH
THO
THO
THO
THO
THO
THO
THO
THO 
THOAN
THOI
THOI
THOI
THOM
THON
THU
THU
THU
THU 
THU 
THU 
THU SUONG
THUAN
THUAN
THUAN
THUAN
THUAN
THUAN
THUAT
THUONG
THUONG
THUONG
THUONG
THUONG
THUY
THUY
THUY HOA
TICH
TIEN
TIEN
TIENG
TIEP
TINH
TINH
TINH 
TO
TO NGA
TOA
TOAI
TOAN
TOAN
TON
TONG
TONG
TONG
TOT
TRA
TRA
TRAC
TRAC
TRAN
TRAN
TRAN
TRANG
TRANG
TRANG
TRAT
TRI
TRI
TRI
TRI 
TRI 
TRIET
TRIEU
TRIEU
TRIEU
TRIEU
TRINH
TRINH
TRINH
TRINH
TRINH
TRONG
TRONG
TRUAN
TRUAN
TRUC
TRUC
TRUC
TRUNG
TRUNG
TRUNG
TRUNG
TRUNG 
TRUNG DUNG
TRUNG NGUYEN
TRUOC LAM
TRUONG
TRUONG
TRUONG
TRUONG
TRUYEN
TU
TU
TU
TU
TU
TU
TUAN
TUAN
TUAN
TUAN
TUAN
TUAN
TUAN
TUAN
TUAN
TUAN
TUNG
TUNG
TUNG
TUNG
TUNG
TUNG
TUONG
TUONG
TUONG
TUONG
TUONG
TUY
TUYEN
TUYEN
TUYEN
TUYEN
TUYEN
TUYEN
TUYEN
TUYET
TUYET
TUYET
TUYET MAI
TY
TY
TY
UT
UT
UT
UY 
UYEN
VA 
VAN
VAN
VAN
VAN
VANG
VANG
VANG
VIET BINH
VIET HONG
VINH
VINH
VINH
VINH
VINH
VINH
VONG
VU
VU
VU
VUA
VY
XANG
XINH
XU
XU
XUAN
XUAN 
XUAN ANH
XUAN DAO
XUAN MAI
XUNG
XUONG
XUYEN
XUYEN
Y
YANG
YEN
YEN
YEN
YEN
SAI GON


SAI GON
PROSSER
GEORGIA
SALINAS
GARDEN GROVE
SAI GON
SAI GON
SYDNEY
SAN JOSE
HOUSTON
SANTA ANA
SAI GON
DONG NAI
CHEVY
SANTA ANA

SAI GON
SAI GON
FOUNTAIN VALLEY
LUBOCK,TX
GARDENGROVE
SAI GON
HUNTINGTON BEACH
SAI GON
SAI GON
SANTA ANA
YORK,PA
GO VAP
SAI GON
SAI GON

SAI GON
SAN FRANCISCO
SAI GON
SAI GON

SAI GON
PALMDALE,CA
SAN JOSE
SAN JOSE
TAXAS

SAI GON
COVIVA,CA


FORTH WORTH,TX
SAN JOSE
SAI GON
SAI GON
SAN JOSE
SAN JOSE
MELBOURNE
EAST HAVEN,CT
SYDNEY
SAI GON

MILPITAS

SAI GON

SAN FRANCISCO

SUNNYVALE,CA
SAI GON


SAN JOSE

SAN DIEGO 
BURKE
SAI GON
VANCOUVER

HUE

MONTREAL
SAI GON
ANAHEIM
MORLEY
SAI GON

SAI GON
SAN JOSE

UNTERSCHILEIBH
TAXAS
SAI GON
PLACENTIA
SAI GON
FRANKFURT
SAI GON
SAN JOSE
CAI LAY
SAI GON
FOLSOM,CA
ANTELOP,CA
DAVIS,CA
SAN JOSE
SAN JOSE
PHAN RANG

HAYMARKET
SAI GON
SAI GON
SAI GON
SAI GON
HAWTHORN,CA
SAI GON
SAI GON
SAI GON
CLEAR WATER,FL
SAI GON

BAN ME THUOT
SAI GON
SAI GON
SOC TRANG
FAIRFAX
SAI GON

SAI GON
SAI GON

BAC LIEU
CHICAGO
SAI GON
SAI GON
DAVIS,CA
CLVELAND,OH
TRA VINH


SACRAMENTO
SAI GON
SAI GON
SAI GON

SAI GON
SAI GONDONG NAI
PHU KHANH
SAI GON
WALNUT
SAI GON
HONOLULU


TRA VINH
SAI GON

ANTELOPE,CA
SAI GON
SAI GON
SIMI VALLEY

SAI GON

SAN JOSE

SAI GON
SAI GON
SAI GON
CHANTILLY
WESMINSTER
WESMINSTER,CASAN JOSE
SUNNYVAL
SAN JOSE


SAI GON
SAI GON
SAI GON
FLORIDA
ONTARIO

MELBOURNE
SANTA ANA
VENICE,FL
VANCOUVER
MANCHESTER
SAI GON
NEW YORK

SAN JOSE
WALNUT
CA MAU
HERDON
SAI GON


SAN JOSE
READING

SANTA CLARA,CA
PERTH
BROWNSBURG
SAI GON

SAI GON
WEST COVINA,CA
LAS VEGAS
EIBHEIM
ORANGE,CA
SAI GON
LOS ANGELES
SAI GON

OLYMPIA
SAI GON
STUDIO CITY
ARKANSAS
GO VAP
MY THO
GAINEVLLE,FL
ORANGE,CA
SAI GON
SAI GON
FALLS CHURCH
HUE
SAI GON
SYDNEY
SAI GON
PHOENIX
LAGUNA HILLS
LAKE FOREST,CA
SACRAMENTO
SAI GON
SAI GON
CALIFORNIASAI GON

TAYLORSVILLE
SAI GON
SOC TRANG
SAI GON
RACH GIA
SAI GON

SAI GON
SAI GON
CALIFORNIA
COSTA MESA,CA
HOUSTON
SAI GON
SAI GON
SAI GON


SAI GON
MIDWAY CITY,CA
BOSTON
SAI GON

SAI GON
SAI GON
SAI GON
SAI GON
FALLS CHURCH


IRVINE
SAI GON
SAI GON
TRA VINH
SAI GON
PROSSER
SAI GON
SAI GON

REDONDO BEACH

GARDEN GROVE
SAI GON
E. HARTFORD

SAI GON
SAI GON
SAI GON


CALG. ALBERTA
ANAHEIM

SAI GON
SAI GON
LONG AN
SAI GON
TIEN GIANG
SAN JOSE
SAI GON

CERRITOS
HOUSTON
CAN THO
SAI GON
LONG XUYEN

CUPERTINO,CA
SAN FRANCISCO
SAI GON

HOUSTON
SANTA ANA
SAN DIEGO
CAN THO

FREMONT,CA
SAI GON

HONOLULU
SAI GON
VENICE,FL
SAI GON

SAI GON
SAI GON

SAI GON
SAI GON
SAI GON
SAI GON
SAI GON
ORINDA,CA
BANKSTOWN
SAN JOSE
SAI GON
MONTREAL
SAN DIEGO
MY THO
SAI GON
SAN JOSE
SAN JOSE

SAI GON
SAI GON

GARDEN GROVE
BURLINGTON,VT


MELBOURNE

SAI GON


FAIRFAX
TORONTO,ONTARIO
UNION CITY,CA


LAM DONG
SAI GON


SAI GON
BEN TRE
SUGAR LAND
SAI GON
SAI GON


PITTSFORD
ABERTA
SAI GON
SAI GON
TAXAS
SAN JOSE
HOUSTON
SAI GON

SAI GON

SAI GON
ANAHEIM,CA
BRUSSELS

SYDNEY
SAI GON


SAI GONSAI GON
MELBOURNE
ELGIN
WORCESTER


SAN JOSE
PX ENSCHEDE
SAI GON
BRUSELLS
TORRANCE,CA

SUNNYVAL,CA
SAN JOSE
PERTH

LONG ANSAI GON
ROCKVILLE
SAI GON

SAI GON
SAN JOSE

SAI GON
PHOENIX
SAI GON
SAI GON
SAI GON
SAI GON

AUSTIN,TAXAS
SAI GON

SAI GON
SAN DIEGO

VIERSEN
SAI GON

SAI GON
MY THO

BRUSSELS
CH 1200 NYON
SAN JOSE
SAI GON
VINH LONG
SANTA CLARA,CA


PHAN THIET
SAI GON
SAI GON
SAI GON
HOUSTON
SAI GON

SAI GON
VUNG TAU


SAI GON
CHICAGO
SAI GON


BUENA PARK
SAI GON

SAI GON

SAI GON
QUEBEC
SAI GON
VANCOUVER B.C
JUJUNGA,CA
SAN JOSE
SAI GON
COSTA MESA,CA
CHAMPAIGN
MONTREAL

SAI GON


TORONTO,ONTARIO
SAI GON
SAI GON
SAI GON


SAI GON


SAI GON
OKLAHOMA CITY
NEW ALBANY,OH

SAI GON

GAINESVILLE,FLA
SAI GON
SAI GON

SAI GON

SAI GON
BINH DINH
SAI GON
SAI GON

GREENVILLE

READING


SAI GON
EDEN HILL
SAI GON

SAI GON
SAI GON
SAI GON
SAI GON

SAI GON
CAY LAY
TUSTIN,CA
HOUSTON
FOUNTAIN VALLEYSAI GON

DONG NAI
SAI GON

SAI GON

FOUNTAIN VALLEYROWLANDHEIGHTS

SAI GON
SAI GON

SAI GON
SAI GON
SAI GON

MOUNTAIN VIEW,CA
SAI GON
MELBOURNE
MELBOURNE
POMONA,CA

SANTA ANA

AUSTIN

SAN FRANCISCO
SYDNEY
SAI GON
FARGO
SAN JOSE
OLYMPIA
OAKLAND,CA
SYDNEY
SOC TRANG
SOC TRANG
SAN JOSE

SAI GON
SAI GON
SAI GON
SAI GON
VANCOUVER B.C
SAI GON
SAI GON


CENTREVILLE
SAI GON
SAI GON
FOUTAIN VALLEY

SAI GON
DA NANG

SAN JOSE
LAM DONG
BAKERSFIELD
BAKERSFIELD
SAI GON

DONG NAI
VUNG TAU
SAI GON


SAI GON

LONG AN
CORONA,CA


SAI GON
SAI GON
POTOMAC,MD
FREMONT,CA
SAI GON
SAN JOSE
SYDNEY
SAI GON

ONTARIOCORONA,CA
SAI GON
MILMAUKIE

SAN JOSE
SAI GON
MELBOURNE
LONG AN
DONG NAI
LAWRENCE,MA
SAI GON

SAI GON
SAI GON
SAI GON

SAI GON
SAI GON
SAN JOSE
EL SOBRANTE
SAI GON


KHANH HOA
SAI GON
SAI GON
LA MIRADA,CA
TIEN GIANG

SAN JOSE

SAI GON


SAI GON
SAN JOSE

SAN JOSE

HAYWARD,CA
BAC LIEU
DORCHESTER
SAI GON
SAI GON

SAI GON


SALT LAKE CITY
SAN JOSE
SAN JOSE
SAN FRANCISCO
SAN JOSE
CAN THO
SPRINGFIELD
SAI GON


FREMONT
SAI GON
ONTARIO
SAI GON
SAI GON
HUE
SAI GON

SAI GON

SAI GON
DALLAS
SAI GON
SAI GON
SAI GON

SAN JOSE
HOUSTON
SAI GON
SAI GON
VIRGINIA
THUAN HAI
SAI GON

SAN JOSE 
SAN JOSE


SAI GON

SAI GON
HOUSTON
LAM DONG
HUNTINGTON BEACH
SAI GON
SAI GON

NGHIA BINH
SAI GON

SAI GON
AUSTIN, TEXAS
SAI GON
GO VAP
SAI GON
SAN JOSE
SYDNEY
SAI GON

SAI GON
IRVINE
SAI GON
SAI GON

SAI GON
SAI GON
SAI GON

CA MAU
SAI GON
BURKE
TRA VINH
PLACENTIA

SAI GON
SANTA ANA
EASTON

SAN FRANCISCO
DARNESTOWN
READING
SAI GON
SAI GON
SAN JOSE
IRVINE
HUE
ELK GROVE


SONG BE
SAI GON


SAI GON


WOODBRIDGE
SAI GON

SAI GON

WOODSIDE
SAI GON
SAI GON
SANTA ANA

SAN JOSE,CA
SAI GON
FRESNO


SAI GON

SAI GON
SAN JOSE
VANCOUVER
CALIFORNIA
SAI GON
SAI GON
SPRINGFIELD
FALLS CHURCH


SAI GON
SAI GON

CALIFORNIA
SAI GON
SAI GON
SAI GON
SAI GON

SAI GON

GREENACRE
SAI GON

WILSON
SAI GON
GARDEN GROVE
SAN JOSE
LAM DONG
QUEBEC, MONTREAL
SAI GON


HARRISBURG
OLYMPIA
TAXAS
SAI GON
MELBOURNE
SAI GON
SAI GON
SAI GON

SAI GON
SANTA CLARA,CA
SAI GON
MONTREAL
SAN JOSE

LAKE FOREST,CA
QUEBEC
PHILLIPPINE

SAI GON
CONCORD
PORTLAND
SAI GON

COSTA MESA,CA
SAI GON
GAINEVLLE,FL
SAI GON
SAI GON
SAI GON
SAI GON
SAI GON
CALIFORNIA
MILPITAS,CA
TORRANCE
SAI GON
SAI GON
SAI GON
HUNTINGTON BEACH
SAN JOSE
SYDNEY
SAI GON
SAI GON

SAI GON

SAI GON
SAI GON
VINH LONG
SAI GON

SAI GON
SAI GON
SAI GON

SACRAMENTO
CRANBROOK
SAN JOSE


LAM DONG
HOUSTON

SAN JOSE
SAN JOSE
SAI GON
SAI GON
SAI GON
SAI GON
SAI GON


SAI GON
SAI GON
DALLAS
SAN JOSE
SAI GON
VINH LONG
SAI GON
VN
VN
VN
VN
US
US
US
US
VN
VN
AUS
US
US
US
VN
VN
FRA
US
VN 
VN
VN
US
US
US
VN
US
VN
VN
US
US
VN
VN
VN
VN 
VN
US
VN
VN
VN 
VN
US
US
US
US
VN 
VN
US
VN 
VN 
US
US
VN
VN
US
US
AUS
US
AUS
VN
VN
US
VN
VN
VN 
US
VN
US
VN
VN
VN
US
VN
US
US
VN
CAN
VN
VN
VN
CAN
VN
US
AUS
VN
VN
VN
US
VN 
GER
US
VN
US
VN
GER
VN
US
VN
VN
US
US
US
US
US
VN

US
VN
VN
VN
VN
US
VN
VN
VN
US
VN
VN
VN
VN
VN
VN
US
VN

VN
VN
VN
VN
US
VN
VN
US
US
VN
FRA
US
US
VN
VN
VN
CAN
VN
VN
VN

VN
VN
VN
VN
US
VN
US
US
VN
VN
VN
VN
US
VN
VN
US
VN 
VN
VN
US
VN
VN
VN
VN
US
US
US
VN

VN
US
US
US
VN
VN
VN
VN
VN
US
CAN
US
AUS
US
US
CAN
UK
VN
US
VN
US
US
VN
US
VN
VN

US
US
VN
US
AUS
US
VN
VN 
VN
US
US
GER
US
VN
US
VN
US
US
VN
US
US
VN
VN
US
US
VN
VN
US
VN
VN
AUS
VN
US
US
US
US
VN
VN
US
VN
US
FRA
VN
VN
US
VN
VN
VN
VN
VN
VN 
VN
VN
US
US
US
VN
VN
VN
VN
VN
VN
US
US
VN
VN
VN
VN
VN
VN
US
VN
VN
US
VN
VN
VN
VN
US
VN
VN
VN 
US
VN
US
VN
US

VN
VN
VN
VN
VN 
CAN
US
CAN
VN
VN
VN
VN
VN
US
VN
VN 
US
US
VN
VN
VN
VN
US
US
VN
CAN
US
US
US
VN
VN
US
VN
VN
US
VN
US
VN
CAN
VN
VN
FRA
VN
VN
VN
VN
VN
US
AUS
US
VN
CAN
US
VN
VN
US
US
VN 
VN
VN
VN
US
US
VN

AUS
VN
VN
VN
VN 
US
CAN
US
VN
VN 
VN
VN
VN
VN
VN
VN
US
VN
VN
VN 
VN
US
CAN
VN
VN
US
US
US
VN

VN
VN 
VN
US
BEL
VN 
AUS
VN
VN
US
VN
VN
VN
VN
VN
AUS
US
US
VN
VN 
US
HOL
VN
VN
VN

AUS
BEL
US
VN
US
US
AUS
VN
VN
VN
VN
VN 
VN
US
VN
VN
FRA
US
CAN
VN
VN
US

VN
US
VN
VN
VN
VN
VN
US
VN
VN
VN
US
VN
GER
VN
AUS
VN
VN

BEL
SWI
US
VN
VN
US
VN 
VN 
VN
VN
VN
VN
US
VN
VN
VN
VN
VN 
VN 
VN
US
VN
VN 

US
VN
VN
VN
US
VN
CAN
VN
CAN
US
US
VN
US
US
CAN

VN
VN
CAN
CAN
VN
VN
VN
US
VN
VN
US
VN
VN
US
US
VN
VN
VN 
US
VN
VN
VN 
VN
US
VN
VN
VN 
VN
VN
US
VN
US
VN
VN
VN
AUS
VN

VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
US
US
US
VN
VN
VN
VN
CAN
VN
VN
VN
VN
VN
US
VN
CAN
VN
US
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN 
VN
VN
VN

US
VN
AUS
AUS
US
US
US
VN
US

US
AUS
VN
US
US
US
US
AUS
VN
VN
US
US
VN
VN
VN
VN
CAN
VN
VN
US
US
US
VN
VN
VN
VN
VN
VN
US
US
VN
VN
US
US
VN
US
US
VN
VN
VN
VN
VN
VN
GER
VN

VN
US
VN
VN
VN
VN
US
US
VN
US
AUS
VN
VN 
CAN
VN
VN 
VN
US
VN
US

US
VN
AUS
VN
VN
US
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
US
US
VN
VN
VN
VN
VN
VN
US
VN
VN
US
VN
VN
VN 
CAN
VN
US
VN
US
GER
US
VN
US
VN
VN

VN
VN 

US
US
US
US
US
VN
US
VN
VN
VN
VN
VN 
CAN
VN
US
VN
CAN
VN
VN
VN
VN
VN
VN

VN
US
VN
VN
VN
VN 
US
US
VN
VN
US
VN
VN
VN
US
US
VN 
VN 
VN
VN
VN
US
VN
US
VN
VN
US
VN
VN
VN
VN
US
VN
VN
VN
US
AUS
VN
VN
VN
US
VN
VN
VN 
VN
VN
VN
VN
VN
VN
US
VN
US
VN
VN
US
US
VN
US
US
US
VN
VN
US
US
VN
US
VN
VN 
VN
VN
VN 
CAN
VN
CAN
VN
US
VN
VN
VN
VN
US
VN
VN
US
FRA
US
VN
US
VN 
US
VN

VN
US
CAN
US
VN
VN
US
US
VN
VN
VN
VN
VN
US
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
AUS
VN
VN
AUS
VN
US
US 
VN
CAN
VN
VN 
VN 
US
US
US
VN
AUS
VN
VN
VN
VN
VN
US
VN
CAN
US
VN
US
CAN
PHIL
VN 
VN
US
US
VN
VN 
US
VN
US
VN
VN
VN
VN
VN
US
US
US
VN
VN
VN
US
US
AUS
VN
VN
VN
VN
VN 
VN
VN
VN
VN
VN 
VN
VN
VN
VN
US
CAN
US
VN
VN
VN
US
VN
US
US
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
US
US
VN
VN
VN
NNBL
NNBL
NNBL
NNBL
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
?
?
NNBL
NNBL
NNBL
NNBL
NNBL
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG

NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNBL
NNBL
NNBL
NNSG
NNBL
NNBL
NNBL
NNSG
NNSG
NNBL
NNBL
NNBL
NNSG
NNSG
NNSG
NNBL
NNSG
NNBL
NNBL
NNBL
NNBL
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNBL
NNSG
NNBL
NNSG
NNSG
NNSG
NNBL
NNBL
NNBL
NNSG
NNBL
NNBL
NNSG
NNSG
NNBL
NNBL
NNBL
NNBL
NNSG
NNSG
NNSG
NNBL
NNSG
NNBL
NNBL
NNBL
NNBL
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNBL
NNSG
NNBL
NNSG
NNBL
NNBL
?
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG 
NNCT 
NNSG
NNSG
NNSG
NNBL
NNSG
NNBL
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNBL
NNBL
NNSG
NNBL
NNBL
NNBL
NNBL
NNBL
NNSG
NNSG
NNBL
NNBL
NNSG
NNBL
NNBL
?
NNBL
NNBL
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNBL
NNBL&SG
NNSG
NNSG
NNSG
NNBL
NNSG
NNBL
NNBL
NNBL
NNBL
NNBL
NNBL
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNBL
NNBL
NNSG
NNBL
NNSG
NNBL
NNBL
NNBL
NNSG 
NNBL
NNSG
NNSG
NNBL
NNBL
NNSG
?
NNBL
NNBL
NNBL
NNBL
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNBL
NNSG
NNSG
NNSG
SPNN
NNSG
NNBL
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNBL
NNBL
NNBL
NNSG
NNSG
NNBL
NNSG
NNBL
NNSG
NNBL
NNBL
NNSG
NNSG
NNBL
NNBL
NNBL
NNBL
NNSG
NNBL
NNSG
?
NNBL
NNBL
NNBL
NNBL
NNBL
NNBL
NNBL
NNBL
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNBL
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNBL
NNBL
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNBL
NNBL
NNBL
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNBL
NNBL
NNBL
NNBL
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNBL
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNBL
NNBL
NNBL
NNBL
NNBL
NNBL
NNBL
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNBL
NNBL
NNBL
NNBL
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNBL
NNBL
NNCT
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNBL
NNBL
NNSG
NNBL
NNBL
NNBL
NNBL
NNBL
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNBL
NNSG
NNBL
NNBL
?
NNBL
NNBL
NNSG
NNSG
NNSG
NNBL
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
?
NNBL
NNBL
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNBL
NNBL
NNSG
NNBL
NNBL
NNBL
NNBL
NNBL
NNSG
?
NNBL
NNBL
NNSG
NNSG
NNBL
NNSG
NNBL
NNSG
NNBL
NNSG
NNSG
NNBL
NNBL
NNBL
NNBL
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNBL
NNBL
NNBL
NNBL
NNBL
NNSG
NNSG
NNSG
NNBL
NNSG
NNSG
NNBL
NNSG
NNBL
NNBL
NNBL
NNBL
NNBL&SG
NNSG
NNBL
NNBL
NNBL
NNBL
NNSG
NNSG
NNSG
NNBL
NNBL
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG 
NNBL
NNBL
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNBL
NNBL
NNBL
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNBL
NNBL
NNBL
NNBL
SPNN
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNBL
NNSG
NNSG
NNSG
SPNN
NNBL
NNBL
NNBL
NNSG
NNSG
NNSG
NNBL
NNBL
NNSG
NNSG
?
NNSG
NNBL
NNSG
NNBL
NNBL
NNBL
NNSG
NNSG
NNBL
NNBL
NNSG
NNSG
NNBL
NNBL
NNBL
NNBL
NNSG
NNBL
NNBL
NNBL
NNBL
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNBL
?
NNSG
NNSG

NNBL
NNBL
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNBL
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNBL
NNSG
NNBL
NNBL
NNBL
NNBL
NNBL
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNBL
NNBL
NNBL

NNBL
NNBL
NNBL
NNBL
NNSG
NNBL
NNSG
NNBL
NNBL
NNSG
NNSG
NNBL
NNBL
NNBL
NNBL
NNSG
NNSG
NNBL
NNBL
NNBL
NNBL
NNSG
NNSG
NNSG
NNBL
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNBL
NNSG
NNBL
NNSG
NNBL
NNBL
NNBL
NNBL
NNBL
NNSG
NNBL
NNBL
NNBL
NNSG
NNSG
NNBL
NNBL
NNBL
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNBL
NNBL
NNBL
NNSG
NNSG
NNBL
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNBL
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNBL
NNBL
NNSG
NNSG
NNSG

NNBL
NNBL
NNSG
NNBL
NNBL
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNBL
NNBL
NNBL
NNSG
NNBL
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNBL
NNSG
NNSG
NNSG
NNBL
NNBL
NNSG
NNSG
?
NNBL
NNSG
NNSG
NNSG
NNBL
NNSG
NNBL
NNBL
NNSG
NNSG
?
NNBL
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNBL
NNBL
NNSG
NNSG
NNBL
NNBL
NNBL
NNBL
NNBL
NNSG
NNSG

NNBL
NNBL
NNBL
NNBL
NNBL
NNBL
NNSG
NNSG
NNSG
NNBL
NNBL
NNBL
NNBL
NNBL
NNSG
NNSG
NNSG
NNBL
NNSG
NNSG
?
NNSG
NNBL
NNSG
NNBL
NNBL
NNSG
NNBL
NNBL
NNBL
NNSG
NNSG
NNSG
?
NNBL
NNBL
NNBL
NNBL
NNBL
NNBL
NNBL
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNBL
NNBL
NNSG
NNBL
NNBL
NNBL
NNSG
NNSG
NNBL
NNBL
NNBL
NNBL
NNSG
NNSG
NNSG
NNBL
NNBL
NNBL
NNSG
NNBL
NNBL
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNBL
NNSG
NNSG
NNSG
NNBL
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNBL
NNBL
NNBL
NNSG
NNSG
SPNN
NNBL
NNBL
NNBL
NNBL
NNBL
NNBL
NNBL
NNSG
NNBL
NNSG
NNSG
NNSG
NNBL
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNBL
NNSG
NNBL
NNSG
NNSG
NNBL
NNBL
NNBL
NNSG
NNSG
NNBL
NNSG
NNBL
NNSG
NNBL
NNSG
NNSG
NNBL
NNBL
NNBL
NNSG
NNBL
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNBL

NNBL
NNSG
NNSG
NNBL
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNBL
NNSG
NNBL
NNSG
NNBL
NNSG
NNSG
NNBL
NNBL
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNBL
NNBL
NNBL
NNSG
NNSG
NNSG
NNBL
NNBL
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNBL
NNBL
NNBL
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNBL
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNBL
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNBL
NNBL
NNBL
NNBL
NNBL
NNBL
NNSG
NNSG
NNBL
NNSG
NNSG
NNSG
NNBL
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
NNSG
?
NNBL
NNSG
NNSG
NNBL
NNBL
NNBL
NNSG
NNSG
NNBL
NNBL
NNBL
NNBL
NNSG
NNSG
NNBL
?
NNBL
NNSG
NNSG
NNBL
NNSG
NNSG
NNBL
NNSG
?
NNBL
NNSG
NNBL
NNBL
NNSG
NNBL
NNBL
NNSG
NNSG
NNSG
?
NNBL
NNSG
NNSG
K03/1957-1960
K05/1959-1962
K05/1959-1962
K05/1959-1962
K06/1964-1968
K01/1959-1962
K01/1959-1963
K02/1960-1964
K04/1962-1966
K12/1970-1974
K15/1973-1979
K16/1974-1980
?
?
K011955-1958
K05/1959-1962
K05/1959-1962
K05/1959-1962
K08/1962-1965
K11/1969-1973
K11/1969-1973
K14/1972-1978
K14/1972-1978
PHIL
K10/1968-1972
K14/1972-1978
K16/1974-1980
K09/1967-1971
K01/1959-1963
K01/1965-1968
K05/1959-1962
K03/1957-1960
K01/1959-1963
K08/1962-1965
K01/1955-1958
K04/1958-1961
K071965-1969
K12/1970-1974
K08/1962-1965
K05/1959-1962
K06/1960-1963
K06/1964-1968
?
K16/1974-1980
K08/1962-1965
K14/1972-1978
K04/1958-1961
K08/1962-1965
K08/1962-1965
K10/1964-1967
K07/1965-1969
K10/1968-1972
K14/1972-1978
K14/1972-1978
K14/1972-1978
K14/1972-1978
K14/1972-1978
K14/1972-1978
K14/1972-1978
K07/1965-1969
K10/1968-1972
K01/1955-1958
K11/1969-1973
K08/1962-1965
K16/1974-1980
K07/1965-1969
K10/1968-1972
K03/1957-1960
K05/1959-1962
K05/1959-1962
K10/1968-1972
K04/1958-1961
K04/1958-1961
K02/1960-1964
K08/1966-1970
K04/1958-1961
K04/1958-1961
K05/1959-1962
K05/1959-1962
K05/1963-1967
K13/1971-1977
K01/1959-1963
K03/1957-1960
K07/1965-1969
K05/1959-1962
K01/1955-1958
K01/1955-1958
K08/1962-1965
K02/1960-1964
K10/1968-1972
K02/1960-1964
K09/1962-1966
K05/1959-1962
K01S75/77-81
K05/1959-1962
K10/1968-1972
K08/1962-1965
K08/1962-1965
?
K05/1963-1967
K07/1965-1969
K10/1968-1972
K12/1970-1974
K16/1974-1980
K01/
K01
K10/1968-1972
K16/1974-1980
K07/1965-1969
K06/1960-1963
K14/1972-1978
K04/1958-1961
K05/1963-1967
K08/1966-1970
K14/1972-1978
K16/1974-1980
K04/1958-1961
K04/1958-1961
K05/1963-1967
K01/1955-1958
K02/1956-1959
K06/1960-1963
K08/1962-1965
PROF
K05/1963-1967
K16/1974-1980
K04/1958-1961
K05/1959-1962
K05/1963-1967
K05/1959-1962
K05/1959-1962
?
K05/1959-1962
K05/1959-1962
K07/1965-1969
K07/1965-1969
K10/1968-1972
K16/1974-1980
K06/1964-1968
K11/1969-1973
K01/1959-1962
K11/1969-1973
K06/1964-1968
K05/1959-1962
PROF
K07/1965-1969
K16/1974-1980
K16/1974-1980
K01/1955-1958
K09/1964-1968
K01/1955-1958
K01/1955-1958
K03/1957-1960
K04/1958-1961
K05/1959-1962
K05/1959-1962
K10/1968-1972
K05/1963-1967
K07/1965-1969
K16/1974-1980
K02/1956-1959
K08/1962-1965
K16/1974-1980
K04/1958-1961
K10/1968-1972
K04/1958-1961
K04/1958-1961
K05/1959-1962
K11/1969-1973
K01/1955-1958
K04/1962-1966
K06/1964-1968
K05/1959-1962
PROF
K07/1965-1969
?
K01/1955-1958
K02/1956-1959
K04/1958-1961
K05/1959-1962
K05/1963-1967
K14/1972-1978
K14/1972-1978
K14/1972-1978
K16/1974-1980
K16/1974-1980
K16/1974-1980
K05/1959-1962
K14/1972-1978
K01/1959-1962
K16/1974-1980
K02/
K16/1974-1980
K05/1959-1962
K06/1964-1968
K06/1964-1968
K14/1972-1978
K02/1960-1964
K03/1957-1960
K05/1959-1962
PROF
K16/1974-1980
K02/1960-1964
K04/1958-1961
K10/1968-1972
K01/
K06/1964-1968
K02/1956-1959
K08/1962-1965
K09/1962-1966
K14/1972-1978
K01/1955-1958
K01/1955-1958
K01/1955-1958
K05/1959-1962
K02/1960-1964
K05/1959-1962
K07/1965-1969
?
K01/1955-1958
K01/1955-1958
K04/1958-1961
K04/1958-1961
K04/1958-1961
K05/1959-1962
K05/1959-1962
K09/1963-1966
K02/1960-1964
K04/1962-1966
K09/1967-1971
K12/1970-1974
K14/1972-1978
K14/1972-1978
K14/1972-1978
K03/1961-1965
K14/1972-1978
K02/1956-1959
K03/1961-1965
K06/1964-1968
K09/1967-1971
K10/1968-1972
K16/1974-1980
K16/1974-1980
K03/1957-1960
K04/1958-1961
K05/1963-1967
K16/1974-1980
K16/1974-1980
K09/1967-1971
K04/1958-1961
K05/1959-1962
K08/1962-1965
K05/1963-1967
K08/1966-1970
K10/1968-1972
K14/1972-1978
K14/1972-1978
K16/1974-1980
K01/1955-1958
K011955-1958
K04/1958-1961
K05/1959-1962
K09/1967-1971
K14/1972-1978
K16/1974-1980
K16/1974-1980
K04/1958-1961
K01/1959-1963
K04/1962-1966
K14/1972-1978
K10/1968-1972
K04/1958-1961
K04/1958-1961
K04/1958-1961
K04/1958-1961
K05/1959-1962
K05/1959-1962
K05/1959-1962
K07/1965-1969
K10/1968-1972
K12/1970-1974
K16/1974-1980
K08/1962-1965
K04/1958-1961
K04/1958-1961
K04/1958-1961
K05/1963-1967
K05/1963-1967
K10/1968-1972
K14/1972-1978
K16/1974-1980
K16/1974-1980
K04/1958-1961
K08/1962-1965
K01
K01/1959-1963
K05/1963-1967
K06/1964-1968
K11/1969-1973
K16/1974-1980
K16/1974-1980
K16/1974-1980
K11/1969-1973
K01/1955-1958
K08/1962-1965
K07/1965-1969
K06/1960-1963
K01/1955-1958
K01/1963-1966
K05/1959-1962
K05/1959-1962
K04/1962-1966
K16/1974-1980
K16/1974-1980
K16/1974-1980
K14/1972-1978
K04/1958-1961
K14/1972-1978
K01/1955-1958
K04/1958-1961
?
K03/1957-1960
K05/1959-1962
K06/1964-1968
K11/1969-1973
K14/1972-1978
K04/1958-1961
K04/1962-1965
K04/1962-1966
K05/1963-1967
K05/1963-1967
K08/1966-1970
K09/1967-1971
K10/1968-1972
K10/1968-1972
K10/1968-1972
K12/1970-1974
K14/1972-1978
K14/1972-1978
K14/1972-1978
K16/1974-1980
K16/1974-1980
K16/1974-1980
K16/1974-1980
?
K05/1959-1962
K08/1962-1965
K05/1963-1967
K06/1964-1968
K07/1965-1969
K14/1972-1978
K14/1972-1978
K05/1959-1962
PROF
K09/1967-1971
K04/1958-1961
K04/1958-1961
K04/1958-1961
K08/1962-1965
K05/1959-1962
K14/1972-1978
?
K04/1958-1961
K08/1962-1965
K16/1974-1980
K16/1974-1980
K04/1958-1961
K07/1965-1969
K03/1957-1960
K16/1974-1980
K02/1956-1959
K02/1956-1959
K05/1963-1967
K08/1962-1965
K01/1955-1958
K02/1956-1959
K03/1957-1960
K01/1959-1963
K02/1956-1959
K10/1968-1972
K07/1965-1969
K01/1955-1958
K011955-1958
PROF
K01/1955-1958
K08/1962-1965
K16/1974-1980
K14/1972-1978
K16/1974-1980
K08/1962-1965
K16/1974-1980
K14/1972-1978
K04/1958-1961
K16/1974-1980
K04/1958-1961
K04/1958-1961
K05/1959-1962
K04/1958-1961
PROF
K14/1972-1978
K01/1955-1958
K01/1955-1958
K04/1958-1961
K08/1962-1965
?
K01/1959-1963
K04/1962-1966
K01/1955-1958
K04/1958-1961
K07/
K07/1965-1969
K16/1974-1980
K14/1972-1978
K01/1955-1958
K10 /1964-1967
K10/1968-1972
K14/1972-1978
K07/1965-1969
K16/1974-1980
K04/1958-1961
K04/1958-1961
K08/1962-1965
K04/1962-1966
K05/1963-1967
K16/1974-1980
K10/1968-1972
K05/1963-1967
K07/1965-1969
K16/1974-1980
K04/1958-1961
K04/1958-1961
K04/1958-1961
PROF
K04 
K05/1963-1967
K05/1963-1967
K05/1963-1967
K16/1974-1980
K16/1974-1980
K04/1958-1961
K04/1962-1966
K09/1967-1971
K10/1968-1972
K06
K01/1955-1958
K04/1958-1961
K05/1959-1962
K01/1959-1963
K10/1968-1972
PROF
K01/1955-1958
PROF
K16/1974-1980
PROF
?
K11/1969-1973
K03/1957-1960
K03/1961-1965
K08/1962-1965
K08/1962-1965
K02/1956-1959
K02/1960-1964
K14/1972-1978
K05/1959-1962
K14/1968-1971
K05/1963-1967
K07/1965-1969
K04/1958-1961
K08/1962-1965
K08/1962-1965
K08/1962-1965
K03/1961-1965
K01/1955-1958
K04/1958-1961
K08/1962-1965
PROF
K02/1960-1964
K06/1964-1968
K07/1965-1969
K14/1972-1978
K16/1974-1980
K16/1974-1980
K01/
K16/1974-1980
K09/1962-1966
K01/1955-1958
?
K05/1963-1967
K14/1972-1978
PROF
K01/1955-1958
PROF
K07/1965-1969
K10/1968-1972
K14/1972-1978
K16/1974-1980
K08/1966-1970
K16/1974-1980
K16/1974-1980
K07/1965-1969
K05/1959-1962
K07/1965-1969
K07/1965-1969
K10/1968-1972
K11/1969-1973
K14/1972-1978
K10/1968-1972
K05/1959-1962
K10/1968-1972
K08/1962-1965
K01/1955-1958
K05/1959-1962
K08/1962-1965
K08/1962-1965
K06/1964-1968
K07/1965-1969
K071965-1969
K16/1974-1980
K08/1962-1965
K02/1956-1959
K04/1958-1961
SLO
K04/1958-1961
K04/1958-1961
K04/1958-1961
K05/1959-1962
K14/1972-1978
K01/1955-1958
K02/1960-1964
PROF
K08/1962-1965
K16/1974-1980
K08/1966-1970
K02/1956-1959
K05/1959-1962
K02/1956-1959
K01/1963-1966
K11/1969-1973
K14/1972-1978
K01/1955-1958
K05/1959-1962
K04/1958-1961
K04/1958-1961
K05/1963-1967
K05/1963-1967
K16/1974-1980
K04/1958-1961
K10/1968-1972
K10/1968-1972
K10/1968-1972
K14/1972-1978
K05/1959-1962
K05/1963-1967
K04/1958-1961
K02/1960-1964
K04/1958-1961
K04/1958-1961
K04/1958-1961
K05/1959-1962
K05/1959-1962
K10/1968-1972
K08/1962-1965
K08/1962-1965
K07/1961-1964
K09/1967-1971
K16/1974-1980
PROF
K05/1959-1962
K04/1958-1961
K14/1972-1978
K14/1972-1978
K04/1962-1966
K10/1968-1972
K16/1974-1980
K05/1959-1962
K08/1962-1965
PROF
K16/1974-1980
K14/1972-1978
K02/1956-1959
?
K05/1963-1967
K06/1964-1968
K14/1972-1978
K14/1972-1978
K16/1974-1980
K05/1959-1962
K04S75/80-84
K05/1963-1967
K07/1965-1969
K10/1968-1972
K16/1974-1980
K11/1969-1973
K04/1958-1961
K14/1968-1971
K10/1968-1972
K16/1974-1980
K16/1974-1980
PROF
K011955-1958
K01/1955-1958
K10/1968-1972
K04/1958-1961
K05/1959-1962
K10/1968-1972
K14/1972-1978
K16/1974-1980
K16/1974-1980
K16/1974-1980
K16/1974-1980
K07/1965-1969
K05/1959-1962
K01/1955-1958
PROF
K07/1965-1969
K04/1958-1961
K16/1974-1980
K16/1974-1980
K03/1961-1965
K10/1968-1972
K14/1972-1978
K16/1974-1980
PROF
K14/1972-1978
K10/1968-1972
K10/1968-1972
K04/1958-1961
K04/1958-1961
K05/1963-1967
K10/1968-1972
?
K04/1958-1961
K13/1971-1977
K14/1972-1978
K16/1974-1980
K08/1962-1965
K16/1974-1980
K05/1959-1962
K08/1962-1965
K10/1968-1972
K10/1968-1972
?
K06/1960-1963
K01/
K05/1963-1967
K16/1974-1980
K16/1974-1980
K05/1959-1962
K04/1958-1961
K14/1972-1978
K11/1969-1973
K05/1959-1962
K04/1958-1961
K08/1962-1965
K02/1956-1959
K05/1959-1962
K10/1968-1972
K16/1974-1980
PROF
K02/1956-1959
K03/1957-1960
K05/1959-1962
K05/1959-1962
K05/1959-1962
K06/1960-1963
K02/1960-1964
K14/1972-1978
K16/1974-1980
K01/1955-1958
K02/1956-1959
K05/1959-1962
K05/1959-1962
K08/1962-1965
K05/1963-1967
K05/1963-1967
K09/1967-1971
K04/1958-1961
K03/1961-1965
K16/1974-1980
?
K08/1966-1970
K05/1959-1962
K07/1965-1969
K08/1962-1965
PROF
K06/1964-1968
K08/1962-1965
PROF
K01/1955-1958
K02/1960-1964
K04/1962-1966
K16/1974-1980
?
K01/1963-1966
K02/1956-1959
K03/1957-1960
K05/1959-1962
K05/1959-1962
K05/1959-1962
K08/1962-1965
K05/1963-1967
K07/1965-1969
K07/1965-1969
K09/1967-1971
K14/1972-1978
K14/1972-1978
K14/1972-1978
K16/1974-1980
K16/1974-1980
K04/1958-1961
K05/1959-1962
K10/1968-1972
K04/1958-1961
K01/1955-1958
K06/1960-1963
K03/1961-1965
K07/1965-1969
K08/1962-1965
K01/1955-1958
K14/1968-1971
K04/1958-1961
K09/1967-1971
K14/1972-1978
K16/1974-1980
K03/1957-1960
K04/1958-1961
K03/1957-1960
K07/1965-1969
K08/1962-1965
K08/1962-1965
K03/1961-1965
K07/1965-1969
K11/1969-1973
K14/1972-1978
K14/1972-1978
K02/1956-1959
K08/1966-1970
K04/1958-1961
K10/1968-1972
K16/1974-1980
K11/1969-1973
K04/1958-1961
K05/1963-1967
K09/1967-1971
K10/1968-1972
K05/1963-1967
K10/1968-1972
K05/1963-1967
K16/1974-1980
K04/1958-1961
K04/1958-1961
K10/1964-1967
K02/1956-1959
K11/1969-1973
K02/ 
K08/1962-1965
K01/1955-1958
K02/1956-1959
K04/1958-1961
K05/1959-1962
K05/1959-1962
K05/1959-1962
K11/1969-1973
K05/1959-1962
K09/1962-1966
K07/1965-1969
K16/1974-1980
K01/1955-1958
K03/1961-1965
K07/1965-1969
K07/1965-1969
K08/1966-1970
K04/1962-1966
K04/1958-1961
K08/1966-1970
K03/1957-1960
K02/1960-1964
K09/1967-1971
K02/1956-1959
K02/1956-1959
K08/1962-1965
K16/1974-1980
K09/1967-1971
K08/1962-1965
K07/1965-1969
K01/1955-1958
K16/1974-1980
K05/1959-1962
K02/1960-1964
K08/1966-1970
K01/1955-1958
K03/1957-1960
K04/1958-1961
K03/1961-1965
K12/1966-1969
K03/1961-1965
K14/1972-1978
K07/1965-1969
K14/1972-1978
K03/1957-1960
PROF
K08/1962-1965
K01/1959-1962
K14/1972-1978
PROF
K05/1963-1967
K10/1968-1972
K16/1974-1980
PROF
K04/1958-1961
K06/1964-1968
K05/1959-1962
K01/1959-1963
K01/1955-1958
K07/1965-1969
K08/1966-1970
K02/1956-1959
K05/1959-1962
K10/1968-1972
K16/1974-1980
K07/1965-1969
K07/1965-1969
K09/1962-1966
K04/1958-1961
K02/1956-1959
K05/1959-1962
K06/1964-1968
K07/1965-1969
K10/1968-1972
K02/1956-1959
K08/1962-1965
K01/1959-1963
K06/1964-1968
K16/1974-1980
K16/1974-1980
K03/1957-1960
K08/1962-1965
K08/1962-1965
K05/1963-1967
K08/1966-1970
K10/1968-1972
K16/1974-1980
K16/1974-1980
K16/1974-1980
K16/1974-1980
K02/1956-1959
K07/1965-1969
K07/1965-1969
K09/1967-1971
K16/1974-1980
PROF
K04/1958-1961
K10/1968-1972
K14/1972-1978
K16/1974-1980
PROF
K08/1962-1965
K01/1955-1958
K02/1956-1959
K02/1956-1959
K06/1960-1963
K08/1962-1965
K14/1972-1978
K15/1973-1979
K05/1959-1962
K16/1974-1980
K16/1974-1980
K16/1974-1980
K08/1962-1965
K08/1966-1970
K09/1967-1971
K07/1965-1969
K09/1967-1971
K14/1972-1978
K07/1965-1969
K07/1965-1969
K14/1972-1978
?
K01/
K01/1959-1963
K07/1965-1969
K04/1958-1961
K05/1959-1962
K08/1962-1965
K16/1974-1980
K16/1974-1980
K01/1955-1958
K01/1955-1958
K08/1962-1965
PROF
K14/1972-1978
K16/1974-1980
K04/1958-1961
?
K02/1956-1959
K16/1974-1980
K07/1965-1969
K05/1959-1962
K16/1974-1980
K03/1961-1965
K04/1958-1961
K05/1963-1967
?
K01/1955-1958
K16/1974-1980
K05/1959-1962
K05/1959-1962
K10/1968-1972
K04/1958-1961
K04/1958-1961
K08/1966-1970
K10/1968-1972
K14/1972-1978
?
K04/1958-1961
K07/1965-1969
K10/1968-1972
TL
CN
CN
CN
CN
TY
CN
TL
TL
CN
TL
TL
?
?
CN
CN
TL
TL
TL
TL
TYCN
?
TS
CN
CN
TS
CN
KTNN

CN
CN
CN
TL
MS
MS
TL
TL

CN
TL
CN
CN
TN
CN
MS
?
CN
CN
CN
TY
TL

?
?
?
?
?
?
?
CN
CN
CN
TL
CN
CN
CN
CN
TL
MS
TL
TL
MS
CN
TY
CN
CN
CN
TL
TL
SK
?
TL
TL
CN
CN
MS
TL
CN
TY
CN
CN
CN
MS
CN
MS
CN
CN
CN
?
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
?
TL
TY
CN
?
CN
TL
TL
CN
CN
CN
CN
CN

CN
KTNN
MS
CN
TY
CN
CN
?
CN
TL
TL
TL
CN
CN

SK
TY
TL

CN
TY
CN
CN
CN
TL
CN
CN
MS
CN
TL
MS
CN
CN
CN
TL
CN
CN
CN
CN
TL
CN
CN
CN
TL
TL
TL
CN
TY
CN

TL
TL
CN
CN
CN
MS
TL
?
?
TY
CN
CN
CN
CN
?
CN
CN
TL
TL
CN
CN
TL
?
TL
CN
CN

CN
TY
CN
CN
SPNN
TY
CN
CN

?
TL
MS

CN
CN
CN
CN
CN
MS
MS
CN
CN
TL
MS
TL
TL
TL
TL
TL
TL
?
?
TL
CN
?
CN


CN
CN
CN
CN
CN
CN
TL
CN
CN
CKNN
MS
CN
TL
CN

CN
?
?
CN
CN
CN
CN
CN
CN
?
CN
TS
TL

TL
TL
TL
CN
CN
MS
TL
CN
CN
CN
CN
TY

KTNN
TL
CN
MS
TL
TL
TL
CN
?
CN
TL
MS
CN
CN

CN

TL
CN
TL
CN
TL
CN
CN
CN
TL
TL
MS
MS
CN
TL
CN
CN
CN
?
TL
?
CN
TL
?
CN
CN
CN
?
?
CN
TY

TL
TY
CN
TYCN
CN
CN
CN
TL
?
?
TS
CN
CN
CN
KTNN
?
CN
TL
TL

TL
?
?
CN

CN
CN
MS
CN
CN
MS
?
?
CN
MS
CN
CN
TL
CN
CN
CN
CN

TY
TL
CN
TY
CN

TY
CN
CN
CN
TL

TL
CN
KTNN
?
CN
MS
CN
?
CN
CN
CN
MS
CN
CN
TL
?
MS
TL
MS
TL
TL
TL
CN
CN
CN
CN
CN
CN
TS
MS
?
CN
?
CN
CN
MS
TL
CN

CN
KTNN
CN
TY
TY
CN
CN
MS
CN

CN
TL
TL
TY
CN
CN
CN
TL
TY
CN
MS
CN
CN
TL
CN
CN
CN
MS

CN
CN
?
TL
MS
?
CN
MS
CN
TL
TL
MS
CN
CN
CN
CN

CN
CN

CN
TL
CN

CN
CN
TY
?
CN
CN
CN
CN

TL
?
TY
?
CN
MS

CN
CN
?
TL

CN
CN
CN
CN
TL
TY
CN
TL
?
CN
MS
SK
CN
CN
TL
CN
CN
CN
TY
TL
CN
TL
TL
CN
CN
CN
CN
TL
CN
?
MS
TL

CN
KTNN
TS
MS
CN
TL
CN
CN
?
CN
CN
CN
CN
SK
TY
CN
TL
CN
CN
CN
?
CN
CN
CN
TL
CN
MS
MS
CN
CN
TL
TL
TL
CN
TL
TL

CN
MS
?
?

CN
CN
CN
TL

CN
?
MS
CN
TL
TL
?
?
CN
CN
?
TY
CN
CN
CN
TYCN
TY
TL
CN
CN
CN
CN
MS
MS
CN
CN
CN
CN
TL
CN
CN
KTNN
TL
CN
CN
TL
TL
CN
CN
CN
KTNN

CN
?
CN

?
CN
CN
MS
CN

CN
?
TL
TL
CN
CN
CN
CN
MS
CN
CN
CN
TL
CN
CN
TL
CN
KTNN
MS
TL
?
KTNN
CN
MS
MS
MS
CN
CN
CN
CN
TL
MS
MS
CN
CN
CN
TL
?
CN
MS
CN
CN
TL
TL
TL
TL
CN
CN
TL
CN
?

CN
SK
CN

CN
CN

TL
CN
CN
CKNN
?

CN
CN
MS
CN
TL
TL
TY
CN
CN
TL
?
?
TL
CN
CN
MS
CN
CN
MS
CN
TL
TL
TL
CN
CN
CN
TL
CN
?
CN
CN
MS
MS
TL
CN
CN
TL
TL
CBTP
?
CN


TL
CN
CN
KTNN
CN

?
CN
CN
CN
CN
CN
CN
MS
CN

KTNN
CN
CN
CN
CN
TL
CN
TL
MS
TL
CN
CN
CN
CN
MS
CN
TL
TL
TL
CN
CN
CN
TL
TL
TL
CN
TL
CN
CN
TL
CN
CN
CN
CN
MS
TY

CN
TL
CN
TL
TL

?
TL
?
TL
CN
MS
SK
TS


CN
CN
CN
TL

TY
TY
CN
CN

CN
CN
CN
TL
CN
CN

CN
CN
MS
TL
CN
CN
CN
TL
TL
CN
CN
KTNN
TL
CN
TL
TY
TL
CN
CN
CN
CN
CN
TL
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
?
CN
TNNN
CN
CN
CN
CN
MS
CN
?

MS
KTNN
KTNN
CN
CN

TL
TY
TL
?
CN
TL
?
?
MS
?
TL
TL
MS
CN
CN
CN
CN
MS
CN
MS
?
CN
CN
?
TL
CN
CN
CN
TN
CN
TL
CN
?
MS
KTNN
MS
MS
?
TL
MS

CN
?
?
CN
TY
CN
 
GHI CHÚ:

 

- PROF : PROFESSOR.

TRƯỜNG:

- NNBL: NÔNG NGHIỆP BẢO LỘC.

- NNCT: NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ

- NNLD: NÔNG NGHIỆP LONG ÐỊNH Ở LONG AN

- NNSG: NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN

- SPNN: SƯ PHẠM NÔNG NGHIỆP

 

QUỐC GIA:

- AUS: AUSTRALIA

- BEL: BELGIUM

- CAN: CANADA

- FRA: FRANCE

- HOL: HOLLAND

- GER: GERMAN

- PHIL : PHILLIPPINE

- SWI: SWITZERLAND

- UK: UNITED KINGDOM

- US: UNITED STATES

- VN: VIETNAM

 

KHOA:

- CN : CANH NÔNG

- CHN : CHĂN NUÔI

- CBTP: CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

- CKNN: CƠ KHÍ NÔNG NGHIỆP

- KTNN: KINH TẾ NÔNG NGHIỆP

- MS: MỤC SÚC

- TL: THỦY LÂM

- TN: THỦY NÔNG

- TS:THỦY SẢN

- TY: THÚ Y

- TYCN : THÚ Y CHĂN NUÔI