Dịch Thơ ường

               Tư Quy      Nguyn Tc Vương Bột

 

        

 

Tự Quy 

 

Trường giang bi dĩ trệ

Vạn l niệm tương quy

Huống phục cao phong vn

Sơn sơn hong diệp phi. 

 

Nghĩ Trở Về

 

Bản Dịch: Trần Trọng San

Trường Giang buồn đ đọng

Mun dặm nghĩ về lng

Lại gi chiều lộng thổi

Ni non bay l vng.

 

Bản dịch: Ph Minh Tm
Trường Giang chất chứa nổi buồn
D xa vạn dặm tm lun nghĩ về
Huống chi gi thổi đ m
L vng rơi rụng bốn bề ni non.

Dịch Nghĩa:

 

Trường Giang chất chứa nỗi ưu sầu

D ở xa vạn dặm cũng nhớ trở về

Huống chi gi thổi ln vo buổi chiều

Lm l vng bay khắp ni.

 

 

Thinking of Returning    By Wang Chi

 

Translated by Tam M Phi

The Zhang river has accumulated many sad memories

No matter how far away, one always think of returning to it

Particularly when the wind blows in the afternoon

The golden leaves fly all over the mountains.