Dịch Thơ ường

ằng Vương Cc      Nguyn Tc Vương Bột

 

Người Trung Quốc gọi Đằng Vương cc, Hong Hạc lu v Nhạc Dương lu l "Giang Nam tam đại danh lu". Nhiều người biết đến Hong Hạc lu qua bi thơ của Thi Hiệu. Đỗ Phủ c bi "Đăng Nhạc Dương lu", nhưng khi nhắc đến lầu ny, người ta c khuynh hướng nhớ đến bi "Nhạc Dương lu k" của Phạm Trọng Ym đời Tống. Cn Đằng Vương cc đ nỉ tiếng từ thời Sơ Đường qua bi ph của Vương Bột. Bi ph ny kết thc bằng một bi thơ thất ngn dưới đy.

 

 

Đằng Vương Cc

 

Đằng vương cao cc lm giang chử
Bội ngọc minh loan bi ca vũ
Hoạ đống triu phi Nam phố vn
Chu lim mộ quyển Ty sơn vũ
Nhn vn đm ảnh nhật du du
Vật hon tinh di kỷ độ thu
Cc trung đế tử kim h tại?
Hạm ngoại Trường giang khng tự lưu

 

Dịch Nghĩa
Gc đằng vương cao ngất dựa bn bi sng
Đeo ngọc reo chung thi ma ht
Cột vẽ my bến nam bay lc sng sớm
Rm chu cuốn buổi chiều thấy mưa ni ty
My lững lờ ngy ngy vẫn in bng trn đầm
Vật đổi sao dời trải đ bao thu
Con vua ở trong gc nay ở chốn no ?
Ngoi hin sng trường giang cứ chảy mi
.

 

Bi ph ny cn c vi cu nữa rất xuất sắc m người đời sau thường hay nhắc đến:

   Lạc h dữ c vụ tề phi
   Thu thủy cộng trng thin nhất sắc.
   Ngư chu xướng vn,
   Hưởng cng Bnh Li chi tn;
   Nhạn trận kinh hn,
   Thanh đoạn Hnh Dương chi phố.

Đy l mấy cu dịch của Tng Vn Nguyễn Đn Phục:

   C bay rng lượn đua nhau,
   Long lanh đy nước in mu trời xa
   Trằm Bnh Li gần xa tai lắng,
   Giọng ngư chu văng vẳng chiều hm;
   Tiếng đu Hnh phố nổi chm,
   Phải chăng trận nhạn bắc nam kinh hn.

Tương truyền Vương Bột lm trọn bi ph ny tại buổi tiệc Dim B Chư, đ đốc Hồng Chu, đặt ở Đằng Vương Cc. Vương Bột lc đ mới c 19 tuổi, nhờ cơn gi thổi mạnh thuyền chng mới đến được Đằng Vương Cc đng giờ. Nguyễn Du c dng điển tch ny cho cu Kiều:

   Duyn Đằng thuận nẻo gi đưa,
   Cng chng kết tc xe tơ những ngỵ

Khoảng 675-676, lc mới 27-28 tuổi, Vương Bột bị đắm thuyền, chết đuối ở biển Nam Hải trn đường sang Giao Chỉ thăm cha.

 

Ti liệu Nguyễn Trường Lm.

 

Gc Đằng Vương

 

Bản dịch: Trần Trọng San
Bn sng đy gc Đằng Vương
Ma ca đ hết, ngọc vng no ai ?
Cột rồng Nam phố my bay
Rm chu mưa cuốn ngn Ty sớm chiều
In đầm, my vẩn vơ tri
Tang thương vật đổi, sao dời mấy thu
Đằng vương trong gc giờ đu?
Trường giang nước vẫn chảy mau m ngoi

 

Bản dịch: Ph Minh Tm

Gc ằng cao ngất dựa bn bờ

n ngưng ma dứt tự bao giờ

My sng phố Nam bay quanh cột

Mưa chiều ngoi cửa ni Ty mờ

ầm yn in bng my lơ lửng

Vật đổi sao dời thu vẩn thơ

Vua cha ngy xưa giờ đu thấy

Sng Trường vẩn cứ tri lửng lờ.

 

           

 

Translated by H.A. Giles

Near these islands a palace was built by a prince,
But its music and song have departed long since;
The hill mists of morning sweep down on the halls,
At night the red curtains lie furled on the walls.
The clouds o'er the water their shadows still cast,
Things change like the stars: how few autumns have passed.
And yet where is that prince ? Where is he ? - No reply,
Save the splash of the stream rolling ceaselessly by.

Chinese poetry in English verse, London, 1898

 

Translated by P. Demiville

Le haut pavillon du prince de T'eng se dresse prs de l'ilt du fleuve;
Les jades de ceinture et les grelots de char se sont tus.
Autour des piliers peints volent, l'aube, les vapeurs des rives du Sud;
Le store de perles roule en ses plis, le soir, la pluie des monts de l'Ouest.
Les nuages oisifs, au fond de l'eau, se refltent comme autrefois.
Tout change, les astres mmes voluent; combien d'automnes ont pass ?
Le fils de l'Empereur, hte de ce pavilon, o est-il aujourd'hui ?

Et le Grand Fleuve coule tout seul, en vain, de l'autre ct des cltures...

Anthologie de la posie chinoise classique, Gallimard, Paris, 1962