Dịch Thơ Đường

Thanh Khê     Nguyên Tác Vương Duy

 

            

 

Thanh khê

Ngôn nhập Hoàng Hoa xuyên
Mỗi trục thanh khê thủy 
Tùy sơn tương vạn chuyển
Thú đồ vô bách lư
Thanh huyên loạn thạch trung
Sắc tĩnh thâm tùng lư 
Dạng dạng phiếm lăng hạnh
Trừng trừng ánh giả vĩ 
Ngă tâm tố dĩ nhàn
Thanh xuyên đạm như thử 
Thỉnh lưu bàn thạch thượng 
Thùy điếu tương dĩ hỉ.

 

Khe Thanh

 

Bản dịch: Phí Minh Tâm

Lời rằng: Sông Hoàng Hoa

Bắt nguồn khe Thanh thẳm

Theo núi uốn vạn ṿng

Chảy dài gần trăm dặm

Thác nhảy trên đá chồng

Âm u v́ thông rậm

Cành trĩu rà mặt sông

Lao sậy soi đáy thâm

Tâm tư thích nhàn không

Nước xanh làm say đắm

Ngồi trên bàn đá trống

Ôm cần quên tháng năm.

 

Dịch Nghĩa:

 

Có lời rằng vào sông Hoàng Hoa
Sẽ lần ra được gịng nước khe Thanh
Khe nước chảy quanh co theo h́nh thế núi non
Chạy dài gần trăm dặm 
Tiếng nước đập ầm ầm trên mỏm đá
Cảnh sắc tĩnh mịch trong rừng thông âm u 
Rau lăng, rau hạnh nổi bập bềnh
Cây lau, cây sậy soi bóng trên làn nước trong trẻo
Ḷng ta vốn ưa thích thanh nhàn
Ḍng sông xanh êm ả như thế
Xin mời ngồi trên phiến đá kia
Buông chiếc cần câu mà quên lăng việc đời.

 

 

A Green Stream           by Wang Wei

I have sailed the River of Yellow Flowers,
Borne by the channel of a green stream,
Rounding ten thousand turns through the mountains
On a journey of less than thirty miles....
Rapids hum over heaped rocks;
But where light grows dim in the thick pines,
The surface of an inlet sways with nut-horns
And weeds are lush along the banks.
Down in my heart I have always been as pure
As this limpid water is....
Oh, to remain on a broad flat rock
And to cast a fishing-line forever!