Nhận được tin:

Giáo Sư Tôn Thất Trình

Pháp Danh Tâm Đạo

Nguyên Tổng Trưởng Canh Nông Việt Nam Cộng Hòa

vừa mãn phần vào ngày 11 tháng 7 năm 2021 (tức ngày 2 tháng 6 năm Tân Sửu) tại Irvine, California.

Hưởng Thượng Thọ 90 tuổi

Toàn thể Gia Ðình Nông Nghiệp xin thành kính phân ưu cùng bà Tôn Thất Trình tang quyến.

Nguyện cầu Hương Linh Giáo Sư Tâm Đạo Tôn Thất Trình sớm về cõi Phật.

 

Sơ lược tiểu sử GS Tôn Thất Trình

 

Điếu Văn GS Tôn Thất Trình

Viết bởi GS Thái Công Tụng

 

 

Trước linh sàng giáo sư Tôn Thất Trình, tôi xin thay mặt các bằng hữu xa gần từ các cơ sở giáo dục Đại học Nông Nghiệp Saigon, v..v.., thành kính chia buồn với gia đình về sự ra đi vĩnh viễn của Giáo sư Tôn Thất Trình…

 

Thầy Tôn Thất Trình trong nhiều năm là Giám Đốc Trung Tâm Giáo Dục Nông Nghiệp Saigon và đã đào tạo rất nhiều sinh viên. Với cương vị Giám Đốc của Trường, Giáo sư Trình đã một lòng đem khoa học về với ruộng đồng Việt Nam; gởi chuyên viên giảng dạy đi tiếp tục đào tạo ở Mỹ; tạo nên một cơ sở vững chắc cho Viện những năm sau này.

 

Hôm nay, Giáo sư Tôn Thất Trình đã đi thật xa, lìa bỏ các đồng môn, đồng nghiệp, môn sinh đưa thầy vào giấc ngủ miên viễn, sang nước Nhược, non Bồng. Cát bụi – Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi – Thầy Trình  đã lìa bỏ thế giới ta bà này sang thế giới tịnh độ bên kia để hưởng an bình.

 

Ta là cát ta sẽ về với bụi
Trả trần gian những cay đắng muộn phiền
Hồn ta sẽ về nơi cao xanh ấy
Không còn buồn lo lắng chốn trần ai!

 

Quả thật, Thầy Tôn Thất Trình đã xuôi tay nhắm mắt. Tuổi dương gian gần 90 năm dài mà ngắn.  Dài vì cuộc đời trôi nổi, vận nước điêu linh, qua nơi định cư đất lạnh tình nồng ngày nay. Chỉ một bước ngắn, chúng ta chuyển từ cõi này qua cõi khác. Ai cũng ngại ngần trước nhịp bước vô định này.  Cái bước dùng dằng từ một chỗ đứng cân bằng trên mặt đất sang chỗ chênh vênh mây trời là cái bước mỗi con người phải trải qua.  Cái điều chắc chắn sẽ xảy ra này chúng ta không muốn nghĩ tới.  Càng thêm tuổi, chúng ta càng làm lơ không muốn nghĩ tới.

 

 

Kẻ đi trước, người sau rồi sẽ gặp…

 

Hình tướng vốn theo lẽ vô thường: Nay còn, mai mất theo luật của Tạo hóa.  Tấm thân tứ đại của Thầy Tôn Thất Trình sẽ trở về với cát bụi, nhưng trong tâm tưởng của bạn bè xa gần, không thể nhạt nhòa những hình ảnh của Thầy Trình. Con người phát sinh từ hư vô như một ánh sao sa trong trời vắng, tự tạo lấy phẩm giá cho mình rồi lại trở về với hư vô nhưng sẽ hân hoan mãn nguyện vì đã gieo một vệt sáng cho đời, dù chỉ là một vệt sáng cô đơn trong trường dạ tối tăm của trời đất: Giáo sư đã để lại cho hậu thế nhiều sách về Nông học và Hoa Màu, Cây ăn trái v..v…

 

Xin Đức Phật từ bi đưa linh hồn Thầy Trình về Cõi Phật

 

Nam Mô Quan Thế Âm Bồ tát

Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát

Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ tát

 

 

Viết bởi GS Thái Công Tụng

Ngày 16 thánh 7 năm 2021