Dịch Thơ ường

Qu Hương Tch Tự    Nguyn Tc Vương Duy

 

 

QU HƯƠNG TCH TỰ

 

Bất tri Hương Tch tự,
Sổ l nhập vn phong.
Cổ mộc v nhn knh,
Thm sơn h xứ chung ?
Tuyền thanh yết nguy thạch,
Nhật sắc lnh thanh tng.
Bạc mộ khng đm khc,
An thiền chế độc long.

 

QUA CHA HƯƠNG TCH

 

Bản dịch: TẢN Đ

Chẳng hay Hương Tch cha đu,
Đi đi ba dặm, ln đầu non cao.
Cy um đồng tắt vắng teo,
Ni su chung vẳng nơi no tiếng đưa?
Suối ku gnh đ ria bờ,
Lạnh lng bng nắng chui la thng xanh.
Trời hm tấc dạ thanh minh,
Quy y đạo Phật sửa mnh l hơn.

 

 

Bản dịch: Đng A

Cha Hương no c thấy
Vi dặm my non trng
Cy cổ khng đường lối
Ni su đu tiếng chung
Nước khe đập nghẹn đ
Bng nắng lạnh xanh tng
Chiều tận đầm hoang vắng
Trị rồng bằng php khng

 

Bản dịch: Ph Minh Tm

No biết ở đu Cha Hương Tch

i qua mấy đỉnh, sương m mịt

Người khng bng dng ton cy cổ

Văng vẳng hồi chung soi tĩnh mịch

Rc rch suối reo trn thềm đ  

Bng ngy đem lạnh tng xanh rịt

Hong hn phủ xuống khuỷu đầm vắng

Tinh tấn hnh thiền sn độc tịt.

                                 1-4-2003

 

TOWARD THE TEMPLE OF HEAPED FRAGRANCE

 

Not knowing the way to the Temple of Heaped Fragrance,
Under miles of mountain-cloud I have wandered
Through ancient woods without a human track;
But now on the height I hear a bell.
A rillet sings over winding rocks,
The sun is tempered by green pines....
And at twilight, close to an emptying pool,
Thought can conquer the Passion Dragon

300 Tang Poems

 

Translated by Tam Minh Phi

Not knowing where the Huong Tich temple was

I travelled miles through cloudy hills

Through old trees without human traces

Deep in the mountains, somewhere a bell ringed

The sound of a spring choked on towering rocks

The color of sunlight was chilled by green pines

Evening came upon the corner of an empty pool

Calm meditation subdued poison dragons.

         24-5-2003