Dịch Thơ Đường Tống

 

        Khách Trung Sơ Hạ  Nguyên Tác Tư Mă Quang

 

 客中初夏 - 司马光
四月清和雨乍晴
南山当户转分明
更无柳絮因风起
惟有葵花向日倾

 

Phiên âm:

Tứ nguyệt thanh ḥa vũ sạ t́nh
Nam sơn đương hộ chuyển phân minh
Cánh vô liễu nhứ nhân phong khởi
Duy hữu quỳ hoa hướng nhật khuynh.
 

Dịch Nghĩa:

Đầu Hạ Nơi Đất Khách
Tháng tư trời trong ăn nhịp mưa chợt tạnh
Núi Nam trước cửa hiện rơ ra
Liễu không bay nhờ gió chưa khởi lên
Chỉ có hoa quỳ ngó về hướng mật trời.
 

Dịch thơ:


Trời đẹp tháng tư mưa tạnh rơi
Núi Nam sừng sững tỏ nơi nơi
Trời đang im gió liễu không động
Chỉ có hướng dương ngó mặt trời.

Phí Minh Tâm

Chú thích:

Tư Mă Quang (1019-1086) tự Quân Thực, người Giáp Châu Hạ, tĩnh Sơn Tây, là Hàn Lâm Học sỉ thời Tống Nhân Tông (1068-1085). Ông lảnh đạo phái bảo thủ chống lại phái tân pháp và các biện pháp kinh tế của Vương An Thạch. Bị Tống Thần Tông giáng chức năm 1070 và đày về Trường An. Sau 1 năm được cho về nhà ở Lạc Dương với điều kiện không được tham gia chính trị. Chế Tông lên ngôi năm 1086 và thăng Tư Mă Quang làm Thượng Thư. Ông chết cùng năm và được truy phong Ôn Quốc Công.

Tư Mă Quang gắn ư nghĩa chính trị cho bài thơ Đề Bích cũng như dùng thơ để nói lên các tư tưởng chính trị của ḿnh. Trong bài "Đầu Hạ Nơi Đất Khách" làm lúc ông ở Trường An, Nam Sơn tượng trưng cho sự trường tồn của các triều đại vua chúa. Nh́n qua cửa thấy sự thay đổi của thời tiết nhắc nhở ông về đời sống ở triều đ́nh. Liễu bay đi vào cuối xuân như các quan lại bị mất chức. Hướng dương hay hoa quỳ là các quan trung thành với triều đại trong đó dĩ nhiên có Tư Mă Quang. Mặt trời đây có lẻ là Tống Thần Tông mà Tư Mă Quang vẫn c̣n đặt hy vọng được vua cho phục hồi chức vụ.

 

Trang Nhà NLM Tuyển Tập 50 Năm NLM50 Trang Nhà Khóa 2