Dịch Thơ Đường Tống

 

      Có Không

 

Có có không không có có không
Có không không có cũng không không.
Đau buồn khốn khổ thiên đàn có
Hứng thú thanh nhàn địa ngục không.
Nghĩ có ḷng tin ma quỷ có
Bàn không trí nhận thế gian không.
Hợp rồi tan đó tan rồi có
Có đó rồi không vậy có không?

  Phí Minh Tâm
   
Trang Nhà NLM Tuyển Tập 50 Năm NLM50 Trang Nhà Khóa 2