Dịch Thơ Đường Tống

 

      Hàn Dũ  韓愈

 

初春小雨
 
天街小雨潤如酥
草色遥看近卻無
最是一年春好處
絕勝煙柳滿皇都

Sơ Xuân Tiểu Vũ

Thiên nhai tiểu vũ nhuận như tô
Thảo sắc diêu khan cận khước vô
Tối thị nhất niên xuân hảo xứ
Tuyệt thăng yên liễu măn hoàng đô.

 

Dịch Nghĩa:
Mưa Nhỏ Đầu Xuân
Mưa nhỏ ở một góc trời như sợi sữa
Màu cỏ xa gần trông như không có
Nơi đây Xuân đẹp nhất trong năm
Khói (hơi mù) của các cây liễu (dứt khoát làm được) phủ khắp thành vua.

 

Dịch Thơ:

Mưa nhỏ bên trời óng ánh tơ
Xa gần sắc cỏ gợn hững hờ
Trong năm Xuân đẹp nơi đây nhất
Phủ khắp thành vua rạng liễu mờ.

   
Trang Nhà NLM Tuyển Tập 50 Năm NLM50 Trang Nhà Khóa 2