Dịch Thơ Đường Tống

 

      Đỗ Mục  杜牧

 

贈別二首

娉娉褭褭十三餘
豆蔻梢頭二月初
春風十裏揚州路
卷上珠簾總不如

多情卻似總無情
唯覺尊前笑不成
蜡燭有心還惜別
替人垂淚到天明


Tặng Biệt Nhị Thú

Phinh phinh niệu niệu thập tam dư
Đậu khấu tiêu đầu nhị nguyệt sơ
Xuân phong thập lư dương châu lộ
Quyển thượng châu liêm tổng bất như.

Đa t́nh tức tự tổng vô t́nh
Duy giác tôn tiền tiếu bất thành
Lạp chúc hữu tâm hoàn tích biệt
Thế nhân thùy lệ đáo thiên minh.

 

 

Dịch Nghĩa:
Hai bài Tặng Biệt

Với thân h́nh xinh đẹp, thon thả, nàng mới hơn mười ba tuổi
Trông giống như ngọn cây đậu khấu lúc đầu tháng hai.
Gió xuân trên mười dặm đường đến Dương Châu
Có cuốn hết rèm châu lên, cũng chẳng ai bằng được nàng.

Đa t́nh mà lại giống như vô t́nh
Chỉ biết rằng trưóc chén rượu, không sao vui cười lên nổi
Ngọn nến kia có ḷng, vẫn c̣n tiếc thương cho cuộc biệt ly
V́ người mà rơi lệ cho đến khi trời sáng.

 

 

Dịch Thơ:
Đẹp xinh yểu điệu quá mười ba
Như khấu tháng hai chớm nở hoa
Mựi dặm Dương Châu xuân gió mát
Chẳng ai sánh được nét mặn mà.

T́nh đắm đêm nay lại lặng lờ
Rượu nồng khó tạo nụ cười vơ
Có ḷng nến cảm buồn ly biệt
Nhỏ lệ thay ta đến sáng mờ.

 

Ghi Chú: Theo Thiều Chửu Hán Việt Tự Điển, Đậu khấu cây đậu khấu, mọc ở xứ nóng, quả như quả nhăn, thứ trắng gọi là bạch đậu khấu, thứ đỏ gọi là hồng đậu khấu đều dùng để làm thuốc cả. Đậu khấu c̣n có nghĩa là thiếu nữ xinh xắn mười ba, mười bốn tuổi.

 

So slender, so gracefull, more than thirteen,
Like a bud on a twig in February.
On the ten miles to Yang Chow, have not seen
When the bead curtains are raised, anyone more lovely.

Love tonight seems without passion.
The wine fails to a smile bring.
The wax candle, sad at our separation,
Shed tears for us until the morning.

   
Trang Nhà NLM Tuyển Tập 50 Năm NLM50 Trang Nhà Khóa 2