Dịch Thơ Đường Tống

 

      Bạch Cư Dị  白居易

 

 

 

Dịch Thơ:
Dế đông sầu gấp mấy thu dồn
Người dửng dưng nghe cũng chạnh buồn.
Già cả như ta nghe chả sợ
Tuổi xanh e sẽ bạc đầu luôn.
Lê Nguyễn Lưu

Tiếng trùng, đông năo hơn thu,
Người ngây thơ mấy nghe ru cũng sầu!
Ta già nghe chẳng sao đâu,
Tuổi xanh nghe khéo bạc đầu như chơi.
Hoàng Tạo

 

冬夜聞蟲

蟲聲冬思苦於秋
不解愁人聞亦愁
我是老翁聽不畏
少年莫聽白君頭


Đông Dạ Văn Trùng

Trùng thanh đông tứ khổ ư thu,
Bất giải sầu nhân văn diệc sầu.
Ngă thị lăo ông thính bất uư,
Thiếu niên mạc thính bạch quân đầu.

 

Dịch Nghĩa:
Đêm Đông Nghe Tiếng Dế
Tiếng dế đêm đông ư tứ năo nùng hơn mùa thu
Kẻ không biết buồn nghe cũng phải buồn
Ta đă già rồi,nghe chẳng sợ ǵ
Tuổi trẻ đừng nghe v́ nghe th́ sẽ bạc đầu.

 

Dịch Thơ:
Dế đông áo năo vượt thu sầu
B́nh thản nghe lâu cũng thấy rầu
Nhưng kẻ già nầy đâu có sợ
Tuổi non th́ chớ bạc đầu mau.
Phí Minh Tâm

Tiếng dế đêm đông thu kém sầu
Không buồn nghe măi dạ nao nao
Già nua như lăo đâu chi sợ
Tuổi trẻ chớ nghe chóng bạc đầu.
Phí Minh Tâm

 

曲江忆元九

春来无伴闲游少
行乐三分减二分
何况今朝杏园里
闲人逢尽不逢君


Khúc Giang Ức Nguyên Cửu

Xuân lai vô bạn nhàn du thiểu
Hành lạc tam phân giảm nhị phân
Hà huống kim triêu hạnh viên lư
Nhàn nhân phùng tẫn bất phùng quân


 

 

 

 

 

 

 

 

Dịch thơ:

 

Xuân về không bạn ít đi chơi
Dạo thú ba phần hai đă vơi
Vườn Hạnh sáng nay đông đủ mặt
Gặp nhiều quen biết thấy đâu người.

Phí Minh Tâm

 

 

紫薇花

丝纶阁下文章静
钟鼓楼中刻漏长
独坐黄昏谁是伴
紫薇花对紫薇郎

 

 

Tử Vi Hoa

Ti luân các hạ văn chương tĩnh
Chung cổ lâu trung khắc lậu trường
Độc tọa hoàng hôn thùy thị bạn
Tử vi hoa đối tử vi lang.

 

Chú Thích:
1. Ti Luân Các: Có sách viết là Mịch Luân Các, nơi vua ban bố chiếu thư

 

Dịch Nghĩa:


Hoa Tường Vi
Dưới gác Ti Luân không c̣n bàn luận chuyện văn chương
Trong lầu chuông trống thời khắc cứ dài ra
Ngồi một ḿnh đến chiều ai là bạn cùng lứa
Chỉ có hoa tường vi đối mặt với người yêu hoa.

Dịch Thơ:


Văn chương dưới gác đà yên lặng
Chuông trống lầu canh đêm vắng xa
Ai bạn cùng trang chiều sáng tối
Tường vi đối mặt kẻ yêu hoa.

Phí Minh TâmDịch Nghĩa:
Vịnh Cúc Trắng Ngày Trùng Dương Trên Bàn Tiệc
 

Hoa cúc đầy vườn vàng như nghệ
Giửa có một cḥm lè loi màu như sương
Cũng giống như sáng nay trong bàn tiệc
Có một ông già đầu bạc ngồi giửa đám tuổi trẻ.

Dịch Thơ:
Cúc vàng như nghệ đầy vườn hoa
Một cụm lẻ loi sắc trắng ngà
Tại tiệc hôm nay cũng thế đấy
Giữa đàn trai trẻ một ông già.

Phí Minh Tâm                               

 

 

重阳席上赋白菊

满园花菊郁金黄
中有孤丛色似霜
还似今朝歌酒席
白头翁入少年场

Trùng Dương Tịch Thượng

Phú Bạch Cúc

Măn viên hoa cúc uất kim hoàng
Trung hữu cô tùng sắc tự sương
Hoàn tự kim triêu ca tửu tịch
Bạch đầu ông nhập thiếu niên trường.
 

臨江送夏瞻
悲君老別我沾巾
七十無家萬里身
愁見舟行風又起
白頭朗理白頭仁

 

Tới sông tiễn Hạ Chiêm
Muôn dặm thương anh, lệ biệt sầu
Bảy mươi tuổi tác cửa nhà đâu ?
Buồn trông trận gió theo thuyền nổi
Sóng bạc đầu quanh khách bạc đầu

Tản Đà

Nguồn: tạp chí Ngày nay, số 124, 21-8-1938

Lâm Giang Tống Hạ Chiêm
Bi quân lăo biệt ngă triêm cân
Thất thập vô gia vạn lí thân
Sầu kiến chu hành phong hựu khởi
Bạch đầu lăng lư bạch đầu nhân.

 

Dịch Thơ:

Tới sông tiễn Hạ Chiêm

Xót tiễn bạn đi khăn ướt nḥa
Bảy mươi vạn dặm thân không nhà
Buồn nh́n gió thổi thuyền rời bến
Sóng bạc nhấp nhô đưa lăo già.

Phí Minh Tâm

Trang Nhà NLM Tuyển Tập 50 Năm NLM50 Trang Nhà Khóa 2