Dịch Thơ ường  

Vịnh Ty Thi   Vương Duy

 

  Ghi Ch:

1. Ty Thi lc hn vi giặt lụa bn suối nn được gọi l "Việt kh nữ". Việt Vương Cu Tiễn nhờ sắc đẹp của Ty Thi lm vua Ng l Ph Sai say đắm,bỏ b việc nước nn mất nước vo tay Việt Cu Tiễn.

2. Ty Thi đẹp khi bị đau chau my cng thm đẹp.  C c hng xm xấu x bắt chước chau my cng thm xấu.

 

 

 

Trang Nh NLM Tuyển Tập 50 Năm NLM50 Trang Nh Kha 2