Dịch Thơ Đường

               Ngưng Bích Tŕ      Nguyên Tác Vương Duy

 

 

Ngưng Bích Tŕ

 

Vạn hộ thương tâm sinh dă yên

Bách quan hà nhật tái triều thiên

Thu ḥe hoa lạc không cung lư

Ngưng Bích tŕ đầu tấu quản huyền.

 

Ao Ngưng Bích

 

Bản dịch: Vũ Thế Ngọc

Sót cảnh muôn dân khói lửa sinh

Ngày nào văn vơ phụng thiên nhan

Thu về ḥe rụng đầy sân vắng

Ngưng Bích hồ c̣n vẳng tiếng đàn.

 

Bản dịch: Trần Trọng San

Muôn nhà sầu mút khói mờ

Trăm quan biết đến bao giờ chầu vua

Hoa rơi vắng lặng cung thu

Bên ao Ngưng Bích trúc tơ vang rền.

 

Bản dịch: Phí Minh Tâm

Muôn dân đau khổ cảnh lầm than
Bao giờ sống lại thuở kim vàng
Hoa thu rơi rụng ḷng hoang vắng
Sài thành vẳng tiếng nhạc rền vang.

Dịch Nghĩa:

 

Muôn dân đau khổ trong cảnh khói lửa

Chừng nào bá quan mới lại được chầu vua

Hoa ḥe mùa thu rụng trong cung vắng

Tiếng nhạc vang rền bên ao Ngưng Bích.

 

Chú thích: Ao Ngưng Bích ở Trường An. Khi An Lộc Sơn chiếm được Trường An, mở tiệc mừng bên ao Ngưng Bích. Trong lúc đoàn ca vũ nhạc tŕnh diễn, nhạc công Lôi Hải Thanh phẫn uất, vứt nhạc khí, xoay về hướng tây khóc nên bị An Lộc Sơn giết chết.

 

 

Ngung Bich Pond  by Wang Wei

 

Translated by Tam M Phi

Thousand of families suffered because of the war  (the fields were in smoke)

When would the court officers be able to attend the King again

Autumn flowers fell in the empty royal palace

While music was playing loudly at Ngung Bich pond.