Dịch Thơ Đường Tống

 

      La Ẩn  羅隠

 

妓雲英

钟陵醉別十餘春
重見雲英掌上身
我未成名君未嫁
可能俱是不如人


Kỹ Vân Anh

 

Chung Lăng túy biệt thập dư xuân
Trùng kiến Vân Anh chưởng thượng thân
Ngă vị thanh danh quân vị giá
Khả năng câu thị bất như nhân.

 

Dịch nghĩa:
Ca Kỹ Vân Anh

Từ ngày uống say giả biệt ở Chung Lăng đă hơn mười xuân
Gặp lại nàng Vân Anh tấm thân mảnh mai như có thể múa trên long bàn tay
Ta chưa có danh phận c̣n nàng chưa có chồng
Phải chăng cả hai đều không như người khác.

Dịch thơ:
Chung Lăng cách biệt mười xuân qua
Nhan sắc Vân Anh vẫn mặn mà
Danh phận ta không nàng lẻ bạn
Ta nàng như thế khác người ta.

   
Trang Nhà NLM Tuyển Tập 50 Năm NLM50 Trang Nhà Khóa 2