Dịch Thơ Đường Tống

 

      Lư Thương Ẩn  李商隱

 

 

風雨
淒涼寶劍篇
羈泊欲窮年
黃葉仍風雨
青樓自管絃
新知遭薄俗
舊好隔良緣
心斷新豐酒
銷愁斗幾千

 

Phiên âm:

Phong vũ
Thê lương Bảo Kiếm thiên
Ky bạc dục cùng niên
Hoàng diệp nhưng phong vũ
Thanh lâu tự quản huyền
Tân tri tao bạc tục
Cựu hảo cách lương duyên
Tâm đoạn tân phong tửu
Tiêu sầu đấu kỷ thiên.

 

Dịch nghĩa:

 

Thê lương bài thơ bảo kiếm
Thân ở trọ quê người năm sắp hết
Lá vàng vẫn bị mưa gió
Lầu xanh vẫn đàn sáo ấy
Mới biết gặp thói đời bạc bẽo
Người tốt xưa duyên lành đă xa cách
Ḷng đoạn tuyệt với rượu mới nồng say
Muốn diệt sầu có lẽ phải thêm ngh́n chén.

 

Dịch thơ:

Mưa Gió

Văn chương sự nghiệp quả thê lương
Thân trọ cuối năm lắm đoạn trường
Mưa gió lá vàng bay lác đác
Lầu xanh đàn sáo vẫn b́nh thường.
Thói đời bạc bẻo nay đà biết
Người tốt xa xưa những nhớ thương
Rượu mới đắng nồng ḷng hứa đoạn
Thêm ngàn chén nữa hết sầu vương

Phí Minh Tâm

 

Chú thích:

Quách Chấn theo chỉ thị của Vơ hậu làm bài Bảo kiếm. Câu này ư nói nghiệp văn chương thật thảm thương.
 

Trang Nhà NLM Tuyển Tập 50 Năm NLM50 Trang Nhà Khóa 2