Dịch Thơ ường

 

PHONG KIỀU DẠ BẠC

 

Nguyệt lạc đề sương mn thin

Giang phong ngư hỏa đối sầu min

C T thnh ngoại Hn Sơn tự

Dạ bn chung thanh đo khch thuyền

 

Trương Kế

 

m ậu Bến Phong Kiều

 

Quạ ku, sương bủa khắp đm đng
Thập th nng nguyệt np bn song

n thuyền leo lt, bầu thơ cạn
Khuất cầu trắng dạ, bng cy phong. 
m khuya qu nữa, cn thao thức
Xa xa thanh thot, hồi chung vọng
Từ cha Hn Sơn, C T bến
Gợi hồn thơ, gip khch trn sng.

25-2-2003

 

 

ọc thm:

Phong Kiều Dạ Bạc-NLM

PKDB v Cha Hn San 

ến Hn San Tự... của Nguyễn Quảng Tun

ọc Lại PKDB của Trần Long Hồ

Nhn ọc Phong Kiều Dạ Bạc của Ph Minh Tm

Trở Lại PKDB của Hải

 

 

 

Sương rơi, quạ ới suốt canh thu

Bng thố thập th xế bi du

n dầu leo lt, sầu thơ cạn

Cội phong đợi gi dưới chn cầu.

m khuya khắc khoải, chưa yn giấc

Chung cha dồn dập, đổ v đu?

Từ ngoại thnh C T, vọng lại

Cha Hn Sơn, ấp ủ thơ bầu. 

27-2-2003

 

Trăng lặng quạ ku sương phủ mờ

n chi leo lt rặng phong mơ

Nữa đm chung vọng từ thnh ngoại 

Vẳng đến khch thuyền gợi thơ.

13-6-2004                          

 

Ph Minh Tm