Dịch Thơ ường

                   Thư Sự      Nguyn Tc Vương Duy

 

 

Thư Sự

Khinh m cc tiểu vũ

Thm viện tr dong khai

Tọa khn thương đi sắc

Dục thượng nhn y lai.

 

Ngẫm Nghĩ

 

Bản Dịch: Ph Minh Tm

Quanh nh mưa lm rm

Mở cổng sn tối tăm

Ngồi ngắm ru xanh biếc

Mong chờ người tới thăm.

 

Dịch Nghĩa:

My nhẹ v mưa lm rm quanh nh

Mỏi mệt mở cổng trong sn m u

Ngồi xem sắc ru xanh

Chờ người lấy o quần đến.

 

 

A Study      By Wang Wei

 

Translated by Tam Minh Phi

There is light mist and it drizzles round the pavilion,
I wearily open the gate to the dark yard,.
I sit and look at the colour of green moss,
And I am anticipating the person to pick up my clothes.