Dịch Thơ ường

V ề      Nguyn Tc Thc Nguyn

 

 

 

Y hi tọa nhạc cao tăng x

Phảng phất Thương Sơn lng giả gia

Ng diệc bo cầm lai cốc khẩu

Bạch vn thm xứ thập tng hoa.

 

Canh ngọ xun Thc Nguyn chế ư Phật sơn.

(Xun Canh Ngọ, Thc Nguyn viết ở Phật Sơn)

 

Ghi Ch:

(1) Nguyễn Hữu Vinh đọc bi thơ trong tranh, viết lại chữ Hn v dịch ra Hn Việt.

(2) Chữ  Phật vớ bộ nhn trong tranh viết tho nn giống như c bộ thủy thnh chữ Phất

(3) Nhạc: một ni trong ngũ Nhạc

(4) Theo L Tứ, Thương sơn lng giả l điển tch Thương sơn tứ hạo, bốn cụ sống ẫn dật ở ni Thương.

(5) Canh Ngọ l năm 1090.

(6) Thc Nguyn l tn tự của thi sĩ đời Tống Yến Kỷ ạo (Yan Jidao 1040?-1112?). Cn c hiệu lả Tiểu Sơn.

(7) Cũng theo L Tứ,  Phật sơn (qu Hong Phi Hng) quen thuộc với khch giang hồ

  

Dịch Thơ:

 

Bản dịch: Nguyễn Hữu Vinh

Nấp bng non ngn trng cảnh Phật

Phải nơi sư cụ ni Thương khng

m đn ta lại sang sườn ni

Giữa lớp m my nhặt hạt tng.

 

Bản dịch: L Tứ

Nương nhờ Ni Nhạc, sư ng tịnh
Bốn lo, Ni Thương, chọn lm nh
Ta m đn đến hang ta
My trắng thăm thẳm chen xa ngn tng

 

Bản Dịch: Ph Minh Tm

Tăng x c liu giữa ni cao

Thương sơn ẩn dật cảnh hao hao

m đn khe ni ta chơi dạo 

My trắng m mịt nhặt hạt đo. 

 

Translated by Tam Minh Phi

The old monk's retreat lies hidden in the mountain

It looks somehow like the place of the four recluses at Mount Thuong.

I carried my guitar to the gorge mouth

And collected pine cones amid thick white clouds.