Dịch Thơ Đường

Hán Giang Lâm Thiếu   Nguyên Tác Vương Duy

 

Bản Hán Việt, bản Việt ngữ và nghĩa chữ Việt dưới đây được dịch từ nguyên bản chữ Hán.  Mong quư độc giả đóng góp thêm.  Phí Minh Tâm

 

         

 

Hán Giang Lâm Thiếu

 

Sở tắc tam Tương tiếp

Kinh môn lực phái thông

Giang lưu thiên địa ngoại

Sơn sắc hữu vô trung

Quận ấp phù tiền phổ

Ba lan động viễn không

Tương Dương hảo phong nhật

Lưu tuư dữ sơn ông.

 

Ngắm Sông Hán Từ Xa

 

Bản Dịch: Phí Minh Tâm

Nam ráp Sở chia ba nhánh sông

Tây Bắc nước Kinh chảy xuyên thông

Ḍng nước lững trôi ngoài trời đất

Núi cùng màu sắc có không không

Đô thị lêu bêu trên bến nước

Chuyển xoay vô tận theo gợn sóng

Ôi Tương Dương những ngày gió đứng

Dành để say cùng các tiên ông.

4-5-2003   

Dịch Nghĩa:

Xa Ngắm Sông Hán

 

Ba nhánh sông Tương ráp nước Sở (Chu)

Cắt xuyên qua cổng nước Kinh

Ḍng sông chảy ra ngoài trời đất

Màu sắc núi có có không không

Đô thị như nổi lêu bêu trên các bến nước

Xoay chuyển theo sóng gợn xa vô tận

Những ngày gió tốt ở Tương Dương

Như để cùng say với các tiên ông trong núi.

 

 

A VIEW OF THE HAN RIVER

by Wang Wei

With its three southern branches reaching the Chu border,
And its nine streams touching the gateway of Jing,
This river runs beyond heaven and earth,
Where the colour of mountains both is and is not.
The dwellings of men seem floating along
On ripples of the distant sky --
These beautiful days here in Xiangyang
Make drunken my old mountain heart!

Chinese-Poems.com