Dịch Thơ ường

Trc L Qun    Nguyn Tc Vương Duy

 

Trc L Qun

 

Độc tọa  u hong l 
Đn cầm phục trường khiếu 
Thm lm nhn bất tri 
Minh nguyệt lai tương chiếu. 

 

Ghi ch
Trc L Qun : Qun Dặm Trc ở trong Vng Xuyn Trang của Vương Duy. 

 

 

Dịch Nghĩa:

 

Một mnh ngồi trong bụi tre tối tăm 
Ta gẩy đn rồi lại hut so 
Trong rừng su, người khng biết được 
Chỉ c trăng sng đến chiếu ln mnh . 

 

Bamboo Adobe   byWang Wei

I sit along in the dark bamboo grove,
Playing the zither and whistling long.
In this deep wood no one would know
Only the bright moon comes to shine.
                  Liu Wu-chi

 

Qun Trc L 

 

Bản dịch: Trần Trọng San

Một mnh ngồi giữa trc 
Gẩy đn hut so chơi
Rừng su, khng kẻ biết 
Trăng sng chiếu ln người

 

   

 

 

 

Bản dịch: Ph Minh Tm

Một mnh giữa trc ta chơi

Gẩy đn hut so cho vơi nỗi sầu

Rừng su người c biết đu

Chỉ trăng sng chi trn đầu của ta.

 15-3-2003     

Giữa trc m u ta thch ngồi

Gẩy đn hut so đ th thi

Rừng su thăm thẳm đu người biết

Cng trăng tương chiếu đ lu rồi.

 16-3-2003