Chỉ   một  chuyến  đi….

 

Ngày nay phong trào Thiền  rất  thịnh hành  tại Vn cũng như tại hải ngoại . Có lẻ đây là một cái mode trong xã hội . Con người ta cần  tìm một cách giãi thích hữu lý cho các khổ đau trên còi đời ô trọc nầy , và cũng như để giúp họ chấp nhận một cách dễ dàng và bình thản  chuyến đi  cuối cùng của cuộc đời.  Tây , họ cũng Thiền như ta. Bài thơ sau đây của Ghyslaine Delisle đã nói lên tính cách tạm bợ của kiếp người , cũng như lẽ vô thường không của vạn vật .  Vậy đừng nên lo sợ mình già …….

 

                                           Người dịch : Nguyễn thượng Chánh

 

Vieillir  c’est …..            Già là….

 

 Vieillir en beauté , c ‘est vieillir avec son cœur  ;           

  Sans remord, sans regret, sans regarder  l’heure ;

 Aller de l’avant , arrêter d’avoir peur,

 Car ,  à chaque âge , se rattache un bonheur .

 

 

                                    Già an lạc , là già trong  tâm  tưỡng ;

                                   Chẳng cần hận tiếc ,chẳng màng thời gian ;

                                    Cứ tiến bước , đừng bao giờ sợ hãi ,

                                  Hoa hạnh phúc tuổi nào mà chẳng có .

  

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec son corps ;

Le regarder sain en dedans, beau en dehors .

Ne jamais abdiquer devant un effort.

L’âge n’a rien à voir avec la mort.

 

                               Già an lạc, là già trong thể  chất ;

                                Trong lành, ngoài đẹp , chẳng nà hề chi .

                               Hãy luôn cố gắng  chớ đừng tránh đi .

                               Tuổi đời chưa hẳn là liền tử ly.

 

Vieillir en beauté, c’est donner un coup de pouce

A ceux qui se sentent perdus dans la brousse ,

Qui ne croient plus que la vie peut être douce,

Et qu’il y a toujours quelqu’un à la rescousse .

 

                                Già an lạc , là giúp người buồn khổ ,

                               Đang lạc bước giữa rừng sân  bể hận ,

                              Mất niềm tin trong cuộc sống đẹp thay,

                              Không nghĩ mình được cứu ri hôm nay .

 

 Vieillir en beauté , vieillir positivement ,

Ne pas pleurer sur ses souvenirs d’antan.

Être fier d’avoir les cheveux blancs ,

Car, pour être heureux, on a encore le temps .

  

                                Già an lạc , là  lạc quan tích cực ,

                                Không nhỏ lệ cho kỹ niệm xa xưa .

                                Đầu đim sương nhưng là niềm  hãnh diện  ,

                               Xuân miên vin  vn trong ta tự tại .

                               

Vieillir en beauté , c’est vieillir avec amour,

Savoir donner sans rien attendre en retour ;

Car, où que l’on soit , à l’aube du jour,

Il y a quelqu’un  à qui dire bonjour.

 

                                    Già an lạc , là già trong thương mến ,

                                   Chỉ biết cho nhưng chẳng đợi đền ơn ;

                                    nơi đâu , dù bình minh  ló dạng ,

                                  Luôn ai đó để được mình chào  mến .

  

Vieillir en beauté ,  c’est vieillir avec espoir,

Être content de soi en se couchant le soir.

Et lorsque viendra le point de non recevoir,

Se dire qu’au fond , ce n’est qu’un au revoir ./. 

 

                              Già an lạc, là già trong hy vọng ,

                              Lòng sung mãn trong giấc điệp bình an .

                               Khi số tận kêu  ta dừng bước tiến ;

                              Chỉ là tạm biệt , vô thường , chẳng  than   !

 

 

Montreal, August 18, 2004