Dịch Thơ Đường Tống

 

      Vô Đề - Thính Liễu Thiền Sư

 

 

聽了禪師
船子噹年返故鄉
沒蹤跡處妙難量
真風遍寄知音者
鐵笛橫吹作散場

 

 

 

 

Phiên Âm:

Thính Liễu Thiền Sư
Thuyền tử đương niên phản cố hương  
Một tung tích xứ diệu nan lương
Chân phong biến kư tri âm giả
Thiết địch hoành xuy tác tán trường
 

Dịch Nghĩa:
Người đi thuyền hồi hương trong năm nay
Mất tung tích ở nơi nào kỳ diệu khó biết được
Gió khắp nơi chân thật ghi lại âm thanh của người
Tiếng sáo sắt trầm bổng nghe thổi đó đây

Dịch thơ:
Thuyền tử về quê năm mới rồi
Mất đâu tung tích bặt tăm hơi
Âm thanh văng vẳng c̣n trong gió
Tiếng sáo bổng trầm vọng khắp nơi.

Năm nay thuyền tử hồi hương
Lạ thay tung tích mất phương trời nào
Âm thanh gió vẫn đón chào
Thiết tiêu trầm bổng len vào khắp nơi.

Phí Minh Tâm

 

Trang Nhà NLM Tuyển Tập 50 Năm NLM50 Trang Nhà Khóa 2