Dịch Thơ Đường

               Đáp Nhân      Nguyên Tác Thái Thượng Ẩn Giả

 

         

 

Đáp Nhân

 

Ngẫu lai tùng thụ hạ
Cao chẩm thạch đầu miên
Sơn trung vô lịch nhật
Hàn tận bất tri niên.

 

Trả Lời

 

Bản Dịch: Trần Trọng San

Dưói thông ngẫu nhiên đến

Gối đá thảnh thơi nằm

Trong núi không có lịch

Lạnh hết chẳng hay năm.

 

Bản dịch: Phí Minh Tâm
Ngẫu nhiên dưới cội tùng
Tựa đá ngũ ung dung
Giữa núi không có lịch
Hết lạnh năm không cùng.

Dịch Nghĩa:

Ngẫu nhiên đến dưới gốc cây tùng

Kê đầu lê tảng đá mà ngũ

Trong núi không có lịch ngày

Trời hết lạnh,nhưng không biết năm nào.

 

 

My Answer   By Tai Shang Yinzhe

 

Translated by Tam M Phi

I just happened to be under the pine tree

Placing my head on a stone, I took a nap

In the mountain, there is no calendar

The cold has recessed but I d́d not know the year.