Dịch Thơ Đường Tống

 

      Chu HY  朱 熹

 

 

观书有感

半亩方田一鉴开
天光云影共徘徊
问渠那得清如许
为有源头活水来


Quan Thư Hữu Cảm

Bán mẫu phương đường nhất giám khai
Thiên quang vân ảnh cộng bồi hồi
Vấn cừ na đắc thanh như hứa
Vị hữu nguyên đầu hoạt thủy lai.

 

Dịch Nghĩa:
Ngồi Đọc Sách Cảm Hứng

Nửa mẩu ruộng vuông như cái gương mở ra
Anh sáng và bóng mây chung lại làm thấy bồi hồi xao xuyến
Hỏi làm sao con ng̣i được trong như thế
Phải chăng nước từ đầu nguồn chảy măi không ngừng.

Dịch Thơ:
Nửa mẫu ruộng vuông tợ cái gương
Nắng trời mây bóng gợi sầu vương
V́ sao ng̣i được luôn trong vắt
Nước chảy luôn thôi tự cội nguồn.

 

Chu Hy: (1030-1120) tự Nguyên Hối người Vụ Nguyên (nay thuộc Giang Tây) là nhà lư học tên tuổi của thời Nam Tống.

春日

勝日尋芳泗水濱
無邊光景一時新
等閑識得東風面
萬紫千紅總是春


Xuân Nhật

Thắng nhật tầm phương Tứ thủy tân
Vô biên quang cảnh nhất thời tân
Đẳng nhàn thức đắc đông phong diện
Vạn tử thiên hồng tổng thị xuân

 

Dịch Nghĩa:

Ngày Xuân
Ngày đẹp trời đi t́m hoa thơm cỏ lạ đến bến sông Tứ
Quang cảnh lớn rộng đâu đâu bây giờ cũng mới mẻ
Có thảnh thơi mới nhận thức được mặt gió Đông
Vạn tiá ngàn hồng gọp lại làm mùa Xuân.

Dịch Thơ:
Ngày Xuân
Ngày đẹp thưởng hoa đến bến sông
Đất trời đổi mới khắp xa gần
Thảnh thơi mới biết gió đông đến
Muôn tía ngàn hồng tạo vẻ xuân.

 

   
Trang Nhà NLM Tuyển Tập 50 Năm NLM50 Trang Nhà Khóa 2